НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Изразително лице / Красивото лице (Изразителното лице)

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Изразително лице

Най-често използвани думи в беседата: лице, има, човек, може, всички, конус, ум, израз, себе, искате, природа, изразително, състояние, става, минути, бъде, можете, система ,

 Младежки окултен клас , София, 21 Февруари 1926г., (Неделя) 19:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Петнадесета лекция
21 февруари 1926 г.

Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!

Размишление

Чете се темата „Десет важни въпроса“.

Четоха се темите „Какво мисля аз?“ и свободната тема.



Фигура 1 представлява два трапеца: единият – в право положение, а другият – обърнат с основата нагоре. В органическия свят всяка линия, права или крива, има смисъл. Горният трапец представлява глава на китаец. Челото на китайците има форма на трапец. Обективният ум в тях е силно развит. Горната крива линия представлява чело на европеец, на човек от бялата раса. Когато горната основа на трапеца започва да се увеличава, да расте нагоре, това показва, че вътрешните условия на организма се подобряват. Щом условията се подобряват, човек придобива повече сили да противодейства на мъчнотиите. Колкото повече скулите на лицето се издават, а бузите хлътват навътре, толкова по-слаба е стомашната система на човека. Когато стомашната система е слаба, човек се поддава на песимистични състояния. Това се дължи на факта, че храносмилането не става правилно. Щом храната не се смила добре, и кръвта не може правилно да се пречиства. Тогава в организма на човека около ставите се натрупва полуорганическа материя във вид на утайки. Тези неправилности в организма създават неразположения на духа и човек започва да мисли криво. За да не изпадате в песимизъм, чрез силата на волята си вие трябва да работите за подобряване на стомашната си система. Гледайте се в огледало и работете с мисълта си, докато изправите мускулите на лицето си. Мускулите на лицето трябва да бъдат пластични, да изразяват и най-малките прояви на вътрешния, душевния живот на човека. Ако лицето не изразява душевния живот на човека, то е подобно на маска. Това е анормално изражение на лицето. Изразителното лице външно може да е спокойно, но същевременно то изразява вътрешния живот на човека. Всеки момент съзнанието на човека трябва да е будно, да контролира мускулите на лицето, за да не се отпущат. Всички мускули са създадени от разумни сили. Ако един мускул само е атрофирал, човек се лишава вече от действието на една разумна сила в своя организъм. Всички мускули, всички нерви, артерии са създадени от разумни същества. Всяко нарушаване или прекъсване функциите на тия мускули, нерви и артерии води към дисхармония в живота. Хармонията в живота се обуславя от правилната функция на всяка клетка, на всеки уд в човешкия организъм.

Като знаете това, не се стремете да отричате значението на малките неща в живота. Всяко нещо, което Разумната Природа е създала, е на мястото си и не може да се отхвърли. Има неща, без които може, но има неща, без които не може. Например човек не трябва да има гуша, не трябва да има слаб стомах и не трябва мускулите на лицето му да са хлътнали. Природата не обича скелети. Даже камъните тя облича с мъх и лишеи. Затова, каквото ви липсва, ще гледате да го придобиете. Каквото Природата ви е дала, ще гледате да го задържите. Една от задачите на ученика е да работи върху лицето си, да го направи изразително. В изразителното лице има черти, които никога не се менят. Обаче всички мускули около тях са в постоянно движение. Лице, по което всеки може да чете, представлява добре написана книга. При един виден френолог дошъл един господин, който го помолил да му каже нещо. Френологът пипнал тук-таме главата му и казал: „Ще ме извините, господине, но нищо не мога да ви кажа.“ – „Защо?“ – „Много ситно е писано върху главата ви, не може да се чете.“

Човешкото лице и човешката глава представляват книги, върху които Природата е писала с красив и четлив почерк. Който погледне лицето или главата на човека, той трябва да прочете нещо, което да го зарадва, и като го прочете, да каже: „Прочетох една страница от една велика книга и останах доволен.“ Радвайте се, когато лицето ви се мени, когато мускулите изразяват вътрешните промени, които стават във вас. Всяка промяна на лицето е израз на живот. Лицето е израз на човешката душа. Красивото, изразително лице дава импулс за работа, за наука, за изкуство, за поезия и т.н. Красивото лице изключва всякакъв песимизъм. Лицето на човека може да се изкриви от страдания, но временно само. Когато човек осъзнае, че страданията са благо за него, той постепенно изправя лицето си и го довежда до онази красота, към която се стреми. Колкото повече се стеснява долната част на трапеца, толкова умът става по-подвижен. Ако трапецът се превърне в конус (фиг. 2), равновесието му се изгубва. Той не може да седи на една точка само, на върха си. За да запази равновесието си, този конус трябва да се движи много бързо, т.е. да бъде в непрекъснато движение. Щом спре движението си, конусът пада на земята и се обръща с върха нагоре. Щом изгуби равновесието си, с него заедно губи и силата си.



И тъй, лице, което има форма на конус в положение А, с върха надолу, показва човек с добър, с подвижен ум. Когато лицето взема положение В, което представлява конус с върха нагоре, това показва животинско състояние. Този конус не е нищо друго освен образ на животно с рога и копита. Ако искате да напишете писмо на някой свой приятел, с което да му съобщите, че работите, че мислите добре, това можете да изразите символично с конус, обърнат с върха надолу. Ако искате да му пишете, че не работите умствено, че умът ви е в застой, можете да начертаете конус с върха нагоре. Приятелят ви ще разбере, че сте изпаднали в животинско състояние. Такива писма представляват езика на Природата, с който хората в бъдеще ще си служат. Ако разбират символите, с които Природата си служи, съвременните хора биха могли в най-големи подробности да гадаят по земните пластове, по техните огъвания и напластявания, да разберат кога какви сили са действали, вътрешни или външни. Земните пластове са писма от далечното минало на Земята, по които учените четат и превеждат. В това отношение истинските учени са ясновидци. Чрез концентриране на мисълта си към известен предмет те се домогват до ония абсолютни истини, до които обикновеният ум не може да проникне.

Работете съзнателно върху лицето си, за да го направите по-красиво, по-изразително от това, което имате днес. Най-малкото постижение в тази задача ще възнагради труда ви, усилията ви. Това ще бъде придобивка, която човек ще занесе със себе си. Само такива придобивки са реални. Всяка друга придобивка, която човек не може да вземе със себе си, е временна, нереална. Реално е само онова, което Духът и душата носят със себе си. Можем ли да постигнем това? – Каквото желаете, можете да постигнете, но не изведнъж. Щом останете свободни, работете върху лицето си. Ако дойдат изкушения, да ви нападнат отвън или отвътре, дайте им работа да разрешават задачата на конусите. Щом ги турите на работа, те постепенно ще утихнат, докато съвсем изчезнат. „Накарайте мързеливия на работа, да ви даде ум“ – така казва българската поговорка. Казвам: „Дайте работа на дявола, за да не ви изкушава, да не ви безпокои.“ Един англичанин имал две кози и една маймуна. През деня козите прекарвали в планината, а вечер се прибирали у дома си, дето маймуната ги чакала с нетърпение да поиграе с тях. Щом ги виждала, тя започвала да чисти козината им от наболите се по нея цигански тръни. Когато не намирала тръни по козината им, маймуната започвала да скача по гърбовете им, да ги дърпа за брадите, за ушите, да си играе с тях. Козите врякали, теглили се, но маймуната продължавала да си играе. Най-после трябвало да дойде господарят да освободи козите от разигралата се маймуна. Така постъпва дяволът с човека. Когато не намери тръни по кожата му и няма какво да чисти, той се качва на гърба му и започва да го тегли, да го измъчва. Причината, поради която дяволите мъчат хората е, че нямат работа, няма с какво да се занимават. Хората имат крива представа за дявола. Той не е добър, но не е толкова лош, колкото си го представят. Понеже няма работа, дяволът измисля хиляди неща, с които изкушава човека и го кара да греши.

Сега, за да се освободите от изкушенията, от лошите влияния в живота, покрай обикновените си задачи вие трябва да си създадете особени задачи, да се стремите към някакъв висок идеал. При каквито условия и да се намерите, не се обезсърчавайте. Работете за реализиране на вътрешните си задачи. Всеки от вас трябва да си купи по едно малко огледало, в което да се оглежда често, особено когато е неразположен. Щом сте неразположени, огледайте се веднъж, два пъти и вижте за колко минути ще измените лицето си. Като се оглеждате, изучавайте отличителните черти на недоволството, на гнева, на завистта и т.н. Отбелязвайте какви промени стават с очите, с цвета на лицето, на устните ви и т.н. Някога лицето става бледо, а някога – червено; някога очите се замъгляват, погледът става мрачен, устните побледняват. Всяка промяна на лицето е израз на нещо. Понякога лицето става дълго, бузите хлътват. Защо? – За това има ред причини, които трябва да се изучават. Всяко живо същество е изложено на промени. Човек трябва да изучава тия промени, да упражнява мозъка си, да го държи в постоянно движение. Щом искате да измените лицето си, да го направите по-изразително, трябва да се обърнете за помощ към мозъка си. Ако искате да знаете какви промени са станали и стават в мозъка ви, ще се обърнете към лицето си. Изучавайте лицето си, както астрономът изучава небето.

Желая ви всеки от вас да създаде от себе си нов тип. Българинът трябва да преобрази лицето си, да го направи красиво, изразително, то да служи за образец на новия човек, на новия тип. Подвижният ум създава пластично, подвижно лице, върху което идеите се отпечатват като върху чувствителни стъкла. Лицето на човека трябва да говори. То трябва да представя стопанина на къщата. Като стопанин на къщата лицето ще се грижи за нейното благосъстояние и навреме ще взема мерки за най-малките повреди и нарушения. Красивото, което човек носи всебе си, трябва да бъде изразено в главата, в лицето, в ръцете, в краката, в цялото му тяло, а най-после и в словото му, израз на което са неговите мисли, чувства и постъпки. След това идат душата и Духът му като последни изразители на човешката красота и величие. Това са степени на човешкото развитие, които го водят от видимия към невидимия свят. Като говоря за човешката красота, аз имам предвид не само външната, но и вътрешната красота.

Поставете си за цел всеки от вас да предаде на лицето си някакъв специфичен израз. Като се погледнете, един в друг да виждате образ на милосърдие, на разумност, на благородство, на ученост. Всеки от вас да се заеме да изработи някаква добродетел в себе си, която да се изрази на лицето му. Работете усилено с мисълта си в това направление и вижте какво можете да постигнете. Направете този опит за седем дни. Всяка сутрин или вечер отделяйте от времето си по 10-15 минути за размишление върху образа, който искате да създадете. Седем дни по 15 минути правят 105 минути. Интересно е да видите какво можете да постигнете за това време. Ако искате да придобиете израз на милосърден човек, трябва усилено да мислите върху милосърдието. Представете си мислено, че отивате в дома на една бедна вдовица с няколко малки деца. Майката цял ден тича, работи, за да изкара за хляба на децата си. Като си представите тежкото положение на тази вдовица, проследете какви чувства се събуждат у вас. След това огледайте се в огледалото да видите какъв израз има лицето ви. После си представете, че искате да помогнете на тази вдовица. Бръквате в джоба си, но не намирате нищо. Вземате пари назаем и купувате хляб, сирене, чай, захар – и всичко това занасяте на бедната вдовица. Наблюдавайте се вътрешно – да видите каква радост и доволство ще изпитате. Огледайте се пак в огледалото да видите очертана ли е радостта на лицето ви. Като направите този опит мислено, направете го и в действителност. Само по този начин ще можете да развиете в себе си милосърдието. Следователно, като ученици вие трябва да работите с мисълта си, за да развивате в себе си всички ония чувства и способности, чрез които можете да предадете на лицето си изразителност и красота.

Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!

Красивото лице (Изразителното лице)

Най-често използвани думи в беседата: лице, има, човек, може, всички, конус, ум, израз, себе, искате, природа, изразително, състояние, става, минути, бъде, можете, система ,

 Младежки окултен клас , София, 21 Февруари 1926г., (Неделя) 19:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


"Верен, истинен, чист и благ винаги бъди!"

Кратко размишление

Чете се резюме на темата "Десет най-важни въпроси" и на темата "Какво мисля сега". Пет души прочетоха темите си "Върху една свободна тема".

Всички вие сте изучавали най-вече естествените науки. Изучавали сте чисто положителни науки. Каква е тази фигура? Трапец. А тази какво представлява?






Обърнат трапец. Кривите линии? В органическия свят всяка една промяна в едно или друго направление има своя смисъл. Представете си, че горният трапец представя главата на един китаец, защото челото на китайците прилича на трапец. Долната част показва, че природният ум е силно развит. Горната крива линия показва челото на европееца, бялата раса. Тази линия може да расте, щом започне да се увеличава горната част на този трапец – това показва условия в самия организъм да противодейства на най-малките препятствия.
Зараждат се известни сили, които противодействат. А слизането на тази линия навътре, това вече се отразява на стомашната система. Щом тази част под скулите се вдаде навътре, започне да хлътва, от чисто органическо гледище стомашната система е повредена, не работи. Затова хора, на които мускулите на лицето хлътват, стомашната им система започва да отслабва. Затова трябва да вземат известни мерки.

Щом се повлече вашата стомашна система, непременно идва едно песимистично състояние на ума ви. И то по простата причина, понеже храносмилането не става правилно, остават повече въгливи вещества, утайки, кръвта не е чиста, остава повече желязо, повече чужди полуорганически вещества и по закона на утайките започват да се напластяват около ставите, заражда се едно анормално състояние. Затова първото нещо - ще гледате чрез силата на вашия ум да изправите вашето лице. Ако се оглеждате, гледайте да държите мускулите на вашето лице под контрол. Да бъде то така изразително, щото всички ваши духовни прояви да се изразяват на лицето. Да не бъдете като една маска. Щом изгубите тази подвижност на лицето, у вас има едно анормално състояние. Седите така, със спокойно лице, а има такава дълбочина, живот, изражение, движение. А някой седи така (отпуснат). Така ще мислите. Ще правите тези движения, няма да се отпускате. Ще си турите, пази да имаш съзнанието си върху своята мускулна система, защото всеки един мускул е създаден от една разумна сила. И ако той се атрофира в теб, тази сила вече не действа.

Всички мускули, артерии, всяка една вена, всеки един нерв, той си има своето предназначение. Той е образуван от известна разумна сила и ако този нерв изгуби своята функция в каквото и да е направление, изгубва се вътрешната хармония на живота. Той не е току-така създаден, той се е прострял по закона на онова разумното протичане. Вие не трябва да се спирате - това да го няма, онова да го няма. Има неща, които не трябва да ги има, а има неща, които трябва да ги има. Например може да ви излезе гуша, не трябва да я има. Когато лицето ви хлътне, това състояние не трябва да го има. Вие чрез волята си трябва да повикате всички сили на природата. Природата не иска да има скелети. И онези камъни тя ги е облякла с много лишеи и мъх.

Хубавите неща, които имате, ще гледате да ги не изгубите. Първото нещо, ще гледате мускулите на лицето си. Старайте се да направите вашето лице изразително. Така като седите, да имате в лицето си известни черти, които да се не менят, но около тях всичко трябва да се движи. Когато всеки може да чете по вашето лице, вие сте една хубаво написана книга. Един френолог, като идвали при него мнозина, попипвал главите им и за всеки казвал по нещо хубаво, най-после дошъл при него един, попипал го. "За вас нищо не мога да кажа." "Защо?" "Много ситно е написано." (А това значи, че нищо няма.)

Човешкото лице трябва да бъде една книга. И като мина и прочета, да съм радостен, че съм прочел един лист много хубав. Лицето ви не да пази едно и също изражение. Вие се радвайте, че се е изменило лицето ви. Това да не ви стряска. Вие имайте предвид, че във вас има живот. Промяната – тя е живот. Според тази наука, лицето трябва да бъде израз на човешката душа. И в този смисъл наричам красиви лица, те дават един силен импулс за работа, за наука, за изкуства, и всичкият песимизъм изчезва. Красивото лице, изразителното лице всеки може да го има. (Когато е разкривено лицето от страдание, красиво ли е?) Ще му разясним, че страданията са най-голямото благо, ще му разясним, ще му напълним главата, не ще се мине и една-две години, ще се изправи лицето му.

Аз ви навеждам към тези живи линии. Тези са положителни черти (горните от чертежа), увеличава се силата, но с отрицателни действия. (Когато се разширява горната част на лицето около очите.) Изобщо, когато се стеснява тази част (долу) – долната част на този трапец, колкото повече се стеснява, толкова умът става по-подвижен, но после дойде до едно положение, че изгуби своето равновесие. Понеже, щом дойде един конус, този конус трябва да се движи, за да седи в равновесие, трябва да се върти бързо.


Само при едно силно движение може този конус да седи на тази остра точка. Щом се спре движението, ще се търкули и ще се обърне обратно. Ако аз ви представя тези два конуса и ви кажа – разрешете тази задача? Ако са в движение? Значи конусът В е, който е изгубил своето равновесие, своята сила. Това означава и следното. Ако вземем за челото такъв един конус, при А показва един много добър ум. А конусът В означава едно животно, рога са му израсли, копита са се развили на краката му. Следователно в тези двата конуса можете едновременно да ги турите. Искате да знаете – да кажем пишете два конуса на някого, ето една цяла телеграма. Една шифровка, по един естествен начин да се разговаряте. Ще кажете, движението се е спряло, моят ум не работи. Добре. Ако този конус го направим така, С – това значи към падане.

Всички тези символи съществуват. Ще дойде да изучавате природата по този начин. Може да изучавате планинските пластове в геологията и ако разбирате закона на символите, с които природата си служи, може да отгатнете през каква епоха какви са били силите – отвън или отвътре са действали, за да се изкривят тези пластове. И някои учени хора, които дълго време са работили, са се домогнали до това. Така като мислят, мислят пет, десет, двайсет годни, като концентрират своя ум, станат ясновидци, дойде им тази идея. Това, което учените хора казват, че се досещат, това показва, че техният ум е доловил тези символи в природата. Ум се изисква.

Задача. Да създадете у себе си по възможност за в бъдеще едно красиво, изразително лице. Това, което имате сега е хубаво, доста хубаво, но може да бъде още по-хубаво, изразително да бъде. Може да бъде още по-красиво. Ето една задача, която възнаграждава човека. Всички други задачи вън от това, всяко нещо, което човек не може да вземе със себе си, то е временно, но всичко онова, което остава като едно качество на неговия дух, то е реално. Сега вие не трябва да се обезсърчавате. Тези неща не се постигат изведнъж. През празното време няма какво да мислите. Когато дойдат големите или малките дяволи да ви изкушават, турете ги да учат. Задайте му на един дявол една задача, отлично ги разрешават те. Накарайте го да разреши задачата на конусите. Да видиш какъв мекичък става. Но вие ще кажете, защо е така?

Ще ви разправя един анекдот. В един двор един от богатите англичани държал две кози и една маймуна. Тези кози, като се връщали вечерно време от гората, маймуната ги посрещала, скачала на тях и изчиствала козината им от циганските тръни. Ала когато нямало какво да чисти, маймуната се качи на тях и почне да им тегли брадите, козите почнат да врякат. Като няма тръни, какво да чисти, дяволът се качи на гърба ти и започне да тегли. Всички дяволи, които изтезават хората, това е от нямане какво да правят. Мнозина за дяволите имат едно криво понятие, те не са толкова лоши, както ги мислят. Те не са толкова добри, но не са и толкова лоши. Ние ги правим по-лоши, отколкото са. А от наша страна това е несправедливо. Ние не можем да съдим. Само тяхното влияние, което упражняват, е лошо понякога, но от нямане с какво да се занимават.

Ще се стремите да си създадете една идея, да разрешите някои задачи, които са по силата ви. Един висок идеал ще си създадете между обикновените задачи, които разрешавате, да имате една особена задача извън тях. При каквото положение и да си – има една вътрешна задача, и не се обезсърчавай заради нея. И да я разрешиш. В този смисъл всички вие, препоръчвам ви, всеки да си има едно огледалце и да седне, когато е неразположен, мрачен, да направи една маневра пет, десет минути, да измените лицето си и да отбележите онези основни черти.

Да кажем, тъжен сте, недоволен, отбележете на книга в какво седи промяната на вашето лице. Понякога цветът на лицето стане по-тъмен, понякога очите потъмнеят, погледът стане мрачен, понякога устните или побелеят, или станат червени. Трябва да знаете смисъла, това е израз. Защо устните ви са такива или онакива? Защо лицето ви побледнява или става дълго? Защо хлътват бузите ви? Ще кажете, имали сте голяма скръб. Не е там причината. Защо има наследствени болестни състояния и човек, без да ги е създал, те периодично идват. Всеки един човек е подложен на промени. Животните пролетно време изпусталяват, а после започват да се поправят.

Искам да се образува във вас един навик да държите мозъка си в движение. Да упражнявате мозъка си, понеже, когато ти искаш да измениш лицето си, ще упражняваш мозъка си. Аз искам да изучавате вашия мозък посредством лицето си. За да знаеш какви промени са настанали в мозъка, ще видиш в лицето си. Аз искам да изучавате вашето лице, така както астрономите изучават небето. Вие се оглеждате, искате да бъдете красиви. Това е хубаво, но да има човек лице изразително, пластично, красиво, да изразява неговата душа, да се вижда разширение на идеята, един свят красив и хубав – светлина.

Аз бих желал у вас да се образуват новите типове. В България да се образува един нов тип. Един окултен ученик трябва да се отличава – "Лице има в него." Всеки да усеща, че вашият мозък е такъв мощен, подвижен, вашите идеи се предават. И с лицето си да говорите. Човек на своето лице трябва да гледа, както един стопанин на къщата си. Ще я поогледа да не би да се е поохлузила някъде, мазилката да не е паднала. Ще се заинтересува човек от своето състояние. Именно трябва да се създаде не този песимистически дух. Хубавото в човека трябва да се изрази в неговата глава, в неговия мозък, в неговото лице, в неговите ръце, в неговото тяло, най-после в неговото слово, неговата мисъл, неговото чувство, да се изрази в неговата воля, да се изрази в душата му – най-после в неговия дух. Това са степени на човешкото развитие от видимия към невидимия свят. Какво разбрахте? (Да създадете едно изразително пластично лице, което да изразява душата.)

Има друга една опасност в хората, които вървят в духовния път – понякога се заражда една отрицателна идея. Вътрешният човек е хубав, но ако не външна, вътрешна красота трябва да имате. В себе си трябва да имате един обект или образ – или външен, или вътрешен, да го виждате или да знаете. Виждането, то е физическото, вие може да задържите своя образ в своето съзнание. Ако той може да задържи своя образ в своето съзнание, това е една сила, която държи човешкия дух в здравословно състояние. Ще ви задам един урок. Втори път, като дойдете, някой от вас да носи облик на благородство, на милосърдие, друг да носи израз на разумност, че е зает с една велика и благородна идея. Трети да носи образа на един реформатор. Четвърти да носи лицето на един учен човек, който се занимава с малките буболечици, но знае да влиза в тяхното положение. Изберете си като задача всеки един от вас. Ще бъдете свободни, не се стеснявайте. В това отношение искам да действате свободно, доколко ще постигнете. Едно малко занятие. Ще отделяте всеки ден най-малко десет-петнайсет минути или сутрин, или обед, или вечер за това упражнение, за седем дена по петнайсет минути – сто и пет минути. За сто и пет минути човек може да отиде до слънцето. (Като актьори ли трябва да правим упражнението?) То първо трябва да станете актьори.

Най-първо ще създадете тези мисли. Най-първо ще дадете изход на тези мисли. Постарайте се малко. Какъв е обликът на един човек, който е милосърден? Представете си, че вие се намирате при една вдовица, една, която е работила, трудила се е и се връща – децата й гладни. Представете си, влизате в нейния дом, какво чувство ще се зароди? Ще изпитате едно дълбоко състрадание. Ако имате огледало... Искате да й помогнете, ще кажете така – лицето – бъркате, ако нямате нищо, ще излезете, ще отидете някъде, ще вземете в заем хляб, това-онова и след като благодарите, ще се роди друг един облик, едно състояние на вътрешно веселие, задоволство, че сте извършили една благородна служба. Представете си и този учен човек, как той се занимава с тези бръмбарчета, или този философ, или този реформатор.

"Верен, истинен, чист и благ винаги бъди!"



Петнадесета лекция на Младежкия окултен клас

21-ви февруари, 1926 г., неделя, 19 часа, София – Изгрев

НАГОРЕ