НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Учителя дава песните "Сила жива" и "Скръбта си ти кажи " - гр.София

19.11.1922г.


Учителя дава песента "Сила жива" и "Скръбта си ти кажи " -

гр.София

 

Дадена на 19 ноември 1922 г. , Общ окултен клас, 11 година, 8-а лекция, "Музика и пеене – средство за тониране"
 
Сила жива и Скръбта си ти кажи са две части на едно окултно упражнение. Учителя дава следното тълкуване за него: „Сила жива, кажи ми, кажи ми де вода извира“ – тук ние търсим къде е изворът. Това е български народен мотив; той е взет от течението на висок планински извор, който постепенно скача надолу по камъните – имате една много приятна картина. В българската народна песен тези игриви хороводни песни са произлезли все от изворни места. „Скръбта си ти кажи, сърце си ти отвори на слънчеви лъчи“ – в този откъс имаме една негативна дума скръбта. „Винаги щом някой скърби, в ума и в сърцето му има тъмнина, няма Светлина. Дойде ли Светлината, скръбта изчезва. Слънцето е, което лекува.“
 

Сила жива
 
Сила жива, сила жива,
кажи ми, кажи ми,
де вода извира! (2)
Извира, извира, де вода извира. (2)
Кажи ми, кажи ми, кажи ми
сладки думи две!
Твойте думи две,
сладки думи две
 
Скръбта си ти кажи
 
Скръбта си ти кажи,
сърце си ти отвори
на слънчеви лъчи,
на слънчеви лъчи,
на слънчеви лъчи,
на слънчеви лъчи.
Лъчи от Бога
благост ще ти донесат
и в душа ти радост ще внесат,
и в душа ти радост ще внесат,
и в душа ти радост ще внесат,
и в душа ти радост ще внесат,
и в душа ти радост ще внесат.
Радост ще внесат, радост ще внесат,
радост ще внесат, радост ще внесат,
радост ще внесат, радост ще внесат,
радост ще внесат, радост ще внесат
и в душа ти радост ще внесат.

 , , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ