НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

До всички приятели

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

До всички приятели

Най-често използвани думи в беседата: учение, божие, воля, баща, всяко, аз, живот, самия, вътре, бъде, любов, бог, всички, говоря, хора, мислеха, съм, общение, език, познавам ,

Извънредни беседи , Варна, 26 Август 1917г., (Неделя) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Изворите трябва да извират, реките да текат, тревите да растат, а човек да мисли и разсъждава и върши волята на своя небесен Баща. Неговата Любов да му бъде закон. Волята Божия, Царството Божие, славата Божия, цел в него самия. Много листа ще окапят, много черупки ще се смъкнат, докато душата достигне своето съвършенство.

Господ да ви води и упътва със Своя Дух, да ви показва вътре във вас що е доброто и правото пред Него самия. Аз ви предадох едно учение на Христа, учение на живота, не на буквата. Учение не на сектантство, а учение на Мъдрост и Любов, което може да обнови целокупния живот.

Господ, за Когото ви говоря, е жив в цялата природа, действащ във всички същества. Той говори вътре във всяка душа, във всяко сърце. Аз ви говоря за Него, с Когото всякога съм в общение, познавам гласа Му, държа учението Му, върша волята Му, слушам Духа Му и радостта ми е в Неговото живо Слово.

Какво благо би било за хората, ако разбираха Божия език и си мислеха, че са братя, а не врагове, да споделят своите скърби и своите радости! Близо е часът, ще прозвучи небесният глас.

Имайте мир и търпение, всичко Той ще уреди добре. Ще възкреси, ще оживи и ще бъде "едно стадо и един пастир на живота".

Благоволението на Христовия Баща отгоре да почине върху всички, които призовават Неговото име на всяко място и време.

26 август 1917 г Варна

Най-често използвани думи в беседата: учение, божие, воля, баща, всяко, аз, живот, самия, вътре, бъде, любов, бог, всички, говоря, хора, мислеха, съм, общение, език, познавам ,

Извънредни беседи , Варна, 26 Август 1917г., (Неделя) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ