НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо от Учителя до учениците ( из кореспонденцията на Тереза Керемедчиева)

16.08.1928г.


Добрите лози на лозето се прокопават и обрязват от лозаря, за да дадат добър плод. Така будните души се нуждаят от Живот, Светлина и Свобода.

Така Животът носи щастие; Светлината - знание; а Истината - Свобода и Радост.

Ние желаем вие да бъдете свободни и озарени с Божията Светлина и Живот. Имайте Любов към всичкия живот и така ще бъдете силни в Божията Истина.

Само животът, който изпълня всичко, е Божият Живот!

Всички се стремете да дойдете до пълния живот на безсмъртието.

В него е всичката пълнота.

Пълната Любов носи Божия Живот!

16.VІІІ.1928 г. *  


Свещеният подпис на Духа Беинса Дуно
Изгрев______________________________________

*В "Изгревът" том VII, стр.475, същото писмо е публикувано, но с дата 16.07.1928 г. В няколко преписа носи датата 16. 08.1928 г. А текстът е един и същ! (бел. на д-р Вергилий Кръстев.)


 

Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 14

Tереза Керемедчиева до учениците

 , , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ