НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо от Пеню Киров до Учителя, №38
18.07.1900г.


Писмо от Пеню Киров до Учителя

№38 (отворено писмо)

 

гр. Варна, 18 юлий 1900 г., хотел „Орел "
[До] гр. Н. пазар


Бр. Дънов,

Ний с бр. Тодор чакаме във Варна130. Утре, сряда, ще дойде и Д-рът. Ако се забавиш, яви ни за това.


С поздрав: П. Киров

От Д-ра изпратените п[ари] получи ли?


....................
130.    П. Киров и Т. Стоименов тръгват за първия събор пеша на 15.07.1900 г., събота. Пътуват три дни, през които срещат раз­лични препятствия - Тодор върви добре, но на Пеню му се под­биват краката и ходенето му е затруднено. Той се качва на една талига, която го откарва до Варна. (П.К., № 38, 18.07.1900 г.)

 , , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ