НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до д-р Дуков

31.07.1916г.


(...), 31. VII. 1916 г.

  

Люб. д-р Дуков,
  Получих твоето писмо. Идеята, която сте подели, е добра. Всичко, което може да се стори за добро на другите, е полезно. Във всички добри начинания аз ще ви помогна. Да извърши човек своя дълг на земята, това е неговото признание. Работите засега се развиват добре. Всекиму ще се даде заслуженото. Гледайте със спокойствие и вяра на бъдещето. В Божиите пътища няма измяна. Всичко ще стане тъй, както е най-добро. Има много работи, за които бих говорил, но те ще останат кога се срещнем.

      Моят поздрав на Славка и домашните ви. Нека спазва добра диета. Мир и спокойствие и душевно самообладание е необходимо. Не е важно колко време може да живее човек на земята, но какво може да извърши за Господа. Матесал живя повече от 900 години, а Христос само 32 - 33. Но каква грамадна разлика има в тия два живота. Благото на живота е да вършим благоугодното Господу тъй, както ни се разкрива отвътре от Духа на Отца на Виделината.

  Моят поздрав на всички приятели.

  Ваш верен (Свещеният подпис)
Източник: Писма до първите ученици (1889-1906г.), , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ