НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Учителя участва в събора, 1908 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протокол за 9 август

9.08.1908г.


Учителя участва в събора, 1908 - Варна

(Годишна среща на Веригата). Протокол за 9 август

 
Протоколите се записват от Димитър Голев.
 

9 август, събота

 

На тазгодишния събор са повикани и дошли: Ат. Бойнов, Петко и Гина Гумнерови, Д. Голов, Илия Стойчев, Елена и Конст. Иларионови, М. Казакова, Мих. Георгиев, Пеньо Киров, Т. Бъчваров, Т. Стоянов (Стоименов) и Анастасия Желязкова.

 

Преди обяд бяхме свободни.

 

От 4 часа г-н Дънов почна да приготовлява в горната стая, а в 9 без четвърт, или 20 часа и 45 мин., всички се събрахме в заседателния салон, когато ни се съобщи, че това събрание било едно от подготвителните.

 

След „Добрата молитва", произнесена от всички, г-н Дънов ни съобщи, че от 10 часа вечерта ще се започне бдение. Всякой един от нас, по азбучен ред, ще се изкачва в горната стая, над заседателния салон, и ще има бдение по един час, което бдение ще се състои в размишление, изповедание, моление и хваление кой както чувствува ръководството на Духа. Тази година ще присъствува само Господ, Христос, Който е ръководител на Веригата.

 

Бдението започна от 10 часа вечерта на 9 август, събота, и се свърши на 10 август, неделя, в 11 часа преди обяд. За бдение се изкачвахме по следния ред: Ат. Бойнов от 10 до 11 часа; Гина от 11 до 12 часа; Дим. Голов от 12 до 1 часа; Елена Иларионова от 1 до 2 часа; Илия Стойчев от 2 до 3 часа; К. Иларионов от 3 до 4 часа; М. Казакова от 4 до 5 часа; М. Георгиев от 5 до 6 часа; П. Киров от 6 до 7 часа; П. Гумнеров от 7до 8 часа; Т. Бъчваров от 8 до 9 часа; Анастасия Желязкова от 9 до 10 часа; Т. Стоянов от 10 до 11 часа преди обяд. Докато се изреждахме в горния ред. на тези, които бяха долу, г-н Дънов каза:

 

- От тази изповед, която правите сега, ще зависи и благословението, което ще дойде.

 

Тази година ще ви се даде една емблема и ще започнете всички с бялата краска. И тази година каквото ще се даде, няма да дойде друг път и затова винаги, когато усетите противоположна мисъл, тя е от пъкъла; и гледайте веднага да я отхвърлите.

 

Какво нещо е любовта? Следствие на живота. Животът е, който се покварва, а душата не се покварва. Плътта, с която е облечен человек, тя е, която се покварва.

Една от главните погрешки на Веригата е, че всякой един от вас иска да бъде господар на другите и тогава се заражда борба между вас. У вас любовта не се е още зародила. Всякой, който се опита да лиши другия от Божествената му свобода, ще бъде бит. Господ винаги говори чрез добро, а подир това, ако не се вземе предвид доброто, следва наказание. Аз ще ви накарам всинца или да любите, или ще приложим закона на Любовта. Тази година искам да научите този закон, щото лошите елементи да се обръщат във ваша полза. Иерихонските стени ще паднат: „Не бой се, мило стадо, Отец ще ви даде царство." Тази година трябва добре да живеете, да работите, а догодина Веригата ще се увеличи.

 

Един от нашите приятели, които присъствуваха лани, сега присъствува в Русия и Англия, вторият - в Турция, а третият - Христос, Който е ръководител на Веригата, присъствува тук.
В 12 часа и 10 мин. през нощта, тъкмо когато на бдение горе беше Д. Голов, се дадоха: Псалом 135;6, 75;4 и Послание към Евреите 10;7. А пък в един часа след полунощ Мих. Георгиев по свое внушение отвори Библията и му се падна 2 Летовници 22; 17. Бдяхме един по един, но като дойде 4 часа заранта, 10 август, неделя, тъкмо когато отиде горе за бдение Мария Казакова, се започна от нас славословие, като се прочетоха: псалом 105 и от Йоана 3-та глава. Всички станахме на крака и прочетохме „Отче наш" и се разотидохме. Обаче бдението продължи до 11 часа.
 


 IV.9 август, събота

 Изгревът - Том 11, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ