НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Учителя дава песента "Пролет" - Изгрева, София

8.01.1942г.


Учителя дава песента "Пролет"

 

Песента е дадена на 8 януари 1942 г. Тази песен Учителя дал на една сестра, учителка, за да научи своите ученици да я изпълняват.
 
Текст на песента:

 

Пролет
 
Слушайте гласа на песента,
що разнася вече пролетта.
Дар велик е за живота тя,
дар велик е за живота тя.

 
Песента в изпълнение на Симеон Симеонов


Спомен на Весела Несторова:

 

181. Тъмните сили трябва да станат слуги


На 8 януари 1942 г. бях на Изгрева сутринта и влязох в салона да посвиря. Учителят дойде и ми донесе една нотирана песен, седна до мен и ми я изпя. "Изсвирете я, рекох." Ето думите й:


"Слушайте гласа на песента
що разнася вече пролетта,
дар велик е за живота тя.
Красота, ухание се лей,
изобилно блика радостта,
слушайте и пейте в пролетта."


Песента е в Сол минор. Думите са на Учителя.


На 16 януари Учителят пя на беседа: "О, тъмнина, която носиш скрита светлина, отвори твоите прозорци да просияе тя." След беседа, по-късно сутринта, Учителят ме прие на частен разговор. "Време е, когато тъмните сили трябва да станат слуги, сега са господари, но в много ограничено място, те ядат и пият за сметка на другите. Войнствените условия показват плановете на тъмните сили. Добрите трябва да дойдат, да наследят земята и й дадат от това, което носят.


Жълтата раса са хората, които злоупотребиха с окултното знание.


Не всички от бялата раса са напреднали души. Много ще останат зад шестата раса да се изправят. Лемурийците са били много жестоки - всички жестоки хора днес са обсебени от лемурийци. Те са от третата раса. Много от бялата раса ще бъдат вързани.


Днешните жени ще бъдат мъже в следващо прераждане, да се научат на безстрашие, сега са страхливи.


Колата, която изкачва хълма, е тежка и не може да се изкачи, та всички хора сега трябва да слязат, за да олекне и се изкачи на височината. После хората ще се изкачат до нея. Всичко е в ръцете на Разумните същества, които управляват земята.


Тези, които се тревожат в нас, са тъмните духове. Те питат: "Какво ще стане с нас?"


Да сме ревниви към Божественото в себе си. Народите вече не могат да се управляват, както те искат.


Да обичаш някого, е да му дадеш условия да се прояви.


Работете, рекох, непрестанно работете!"


В.К.: На с. 158 тази песен "Слушайте гласа на песента що разнася вече пролетта". Има ли я тази песен записана? Весела: Не, аз ще я изпея. Весела пее: "Слушайте гласа на песента, що разнася вече пролетта, дар велик е за живота тя, дар велик е за живота тя. Красота, ухание се лей, изобилно блика радостта. Слушайте и пейте в пролетта, слушайте и пейте в пролетта".


В.К.: Понеже става въпрос за тази песен сега, изпяхте я много хубаво според мен. Сега, имате ли пълен запис на вашите песни на Учителя? Весела: Не, всичките песни не съм записала. В.К.: Вие знаете ли, точно сега е момента, като свършим тази работа, да запишем песните. Аз ще донеса друг магнетофон, който е много хубав, да може да се запишат. Весела: Може. Да. В.К.: Текста на "Слънчевите лъчи"? Весела: Да, веднага напечатиха този текст. В.К.: Ние ще се спрем по- късно, когато дойде време да говорим за нея.

 

 

Изгревът - Том 24

181. Тъмните сили трябва да станат слуги, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ