НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Стефан Тошев (наряд), Търново

25.08.1920г.


Търново, 25.08.1920 г.


НАРЯД


1-ий ден, 19.08, четвъртък

1. Размишление.
Да благодарим на Господа за всичко, което ни е дал досега.


2. Благославяй душе моя Господа.


3. Добрата молитва.


4. Благословен Господ Бог наш.


5. Отче наш.2-ий     ден, 20.08, петък


1. Добрата молитва.

2. Размишление.
За идването на Духът Божий (Христовия Дух) в нас, който да ни просвети и изяви дълбоките тайни, скрити в Бога.


3. Лозинката.


4. 91 Псалом.


5. Хвалата.


6. Благославяй душе моя Господа.


7. Отче наш.


3-ий     ден, 21.08, събота

1. Отче наш.


2. Размишление
Да се въдвори Божията правда на земята във всичката нейна пълнота. Да осени първом всичките домове. Да вдъхне в сърцата на верующите Божествената радост, да я възприемат във всичката нейна красота и да я приложат във всичката нейна хубост и пълнота.


3. Благославяй душе моя Господа.


4. Пътя на живота.


5. Добрата молитва.4-ий     ден, 22.08, неделя

1. Отче наш.


2. Размишление.

За преуспяване на Царството Божие в нас и около нас. Да премахне Господ всичките препятствия от пътя на своето царство.


3. Лозинката.


4. Благославяй душе моя Господа.


5. Молитва на Триединния Бог.


6. Добрата молитва.


5-ий ден, 23.08, понеделник


1. Добрата молитва.


2. Размишление.


За възрастване на Божествените мисли в нашите умове. За пробуждане на Божествените чувства в нашата душа. За освобождаването ни от всичките остатъци от нашите минали съществувания.

За приемането на Божествения живот.


3. Молитвата на Духа.


4. Пътят на живота.


5. Молитвата на царството.


6. Отче наш.


6-ий ден, 24.08, вторник


1.Добрата молитва.

2.Благославяй душе моя Господа.

3.Размишление.

За въдворяване на пълната Божия любов между всичките братя и сестри по лицето на земята.

За възцаряване на истината в нейната пълнота между нас. Да изпълни Господ всичките свои добри намерения, които от началото е предопределил според своето благоволение.

Да бъдем верни всички на своето призвание, да изпълним благата му воля с всичкото си сърце.

Да възлюбим Господа с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила.

Да възлюбим всички наши братя, сестри и наши ближни, както собствената си душа.

4.Отче наш.


7-ий ден, 25.08, сряда


1. Добрата молитва.

2. Размишление.

Върху всичките размишления от първите шест дни.


3. Отче наш.

Няма любов като Божията любов.
Само Божията любов е любов.


/Свещеният подпис/Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 13, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ