НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София

26.06.1918г.


(получено на 28 юни 1918 г. по поручик Аар Майеров.

Отменена е наказателната мярка "интерниране" и

Учителят се завръща в София)


Любезни М. Сотиров,


Ние в Бога и Бог в нас. Това е вътрешния смисъл на живота. Висотата на вашата вяра всякога да показва силата на вашата обич и любов към Господа. На Земята това е незаменимата радост. С Него ние ще извършим всичко. Ние сме пак в София. Намирам старите листа слетели, гнилите плодове окапали и новото посято, поникнало. Ще съберем глухи, клосани, неми на работа. Ще превърнем болните в здрави, глупавите в умни.


Ж. К. В. О.    

(Свещеният подпис)


София, 26.VI. 1918 г.


Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 25, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ