НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Учителя присъства на събора, 1906 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протоколи - четвърти ден

15.08.1906г.


Учителя присъства на събора, 1906 - Варна (Годишна среща на Веригата). Протоколи - четвърти ден

 

 

Четвърто събрание от събора на Веригата - Варна, 1906 г.

 

Източници:
 
1. "Протокол от годишната среща на Веригата, Варна, 1906 г." - ЧЕТВЪРТО СЪБРАНИЕ, 15 август 1906
 
2.  НАРЯД за събора 1906 година


ЧЕТВЪРТО СЪБРАНИЕ

15 август 1906 г.

След молитва и четене на Светото Писание, Господ чрез г-н Дънов ни отправи последните свои съвети и напътствания. През всичкото това време няколко птички, които бяха кацнали на дървото пред прозореца, сладко чуруликаха. Господин Дънов, като слушаше птичето пеене, каза следното:

Както Господ весели тия птички отвън, така ще развесели и вас. Изхвърлете грижите от вашите сърца, защото те са, които ви спъват в познанието на Божествената Мъдрост. Те са мрачните облаци, които държат Небето винаги мрачно за вас и не можете да виждате. Светът е създаден за вас и вие ще бъдете негови наследници. Всички тия жилища и светове очакват вас. Те са ваши братя. Научете се да бъдете подобни на тях, да живеете в радост, мир и веселие. Никога не се обезсърчавайте, защото няма за Отец ви нещо невъзможно. Ще имате големи благословения тая година. Всичко, каквото ви се случи, Бог ще го обърне за ваше добро.

Аз Съм, Който ще обърна и смекча сърцата на тоя народ. Вие ще имате Моето присъствие през тая година и ще благословя всичките ви работи.

Приемете благословенията на Отец Мой сега и всякога. Амин!

 

Протокол от годишната среща на Веригата, Варна, 1906 г.

От книгата "Учителя във Варна"


НАРЯД

за събора 1906 година

1. От 11 до 15 август 1906 г. става VII събор под председателството на Учителя Петър Дънов.
2. Присъствували 11 човека.
3. Присъствуват 3 невидими посетители, покровители на българския народ и славянството. Те са: Йехова + Елохим + Адонай (Святият Дух) = Все. „Все" - значи Емануил, т.е. Господ с нас и между нас.
(Справка:„Изгревът", томIV, стр. 36-39.)
4. Учителят Петър Дънов казва на 14. VIII. 1906 г.: „Тук няма думата Дънов, а Аз, Господ, Който се проявявам чрез Неговата Душа. Вие забравяте, че мястото, в което се намирате, е свято. Засрамете се."
5. На 15. VIII. 1906 г. Господ чрез Учителя Петър Дънов отправя следното напътствие:
„Аз съм, Който ще обърна и смекча сърцето на тоя народ. Вече ще имате Моето присъствие през тази година и ще благословя всичките ви работи. Приемайте благословението на Отец мой сега и всякога. Амин."
 
НАРЯД за събора 1906 година

Изгревът - том 11, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ