НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Пеню Киров, Варна

23.07.1907г.


Варна, 23 юлий 1907 г.
          Люб. бр. Киров,

Пиш а Ви тия няколко реда, с които желая да ми съобщите как е духовно Мелкон224. Него го бори духът на плътта.  Светът  го  привлича  с  примамките  си.  Той  като Израил все му се иска от пустинята да се върне в Египет, да прави тухли за фараоновите житници.


Ний скоро ще се видим225.


Надявам се да сте се срещнали с Граблашов в Бургас. Няма съмнение, Вие сте добре. Слугувайте Господу в душата си вярно и не бойте се. Когото Господ благославя, той благословен ще бъде.


          Моят поздрав на Т[одор] и М[елкон].


   Ваш верен: П. К. ДъновИзточник: Епистоларни диалози - част ІІ (1898–1900г.)


-------------------------------------------------

224 Вероятно П. Дънов пита П. Киров, за да знае дали Мелкон е подготвен да присъства на предстоящия събор, но получава отрицателен отговор. М. Партомян за първи път е допуснат на събор през 1909 г.


225 Предстоящият събор е във Варна – от 15.08. до 19.08.1907 г.gallery_1_14_6618.jpg, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ