НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя Петко Гумнеров (препис до Минчо Сотиров), Варна

24.02.1918г.


(препис на част от писмото, направен от Петко и изпратен до М. Сотиров)


Люб. Петко,


Живейте разумно. Вършете волята Божия. Слушайте ръководството на Духа. В живота Мъдростта, Истината, Любовта, които съграждат живота, озаряват пътя на душата. Това е истинското учение и философия. Всичко друго е само баласт и опаковка на времената.


Първо тялото, после дрехите;


Първо душата, после тялото;


Първо Духът, после душата;


Първо умът, после мислите;


Първо сърдцето, после чувствата;


Първо волята, после действията.


Изглаждайте, измазвай, изправяйте, за да ви намеря пригодни за обичта. Вършете всичко от Любов към Бога. Всичките противоречия ще престанат. Молете се искрено, усърдно за успехът на Божието дело. Господ Бог Мой да благослови всичките добри начинания, добри действия, добри мисли и желания.


Помнете - силата е в Бога и когато ние сме свързани с Него всичко съдействува за добро. Четете, проучавайте моите беседи и ще намерите много правила за работа. Ще почерпите сила и мощ, но всичко да е съобразно с Духът, а не да бъде по буквата. Прочитайте всяка седмица по една беседа и я обсъждайте. И ще видите колко нови мисли от Господа ще ви се нахвърля и какъв нов свят ще се разтвори пред вас.


Господ да благослови делото си.


В.В. Поздрав на всички!


Ж. К. В. О.

(Свещеният подпис) П. К. Дънов


Варна 24.II.1918 г.


Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 25, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ