НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Разговор с Учителя ("Земята е Господня"), записан от Боян Боев, 7 август 1933 г.

7.08.1933г.


Разговор с Учителя ("Земята е Господня"),

записан от Боян Боев,

7 август 1933 г.

 

Разговорът е публикуван в книгата "Писма на Боян Боев", 2 т.
 
Писма на Боян Боев: Земята е Господня


Писма на Боян Боев

 

ЗЕМЯТА Е ГОСПОДНЯ


7 август 1933 г.


Който мисли, че ще се избави чрез лъжа, заблуждава се. Ако тук се избави, то горе ще го хванат в решетото. Кармичният закон ще донесе всички нещастия. И всичките наши нещастия - сиромашията и др., се дължат на това, че са ни хванали в решето. При градежа на здание, ако се тури някъде една недоизпечена тухла, то когато и да е, тя ще даде своите лоши последици. Ти казваш: „Дано не ме хванат сега. “ Днес няма да те хванат, утре няма да те хванат, но един ден ще те хванат, ти ще се намериш в решетото. Не може да отидат 1000 г. Най-късно до 100 години ще те хванат. Дяволът все ти казва: „Направи това, няма да те хванат.“ Обаче те хванат. Все уж няма да страдаш, а всъщност все страдаш. Имаше на Изгрева едно черно куче. То ухапа този и онзи и най-сетне го убиха. И с човека е същият закон. Миналата година някои обраха за една нощ всичките дюли на едно дърво. През друга нощ обраха 20 големи грозда, запазени и поставени в торбички на самите лози и ги продадоха. Аз зная кои са. Ако аз насоча ума си към някой такъв, то той или трябва да замине в невидимия свят, или най-малко трябва да напусне Изгрева.

Мене не ме интересуват плодовете, те са за мен нищо, но законът е: Плодът да си узрее на самото дърво. После някои от вас късат цветята! Нека те си цъфтят на самите корени, да красят нашите градини и да пълнят пространството със своя аромат. Вие ги помиришете, порадвайте им се, помилвайте ги и си заминете. А той ще се окичи с цветя. Това го правят в света. Един ден и те ще заприличат на откъснати цветя. Плодовете и цветята носят здраве, ако хората знаят как да постъпват с тях. Откъсването на едно цвете се отразява зле на човека. Хората не знаят това. В Америка късат много цветя и всеки се кичи на палтото с лист или с цветя и затова всички американци страдат. Представете си, че при мен идва един и косъм по косъм изскубва всичката коса от главата ми. Главата ще оголее. Късането на цветята се отразява на Земята тъй, както скубането на косата на главата. . Един плод, който е узрял на дървото и е готов да падне, могат да ви го дадат. Който иска да получи Божието благословение, да не пипа нищо ненавреме. Земята е Господня и ти си длъжен да изпълняваш Божия закон. Позволение ще вземеш за всичко. Свободата стои в разумното - позволеното. А другото са атавистични черти, т. е. черти, наследени от деди и прадеди. Малките погрешки трябва да се поправят, понеже стават големи, ако навреме не се поправят, тъй както от малките гниди излизат големи паразити. Вие не сте лоши, но сте пуснали много квартиранти да живеят във вас, на които сега не искате да им скършите хатъра.

Сега за тези хора условията се стесняват. За в бъдеще царството ще е на праведните. Невидимият свят урежда това. Праведните ще управляват.-Мина времето на лъжата, кражбата и на всички други престъпления, тези хора нямат вече бъдеще.

На вашите квартиранти ще кажете:. „Заради любовта на Христа няма вече да лъжете и да крадете. “

Люспите на гроздето трябва да се сдъвкват добре, защото само тогава са полезни.

Една погрешка лесно може да изправите, има закон: През гдето минавате, пазете всичко, като съзнавате, че всичко това е на цялото - Бога, че всичко идва от един извор.

В невидимия свят това, което няма сянка, то е реалното, а това, което има сянка, не е реално. Защото там предметите се осветяват отвътре. Висшите духове, когато слизат на Земята, те не се раждат, а сами си създават тела, свършват си работата, освобождават се и си отиват.
BB_pisma_29.jpg
Учителя и скалата на материализма, която той разклати с пръст

 

 

Писма на Боян Боев -Том 2

Глава: Земята е Господня, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ