НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Слънцето и човекът

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Слънцето и човекът

Най-често използвани думи в беседата: бог, излезеш, любов, тръгнете, небе, слънце, изгрев, свободни, душа, светлина, църква, всички, намери, народ, повива, проумява, пелени, майка, изречения, помислете ,

Клас на Добродетелите , София, 9 Февруари 1923г., (Петък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Лекция от Учителя, държана на 9 февруари, 1923 г.

Геройството е в това - когато ви турят на позорния стълб за правото дело, да можете с великодушие да понесете всички страдания, всичкия позор, всички хули и обвинения на окръжаващите, па било то и на целия свят. Не се бойте за тези малки къщи, които имате. Гледайте да запазите душата си чиста и свята. Един ден, когато тръгнете за небето, няма да вземете тялото си, ще тръгнете с душата си. Аз искам вашите души да бъдат свободни от лъжливата идея за смъртта, свободни от понятието, че сте смъртни.

Сега ни обвиняват, че сме поклонници на слънцето. Не, хората гледат това слънце и пак не се оправят. Но който е видял онова, истинското слънце (фиг. 1), веднаж, той никога няма да го забрави. В неговото сърце ще трепти такава светлина и топлина, Която ще го преобрази. И като се върне от този изгрев, вие ще го познаете. Велик изгрев идва.За да запиташ какво нещо е Бог, ти трябва да учиш. И след като завършиш всичките науки на земята и на небето, само тогава ще зададеш въпроса: „Какво нещо е Бог." И знаете ли какво ще ви отговорят: „Бог е Любов, която трябва да опиташ вътре в себе си." Ако си мъртъв, ще оживееш, щом Го намериш. И тогава ще дойде обратен резултат. Като намериш Господа, ще излезеш от православната църква, из евангелската църква, из мохамеданската, из будистката; ще излезеш из българския народ, ще излезеш от английския народ, френския, немския и прочее народи и тогава ще остане само човекът, тъй както го е направил Господ първоначално, тъй както „майка го е родила". Религиите, сектите, държавите - това са все пелени, в които майката повива бебето, но когато то израстне, пелените отпадат.

Запишете си следните няколко изречения и помислете върху тях:

„Що проумява от любов оня, който не смогва да презре любеното?"

Христос казва: „... а който ненавиди живота си, за вечен живот ще го опази. - Ако люби някой мене, да вземе кръста и да ме последва".

„ С любов и творчество тръгни в самота, а после правдата ще изгрее".

„Вечното не може да се измери с късата мярка на времето."

Човек, който владее своите чувствени влечения, увеличава умствените си способности. Бог му дава светлина пропорционално на неговите достойнства и го поставя в условия да проникне в най-дълбоките мистерии на битието.

Лекция от Учителя, държана на 9 февруари, 1923 г.

Най-често използвани думи в беседата: бог, излезеш, любов, тръгнете, небе, слънце, изгрев, свободни, душа, светлина, църква, всички, намери, народ, повива, проумява, пелени, майка, изречения, помислете ,

Клас на Добродетелите , София, 9 Февруари 1923г., (Петък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ