НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Изяснения

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Изяснения

Най-често използвани думи в беседата: любов, сега, има, човек, път, чувство, може, противоречия, изобщо, влезеш, искате, всички, въпрос, положение, кажете, стремеж, влечение, усет, мисъл ,

Общ Окултен клас , София, 21 Октомври 1936г., (Сряда) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Добрата молитва.

Кажете резюмето от миналата лекция. (Един брат каза основните мисли на миналата лекция.) Коя е съществената мисъл в резюмето? Различаването на усет, влечение, чувство и стремеж. Имате ли някоя зададена тема? (Не.)

Задайте един въпрос. Вие понякой път искате да разбирате.

Да допуснем сега, че имате противоречие в живота. Как ще изправите това противоречие? В Писанието е казано, че без вяра не може да се угоди на Бога. Сега именно каква е тая вяра, без която не може да се угоди на Бога?

Задайте един въпрос. (Една сестра каза: „Една задача бяхте дали за внасяне по един лев. За кога е тая задача?“) За 30 октомврий.

Ще прочета част от 42 глава на Еремия. (Стихове 10–18.)

Вие имате противоречия в живота. Всички изобщо съзнавате, че противоречията, които съществуват, някой път не сте в състояние да изправите.

Противоречията съществуват. Някой път вие искате да няма противоречия. Хубаво, да няма противоречия, но има!

Представете си, че вие разрешавате един въпрос за другия живот. Казвате: „Този човек може да се подвизава“.

Сега вие трябва от всички лекции да извадите същественото. Има една вътрешна връзка, която съществува.

Някой път хората мислят, че лесно могат да се вдъхновяват и да разберат Божиите Пътища.

Сега, какво е вашето разбиране? Вие имате един усет, едно влечение, имате едно чувство и имате един стремеж. Каква е разликата между усет, влечение, чувство и стремеж?

Да кажем, че вие имате да изплащате един дълг. Дългът, за който се говори, е кармата. И тая карма, която вие искате да обясните не е ясна. Не е ясен този предмет. Ти казваш: „В някои минали съществувания сме живяли така и така!“ Това за повечето от вас не е ясно. Вие си предполагате. Ясно е, когато във вас се образуват тия картини, та да проникнете в миналото и да проникнете в бъдещето.

Сега, не мислете, че като правите усилия, вие можете да се развивате! Някои казват: „Дайте ни правила!“ Божествените работи се развиват спонтанно! Това, за което се трудиш, работиш, то никога няма да стане! Спонтанно трябва да се развие това чувство в тебе!

Да кажем: Ти можеш да критикуваш другите хора, можеш да критикуваш себе си, че не живееш както трябва. Но как трябва да живееш?

Каква беше основната мисъл на миналата лекция? Христос казва: „Аз Съм Пътят, Истината и Животът“. Пътят – щом влезеш в този Път, ти трябва добре да постъпваш. Истината – щом влезеш в тая Истина, ти трябва да обичаш всички. Животът – щом влезеш в този Живот, ти трябва да мислиш. А ти мислиш, когато имаш Божествена мисъл.

Трудно е това положение, че човек знае много работи, но не може да ги приложи! Каква беше последната тема? /Службата на храносмилателната система/.

Сега, какво сте разбрали от всичко? Същественото! Какво сте разбрали досега?

Много пъти се говори за Любовта. Кои са признаците на Любовта? Дълготърпение и благосклонност, според апостол Павел в 13-та глава на Първото Послание към Коринтяните. Изобщо Любовта има отношение с храносмилането на човека. Немците казват: „Любовта минава през стомаха“. След това минава през дихателната система и през мозъка.

Когато човек се домогне до онова истинското положение, в него ще престанат противоречията. До тогаз, докато той се съмнява и критикува, той не е още в Реалността, той още изследва нещата!

Във вашето положение как ще кажете на един човек, че вие го обичате? Все със стари начини си служите!

Сега има една натегнатост. На какво се дължи тая натегнатост?

Изобщо Любовта, истинската Любов, тя не образува никаква ферментация! Любов, в която се явява ферментация не е Любов!

Вземете в съвременното училище: тия деца, които са в първо отделение, във второ, трето, четвърто отделение, после в класовете, различават се помежду си.

Който разглежда Любовта, всякога си постъпва пак така, както той си знае.

Можете да кажете, че Любовта дълготърпи, че на Христа Любовта е била такава и такава, но всеки човек си има свое разбиране за Любовта.

Отче наш.

6 ч. 05 м.

Гимнастически упражнения.

Небето чисто, звездно. Времето тихо и прохладно.

XVI година.
5 лекция на Общия окултен клас,
държана от Учителя на 21 октомври 1936 г., сряда, 5 ч.с.
София – Изгрев.

Бележка /на координатора Вергилий Кръстев/:
От 21.10.1936 г. до 31.12.1936 г. Учителят не държи беседи и лекции.
На 22.10. 1936 г. петък, става скандала с Белеви в салона и Учителят напуска салона и се качва в горницата.
От 22.10.1936 г. до 31.12. 1336 г. няма никакво Слово на Учителя.
На 06.01.1936 г. продължава Общият окултен клас.

Най-често използвани думи в беседата: любов, сега, има, човек, път, чувство, може, противоречия, изобщо, влезеш, искате, всички, въпрос, положение, кажете, стремеж, влечение, усет, мисъл ,

Общ Окултен клас , София, 21 Октомври 1936г., (Сряда) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ