НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Ръката

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Ръката

Най-често използвани думи в беседата: бъде, остър, пръст, съдия, закръглен, съвестта, прави, прав, малкият, лъже, има, безименият, компромиси, палец, счупи, среден, островръх, поставя, тъп, средният ,

 Извънредни беседи , Сливен, 13 Юли 1920г., (Вторик) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАПалецът трябва да бъде закръглен, да не е като топуз.
Показалецът трябва да бъде остър.
Средният пръст трябва да бъде тъп – той е съвестта. Не трябва да се поставя съдия с островръх среден пръст – такъв съдия ще счупи съвестта си, ще прави компромиси.
Безименият – не трябва да бъде остър, а само закръглен. Който има остър тоя си пръст, той лъже.
Малкият – трябва да бъде прав, да не е изкривен.

13 юли 1920 г., вторник
Куш бунар, Сините камъни

Най-често използвани думи в беседата: бъде, остър, пръст, съдия, закръглен, съвестта, прави, прав, малкият, лъже, има, безименият, компромиси, палец, счупи, среден, островръх, поставя, тъп, средният ,

 Извънредни беседи , Сливен, 13 Юли 1920г., (Вторик) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ