НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 9 февруари

9.02.1938г.


Разговор с Учителя на 9 февруари 1938 г.,

записан от Ана Шишкова

 

Ана Шишкова (II.1886 -25.VIII.1958 г.) е живяла на Изгрева. Била е скромна, но твърда в следването си на Учителя. Д-р Вергилий Кръстев записва за нея в "Изгревът - Том 17":

 

Винаги си е носела някаква малка, тънка, измачкана тетрадка, понеже след записване на някоя мисъл и разговор с Учителя си я пъхвала в джоба на жилетката. Вървяла е след Учителя, била е до Него и е слушала и записвала думите Му. По-късно тя ги преписва в три тетрадки, обикновени, по 40 листа, и ги предава за съхранение на Борис Николов, като му казала: „Брат, предавам ти онова малко, което съм записала от Извора на Словото. Малко е, брат, по­неже съм много малка пред този Извор. Съхрани го, брат, и предай го на друг, за да го отпечати, та да се споменува името ми на Небето, че този път съм отстояла в Пътя. Два пъти съм се отклонявала и сега трети път се отклоних, но овреме се върнах на Изгрева и при Учителя. Тези три тетрадки са доказателство, че съм се върнала и съм отстояла и съм била вярна до края на Учителя."

 

1. Спомен на Ана Шишкова:  Идеите се филмуват, записват


Спомен на Ана Шишкова

 

131. Идеите се филмуват, записват


9. II. 1938 г.


В нас има всичко: войни, ядене, пиене. 250 души от голямо напрежение прогледнаха. Децата лазят - отговарят на вашите влияния от разговорите. Сту­дент скъсан. Носи последствията на миналото. Сега проверява дали ще му мръд­не сърцето. „Много благодаря, ще науча предмета, материала по-добре." Няма нищо. За добро е, в края на краищата.


Да не се безпокои, кога пости. Във време на пост храни се с въздух. Сега да ядете, да се веселите, да играете. Нашите упражнения са полезни за неврастеници.


Лимоните да се поливат с малко топла вода. Радвайте се на онова, което става сега. Колят овца, кокошка, радват се, а един ден на друго ще се радват, филмуваме нашите идеи. Един ден ще са на филм. В невидимия свят всичките идеи се филмуват.

 

Изгревът - Том 17

131. Идеите се филмуват, записват, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ