НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 29 април

29.04.1940г.


Разговор с Учителя на 29 април 1940 г.,

записан от Ана Шишкова

 

Ана Шишкова (II.1886 -25.VIII.1958 г.) е живяла на Изгрева. Била е скромна, но твърда в следването си на Учителя. Д-р Вергилий Кръстев записва за нея в "Изгревът - Том 17":

 

Винаги си е носела някаква малка, тънка, измачкана тетрадка, понеже след записване на някоя мисъл и разговор с Учителя си я пъхвала в джоба на жилетката. Вървяла е след Учителя, била е до Него и е слушала и записвала думите Му. По-късно тя ги преписва в три тетрадки, обикновени, по 40 листа, и ги предава за съхранение на Борис Николов, като му казала: „Брат, предавам ти онова малко, което съм записала от Извора на Словото. Малко е, брат, по­неже съм много малка пред този Извор. Съхрани го, брат, и предай го на друг, за да го отпечати, та да се споменува името ми на Небето, че този път съм отстояла в Пътя. Два пъти съм се отклонявала и сега трети път се отклоних, но овреме се върнах на Изгрева и при Учителя. Тези три тетрадки са доказателство, че съм се върнала и съм отстояла и съм била вярна до края на Учителя."

 

1. Спомен на Ана Шишкова: Разговор на 29.IV.1940 г. на Изгрева


Спомен на Ана Шишкова

 

81. Разговор на 29.IV.1940 г. на Изгрева


29.IV. 1940 г. Празникът Възкресение Христово


Разговор на обеда при брат югославянин (сърбин) и две сестри сръбкини:

- Човек най-напред да види, после да говори Езиците са мода. Всичките животни си имат език: и пчелите, и мравките, и птиците, всичките.

Житото най-напред са го яли птиците. Човекът от тях се е научил. Те са били пионерите. Намерили хубавото.


Сестра: - Дето царува Божията Любов, това е моето родно място.


Учителят: - Всяка буква от почерка на човека показва дали човек е твърд, дали има мекота, дали има убеждение, показва вътрешните качества. Изуча­вайте буквите, после - графологията.


На северния полюс Слънцето се скрива за известно време.Сега набли­жава пролетта на Любовта - духовната пролет. Досега сме били в зимата. Сес­трата щом с камъните се обхожда добре, с тези камъни на планината ще може по-добре.

 

Изгревът - Том 17

81. Разговор на 29.IV.1940 г. на Изгрева


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ