НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Изворите

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Изворите

Най-често използвани думи в беседата: извори, мисли, упражнение, ум, южните, мисъл, обаждат, два, растения, слънчевата, услуга, създава, оказват, вечер, сутрин, връзка, правите ,

Извънредни беседи , София, 30 Май 1922г., (Вторик) 19:30ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Тайна молитва

Прочетоха се темите "Ползата от изворите".

За следващия път пишете върху "Ползата от ветровете". Да видим дали има връзка между ветровете и изворите.
Ще се учите да мислите, следователно и да намирате връзката. Мисленето не е нищо друго освен два конеца, които са скъсани - да ги свържете, да направите един цял. Там - в днешното упражнение - определяте, че умът е сбор от мисли. Мислите ли образуват ума или умът създава мисли? Как мислите вие? (Обаждат се едни: Мислите създават ума. Други: Умът създава мисли.) Умът се проявява чрез мисълта. Мисълта е проява на ума. Значи именно растенията виреят около изворите, намират значи изобилни условия за живот там. Но от своя страна каква услуга растенията оказват на изворите? Оказват ли някаква услуга? (Обаждат се: Задържат влагата и валежите.) Корените са като смукала, които изтеглят водата отдолу нагоре. Правили ли сте наблюдение, кои извори са по-хубави? Южните, северните, западните или източните? (Обаждат се: Южните.) Южните - понеже тия склонове, които са обърнати на юг, приемат по-големи части от слънчевата светлина, която прониква между пластовете. Следователно на тях слънчевата светлина оказва едно благотворно влияние. Хубави са изворите, които възприемат лъчите на източното и западното слънце. Северните извори са по-студени и не са толкова здравословни. Вие, като пишете сега за ветровете, опишете и връзката, която съществува между изворите и вятъра.

На вас ще ви дам едно упражнение. Ще го правите по два пъти на ден, сутрин и вечер при лягане, по 6 пъти, и ще забележите каква промяна става; ако придобиете някое настроение, ще ми съобщите. Аз няма да ви кажа. Да видим каква е вашата досетливост. Само гледайте да не го забравите. С дясната ръка ще започнете. Мисълта ви да бъде съсредоточена върху упражнението, няма да скита. Туй упражнение ще го пазите за себе си, да не идете да го разгласявате навън. Който предава туй упражнение, голямо наказание има. Сутрин, като станете в стаята си, и вечер, преди да си легнете, до вторник ще го правите. Няма да давате никому обяснения, никой да не подозира. Защото българинът, като му дадеш нещо, той ще излезе на улицата, да го разгласи.

Тайна молитва

30 май 1922 г., вторник, 19 ч. и 30 мин. София

Най-често използвани думи в беседата: извори, мисли, упражнение, ум, южните, мисъл, обаждат, два, растения, слънчевата, услуга, създава, оказват, вечер, сутрин, връзка, правите ,

Извънредни беседи , София, 30 Май 1922г., (Вторик) 19:30ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ