НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Екскурзиите и слънцето

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Екскурзиите и слънцето

Най-често използвани думи в беседата: може, има, вода, човек, дойде, всички, бъде, свят, седмици, млади, дни, хубаво, сега, англия, години, обмяна, направи, банята, сутрин, даде ,

Извънредни беседи , София, 26 Април 1927г., (Вторик) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАУчителят: Ще ви дам едно упражнение за 10 седмици от здравословно гледище

Сутрин или вечер преди лягане, в краен случай на обед, два пъти в седмицата - понеделник и четвъртък, ще правите една измивка с топла вода с натопен парцал - вълнен или ленен, на тялото си, съблечени до пъпа. Измиване с парцала ръцете отвън навътре, гърдите, отзад гърба, докъдето може ръцете ви да достигнат. Само от пъпа нагоре. После със суха кърпа изтриване влагата. Измиване и изтриване отвън и отвътре ръцете, гърдите, гърба, раменете, гръбнака. По възможност в тези 10 седмици рано да се излиза и се диша чистият въздух и бъдете във връзка с живата природа. Един здрав човек да седи в къщи, той е затворник - дяволът го държи в къщи. Христос, и Той излизаше навън за молитва. Така са правили всички велики хора. Така вие ще се върнете към оня естествен закон, който са практикували хората преди хиляди години. Така ще се опресни човек. Силите се възвръщат. Екскурзиите навън също опресняват силите, а не че ги изтощават, както си мислят някои.

После, научете се през тия 10 седмици да дишате сутрин не само с дробовете си, но и с костите си - така, като че въздухът прониква и в мускули, и в кости.

Бележки дръжте за състоянието, през което можете да минете.

През тия 10 седмици, като залезе слънцето, никаква храна. Вечеря - един чай, малко хляб, плодове.

През 10-тте седмици не започвайте с бързина в храната сутрин, обед, а съсредоточете се 5-10 минути и помислете, благодарете за онова благо, което Бог ви е дал за нахранване. Това е един свещен акт в живота.

След като го опитате, може да го предадете на други.

За екскурзиите - всички свободни дни сега през лятото използвайте в излети - екскурзии. Ще прекарате един-два дни в свобода. Пет-десет души, колкото се съберат, ще излезете. Поне десетина екскурзии през лятото трябва да направите. Можете 2 седмици в месеца да има събрание на закрито - в салона ви, и два неделни дни да имате събрание на открито - той ще бъде и ден на екскурзията. В тоя ден на екскурзията трябва да си намерите работа за през целия ден - четене, пеене, беседване, там ще видите и научите кой обича да стои на сянка. Като правило никой да не ляга на сянка. На който съзнанието е будно, ще използва, на който не - нищо не ще придобие. И болните там ще станат здрави. Тия работи, които ви дадох, са достатъчни, за да няма претоварване. Като се иска много някой път, та нищо не се прави.

Животът има известен терен, където се ражда противоречие. Теренът са условията, даже и при най-благоприятните условия се раждат противоречия. Това са външни условия, при които всеки може да почерпи известно благо за себе си.

И така, сега имате задача. Десет седмици ще правите опит. Начало: четвъртък, 28-ми. След банята ще изпиете гореща вода - 2-3 чаши. Вън от банята, която така ще правите, ще пиете 2-3 или повече чаши чиста топла вода, сутрин и вечер, сряда и петък, да се предизвика изкуствено изпотяване. Ще вземете чиста вода. След изпотяване пак хубаво изтриване със суха кърпа и преобличане. След изтриването пак една чаша топла вода с десетина капки лимонов сок. Той действа на стомаха добре.

Законът е там Всяко усилие, което човек направи за едно упражнение, все принася известни резултати. А в начало и да има грешки, все ще се научи да го прави правилно.

При тия бани не ви са потребни публични бани, освен в някои, и то крайни случаи. Ако отидете в минерални бани, трябва да сте пръв от влезлите за къпане - много рано трябва да отидете. Ако може да намерите някъде из гората чист топъл извор, където никой не отива, използвайте го. Англичаните и американците са разрешили този въпрос много хубаво. Имат си своя баня. Може всеки от вас да си направи сграда, параван с бяло платно и там да си направи банята. Вода на слънце топлена дава най-добри резултати от баните.

Всички болести се раждат от изпражненията на микробите. Щом има чиста кръв, човек ще бъде здрав. Щом се чисти тялото, болести няма. В здравословно отношение всичкият свят се е преобърнал на лазарет. Всички лекари се състезават с болестите.

При дадените бани главата може само да се накваси (космите), миене главата със студена вода не е добро. Може само като изключение, но не е добро, не е хубаво.

Съобщение може да се даде на домашните - за да имате семейно здраве. Болезненото състояние пак може да се яви, но то ще бъде като изключение. Когато човек не е здрав, то върху тялото се образуват подпушвания на свободните течения, а тялото трябва да бъде добър проводник.

При екскурзиите и изобщо като свещено правило е съдът, от който ще пиете вода, трябва да бъде абсолютно чист. Никакво варене на друга храна в него, а после и вода да ври в него. Там има мазнини и др., които пречат на здравето. Ако и да се смята, че е измит, пак е вредно да се употребява за варене на вода. Чистота трябва.

Измиването на тялото - банята може и със студена вода, но тя предизвиква силна реакция, а банята с топла вода е мека, нежна и дава добър ефект.

Водата, която употребявате, трябва да бъде чиста, от извор, да не е употребявана, като например за производство на електричество. Такава вода е малко без каймак - обутано мляко, само айрана от млякото, на което маслото е взето.

Всеки трябва сам да си донесе вода - това е благословение, всеки човек сам да си носи стомничката с вода. Например при екскурзия на Мусала от езерото "Окото" да си вземе вода и по една чаена лъжичка от нея да смесва в другата вода. Ние ще употребим, което е потребно за човека, а другото ще оставим Бог да го направи - каквото Бог даде.

Хубаво е да се прекара десет дни на избрано място на Мусала например. Добри са тези срещи и да стават на такова чисто, хубаво място и ще се видят добрите резултати. Има няколко места хубави за такава среща: Мусала, Сините камъни, Казанлъшката околност, Чепино, над Батак Карлъка и другаде. Десет дни на спартански начала може да се прекара (под палатки).

(Учителят беше помолен от приятелите да ни даде някои сведения, да ни повери някои тайни.)

Учителят: В света има един закон, който урежда крайностите. Например за една екскурзия ще се дадат средства - но само за нея, а не и повече. На приятелите от градовете ще се прочете беседата от 22-ри март т.г.

Някой човек заминава за оня свят и му съобщават в тоя момент, че има едно наследство от 5-6 000 000 лева. Той казва: "Късно ме намери."

Трябва да се свързва физическият свят с духовния и тогава всичко ще бъде добре наредено. Имате болест: всяка сутрин като ставате, и ще се молите, и ще се запитвате, защо е дошла! Щом намерите причината, и тя ще си отиде. Тя прилича на онези войници екзекутори, които се изпращат по селата, ядат и пият за сметка на населението. Утежнения има и ще се увеличат, за да се събудят хората, народите. И времето е толкова близо, та ще го видите и няма защо да ви кажа - всички народи ще опитат. Война на изток ще има (тук няма да има в Европа). Война ужасна, с употреба на всички задушливи газове. Дано се отложи 4-5 години, за да си отдъхнете. Русия ще се опита да се съюзи с жълтата раса срещу Англия. Югославия я задушават, за да даде свобода на Македония, Херцеговина, хървати, както англичаните дадоха на Ирландия. В Русия толкова републики се създадоха и са свободни. Изобщо политическият строй ще се измени в насока на свобода на народите. Сегашното затишие е почивка временна и после пак път, но понеже е общо всичко, се носи лесно. Англия, и тя ще носи товара вече - досега тя не е носила. Другите разтоварят, както конете, а нея товарят. Англия ще се загуби, за да излезе нова Англия. Както сега в Далечния изток всички държави една по една - Америка, Франция, Япония, се оттеглят и Англия остава сама.

Балканският полуостров постепенно се снишава и ще потъне. Средиземно море, което ще дойде до Родопите, и тогава българите ще имат пристанище. Та няма защо българите да се борят за излаз на Бяло море, на Средиземно море ще го дочакате било в плът, или вън от плътта. Земетресенията се определят по точки и сега вървят постепенно, но още не е дошло до тук. Сега са например към Формоза (о.Тайван), Япония, Америка, а Балканският полуостров е оставен за по-далечни времена. Част от гръцките острови, Мала Азия ще потънат. Това са предсказания, за които време не се определя. Япония може да потъне в 10 000 години. Полярната година се състои от 25 000 години, значи 10 000 години се равняват на 4 месеца.

Вие бързате - тъкмо е подквасено млякото, и вие искате да го проверите, отвиете го и то се развали. Казвам на някого метод за лекуване - той ми иска изведнъж да оздравее. Аз го питам: Ти можеш ли да не кажеш нито една лоша дума от рождението си до смъртта? Казва ми, че не можал. Е, защо тогава аз да го излекувам изведнъж? Има еликсир, където в един момент като дадете една глътка на болния, ще оздравее. Къде е този еликсир? Има неща, които може да се кажат, но има и други, които трябва да се проверят. И Христос е казал за тези времена на свършване: "Народ върху народ" - ето сега вече имаме това предсказание. А после и слънцето ще потъмнее, и луната...

(Въпрос: По мерките, които духовенството ще вземе, какво поведение трябва да държим?)

Учителят: Каквото поведение и мерки да вземат, религия с насилие не се държи. Нищо не ще могат да направят. В съборните дни и на 22-ри март времето беше хубаво - значи каквото и да правят, все за наше добро ще бъде, ще се обърне за наше добро. Дръжте се надалеч от духовенството. От умрялата, заровената мърша бъди надалеч - да не ти мирише, къща, колиба надалеч си направи. Добрите и лошите хора не могат да се примирят вече. Духовенството навсякъде го плашат вече. А за техните закани "Аллах Билиорс!", но може да стане и противното. Родозащитниците и свещениците са заедно - но преди те нас да унищожат, те ще изчезнат. Преди те нас да избият, както се заканват, България ще се обезличи и ще остане една врана. Те не разбират закона. Те си имат планове, но управляващите си имат други планове и външният свят си има свои планове и се коригират. Това е католическа работа. На евангелистите дадоха ... декара място за постройка на училище. - Защо? Това е политическа тенденция към Америка за добри отношения. Забравете духовенството - не се свързвайте с тях.

Наши приятели има партизани - който си е партизанин, да си стои в партията; който не е, да не влиза в партията. Който е вързан, да не се развързва; който не е вързан, да не се връзва.

Бившият министър Русев да дойде пак министър, това ще е второ чудо - Адам наново да се намери в Рая. Може ли дяволът пак да го съблазни? Министър Русев е отписан от книгата. Света Бог управлява, а не хората. Други са, които управляват света. Министър Русев да дойде пак на власт, "Аллах Билиорс!" Дяволът ще дойде, но да работи, а не да управлява. Той каза, абсолютно невъзможно да разреши събора, и по същия закон се прилага на него - абсолютно невъзможно да дойде министър.

По въпроса за женитбата - най-първо трябва да изпълни волята Божия. Мъжът ще каже на жената: "Аз имам един Господ, Комуто служа, съгласна ли си да служим заедно напълно?" Времената не са такива, че да се родят деца и да се отглеждат добри деца. Да се жени като иска, но ще страда, като няма съгласие помежду им. Старите дават някога лош съвет - нека се женят, но утре не живеят добре и мъжът търси друга жена. Някой път органически не се схождат един за друг и страдат. Ако ли някой трябва да се жени, то е определено - ако ли не, и се жени, ще страдат. Дойде някой приятел и те пита: "Да се женя ли?" Ако нещо те стиска под лъжичката, ще му кажеш: "Не се жени", ако ли чувстваш радост, нека се жени. Ама искал да помогне на едно момиче. Ама те толкова момичета се прехранват като слугини, защо и тя да не стане слугиня и се храни.

Старите братя да повикат младите и двама-трима стари приятели и им даде едно угощение, за да стане обмяна, иначе старите, като се отделят, и младите се отделят и се съблазняват. Ама отделили се две млади - имайте вяра, че е за добро. Трябва обмяна между старите и младите. Колкото обмяната между старите и младите е по-правилна, толкова резултатите са по-добри. Не може един млад да бъде светия. Най-първо обмяна между физическата енергия. Не е смъртен грях сношението, но се спъва човек в своята еволюция. Въпросът за брака е: да дойдат на земята онези души, които са определени, а като дойдат други, които не са определени, семейството не е изпълнило своето задължение. Сношенията между младите е временно отбиване от правия път. По принцип този акт съединителен ли е? Обмяна на енергиите трябва да стане, но каква храна трябва да вземеш. Трябва да бъдат интимни, но не фамилиарни. Глупостите развращават. Актът е развращаващ и опасността е там, че когато през пространството става обмяна, по-лоши последствия има. Близост трябва да има - оплождане, така става обмяната правилна, но не и фамилиарност.

Външният свят е така разгащен, че на младите трябва да се помогне да запазят своята чистота. Така трябва да се препоръчва и да се достигне. В раншните времена на братските вечери ядат и пият, и се напиват, и това пророкът осъжда. Колкото повече забраняване едно нещо, толкова е по-опасно, но трябва да се урегулирва. Докато се обичат по Бога, престъпление няма, но когато в чувствата се вложи отрова, когато започне лъжата и любов не по Бога, там е вече лошо. Може да се разреши моментално отделянето между двама, които се обичат, но ще се яви омраза. В резултат работата се лесно разрешава: "Вземи триона и отрежи сухия клон!" - всички тия работи са тайни, не е индивидуален въпрос, а колективен, понеже се касае за цяло едно общество, а девствена не е душата (!), но ще дойде ден да се очисти. Но да не се съблазнявате. Ние сме в един грешен свят. Дойдеш до един човек грешен, едва можеш да търпиш миризмата му.

Заминалите 25 000 000 души искат пак да дойдат, но всичко ще се оправи - най-трудните задачи трябва да се разрешат. Въпросите пред младите да се изнасят принципиално, а не частично. Една млада мома може да се повика от някоя по-стара сестра или от някои по-стари сестри и я вземат между себе си, и й подействат.

Може да останат някои неразрешени въпроси, но като дойде за разрешение, целият невидим свят взема мерки за неговото правилно разрешение и всички светии и ангели по земята вземат участие за неговото разрешение.

Трябва да си замине старото, за да дойде новото.

Малка от сърце молитва е приета от Бог, пред голяма не от сърце.

Добрата молитва и Отче наш

Бог царува на Небето, Бог царува на земята, да бъде името Му благословено!

26-ти април, 1927 г., вторник, 5 ч. - 7ч. и 50 мин., ул. "Опълченска" 66

Забележка: От след обед братята ръководители бяха освободени от Учителя за заминаване по районите си, местожителствата си.

Най-често използвани думи в беседата: може, има, вода, човек, дойде, всички, бъде, свят, седмици, млади, дни, хубаво, сега, англия, години, обмяна, направи, банята, сутрин, даде ,

Извънредни беседи , София, 26 Април 1927г., (Вторик) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ