НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Снимка на Веселина Козарева в братска група в гр. Попово, 1922 г.

1922г.


Снимка на Веселина Козарева в братска група в

гр. Попово, 1922 г.


220275.jpg
СНИМКА № 56. Веселина Козарева в братска група в гр. Попово

Веселина Радоева Козарева е родена на 7 април 1886 г. в гр. Разград от баща Радой Тодоров Козарев и майка Димитрина Стоянова. Удостоверението за рождението е издадено въз основа на семеен регистър от 1920 г. от гр. Попово. Според Пеню Ганев е имало братски кръжок в гр. Попово. Виж „Изгревът" том XVI, стр. 27-28 под № 18.През 1922 г. групата си е направила обща снимка. В средата е Веселина Козарева, а най-отдясно седнал е Пеню Ганев. Отзад на снимката е написано 1922 г. Велик момент. Отпред на стената отляво с тебешир са написани буквите: Н.Л.К.Пр. Б. Л. /Няма любов като проявената Божия Любов/, а вдясно са написани С. Пр. Б. Л. Е. Л. /Само проявената Божия Любов е Любов/. На стр. 28 от том XVI на „Изгревът" Пеню съобщава имената на групата, но снимката днес няма кой да я разчете. Отдолу на снимката е написано 1922 г. Бяло Братство-Попово., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ