НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Христо Тончев, София

19.06.1913г.


София, 19. VI. 1913 г.


Люб. Хр. Тончев,
  Получих вашето писмо. Да не оскудява вярата ви. В края Господ всичко ще преобърне на добро. Работите ще се оправят, те са вече в най-високата точка на своя развой. Всички приятели в Търново са запазени невредими. Минали са през изпита добре и сега са бодри и весели в милостта на Онзи, Който ги е избавил. Божествените пътища са непостижими. Повидимому всичко върви на зле, но всъщност всичко е добре, защото сам Господ ръководи работите, а там, гдето Той работи, всичко става добро. Аз ви имам всички предвид. Трябва да помогнем на всички ония, които имат най-голяма нужда. Съдействувайте и вий там всички.

  Поздрав на всички.

  Ваш В.

  П. К. ДъновИзточник: Писма до първите ученици (1889-1906г.), , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ