НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до д-р Дуков

1.09.1910г.


1. IX. 1910 г.


ПЪТ, ИСТИНА И ЖИВОТ
  Ако пребъдете в мене и думите Ми пребъдат във вас, каквото ищите, ще просите и ще ви бъде.

  ЧЕТЕНИЯ

  1. Ев. Йоана 14 гл.

  2. Битие 10 гл.

  3. Изход 15 гл.

  4. Второзаконие 20 гл.

  5. I Книга на царете 12 гл.

  6. Исайя 63 гл.

  7. Притчи 21 гл.

  8. Еклисиаст 7 гл.

  9. Псалом 41, 51

  10. Ев. Матея 3 гл.

  11. Ев. Лука 4 гл.

  12. I Петрово 3 гл.

    13. Псалом 31 и 91

  14. Ев. Марка 3 гл.

  15. Галатяном 4 гл.

  16. I Коринтям 10 гл.

  17. Притчи 16 гл.

  18. Битие 20 гл.

  19. Изход 33 гл.

  20. Съдии 4 гл.

  21. II Книга на царете 24 гл.

  22. Ев. Йоана 13 гл.

  23. Ефесяном 5 гл.

  24. Филипяном 2 гл.

  25. Колосяном 3 гл.

  26. I Солоняном 4, 5 гл.

  27. I Тимотею 5 гл.

  28. Евреем 10 гл.

  29. Псалом 61, 71 и 81

  30. Деян. Апост. 15, 16 гл.

  31. Ев. Йоана 4 гл.

  32. II Коринт. 10 гл.

  33. II Коринт. 11 гл.

  34. Ев. Матея 16 гл.

  35. Ев. Лука 16 гл.

  36. Ев. Марка 10 гл.

  37. Притчи 7 гл.

  38. Еклисиаст 12 гл.

  39. Данаил 3 гл.

  40. Битие 23 гл.

  41. Битие 18 гл.

  42. Притчи 26 гл.

  43. Коринт. 7 гл.

  44. Псалми 23, 47, 58

  45. Псалом 21, 37, 69

  46. Евреем 11 гл.

  47. I поел. Йоаново 3, 5 гл.

  48. I поел. Йоаново 1, 2, 3 гл.

      Бог да изпълни сърцата ви с всяка радост и веселие и да оплодотвори Словото Си в сърцата, а вие да пренесете Плодовете на Духа.

  (Свещеният подпис)Източник: Писма до първите ученици (1889-1906г.), , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ