НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо от Учителя до Стоянка Илиева

22.02.1933г.


Писмо от Учителя до Стоянка Илиева

 

Любезна Стоянке,

Получих вашето писмо. Всеки човек трябва да има  един идеал, който не умира; едно верую, което не остарява, една Истина,  която да е глава на разумното в него. Всичко друго е само постановка на  това. Великите хора са ония, които понасят всичко геройски. Самия живот  на земята е пълен с мъчнотии, страдания и радости. Животът е училище. Не  какво желание човек, но какво постига. Не какво е чел, но какво е  запомнил.

Всеки ден носи по нещо хубаво и велико в живота и  то трябва да се възприема добре. Път, Истина, Сила и живот това носи  пълното щастие на душата. Другото е губене на време. Твоето занятие е  добро. Учителката намери ценното в своите ученици това е тайната на  учителя и силата на ученика.

Пожелавам ти повече чист въздух, повече чиста вода, повече пресен хляб и повече слънчева светлина. Моят привет.

22.II.1933 г. /Свещеният подпис/


 

Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 8

 



, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА



НАГОРЕ