НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Учителя прави малка обиколка на Североизточна България

10.1903г.


Учителя прави малка обиколка на Североизточна България

 

За тази обиколка, която е в края на септември или началото на октомври, Петър Дънов посещава Добрич, Балчик и Каварна. Това е отбелязано в писмото му до Мария Казакова, 13 октомври 1903 г., Варна.

 

Писмо до Мария Казакова, 13 октомври 1903 г., Варна.


Писмо на Учителя до Мария Казакова

 

Варна, 13. X. 1903 г

  

Любезна сестро М. Казакова,    Писмото ви и сумата получих. Аз направих една малка обиколка през Добрич, Балчик и Каварна. Във всяко едно от тия места държах по две сказки. Прием имах добър. Мислех да замина към Силистра, но по заповед бях задължен да се върна назад и да уредя някои висящи работи с делото Господне. Всякъде Духът Господен е отворил широко поле за работа. Видяхте ли извънредното явление, което се случи на 17 миналий в сряда, именно когато се срещнаха двамата императори: две дъги откъм северната страна на слънцето се пресичаха към изток и запад и във всяко пресичане се показваше по едно слънце. По обед в ясния ден имаше три слънца, наредени във вид на триъгълници. Това явление бе видяно от мнозина граждани в гр. Добрич.

  Ний трябва да се радваме, че живеем в една епоха, която е предпоследна. Ще минем от стария ред на нещата към новия, който Господ приготовлява. В седмата година от този век ще се даде един знак от Господа. Като гледам духом на бъдещето, виждам, че всичко, което Господ твори, е добро. Виждам бъдещето. България мяза на трудна жена и скоро ще роди, и трябва да роди. Тя е лоза, насадена от Господа. Плодът е важен.

  Надявам се да сте добре духом. А сега е Господ, Който направлява вашето бъдеще. Ний сме заобиколени с куп свидетели от всяка страна.

  Поздравете г-н Николов. Как е госпожа му? Има ли някои подобрения? Как е вашата малка? Вяра, вяра, това е нужно. Всичко е възможно, само да няма съмнения.

  Ваш верен в Хр.

  П. К. Дънов

Източник: Писма до първите ученици (1889-1906г.)

 

Писмо до Мария Казакова, 13 октомври 1903 г., Варна., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ