НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

С думата „може“

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

С думата „може“

Най-често използвани думи в беседата: има, земя, зимата, може, хора, луната, век, вода, урагани, вълна, голяма, натоварени, слънце, падат, страна, сол, всичко, слънчеви, сегашните ,

 Извънредни беседи , Русе, 30 Декември 1920г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Знанията са тор – ако не са пригодени за човека (за дървото), ще го изгорят.

Всяко дете да се проявява там, където има наклонност. Децата да се приучват на труд – сами да вършат своята работа, личната, щом могат да си я направят.

В 25 билиона пространство можем да вместим 3000 слънчеви системи като нашата.

Фламарион изчислява, че 29 стотинки от времето на Христа, сметнати със сложна лихва, дават число с 39 цифри, които, ако са дълг, ще се изплатят в 9000 години със злато от топка голяма като Земята, която пада всеки 9 минути.

Един народ с Бога всичко може, защото Бог е голяма величина, в която всичко може. С думата „може“ ние привличаме всички добри условия и успехът за работата е осигурен.

Тополата като календар
Ако първо падат долните листа – зимата е в началото,
ако средните – зимата е в средата,
ако горните – зимата е в края,
ако падат равномерно – зимата е дълготрайна.
8 ч.

Откровение 19:19–21

Птици = пролетарии, комунисти.

Глава 20 = XX век = век на съдене на земята = век на съдбата на земята, а не горе на небето.
Сегашните хора са в положението на магарето, натоварено със сол, което влязло във водата, клекнало, солта се стопила, излязло от водата и ревало от радост, че се облекчил товарът. Втори път го натоварили с вълна, искало пак да хитрува. Клекнало във водата, но вълната се напоила и не могло да се вдигне вече. Сегашните хора са натоварени с вълна, а по-рано са били натоварени със сол. От малки причини хората клякат. Едно зрънце в крака на един голям юнак го накарва да куца и той турне „ножа в ножницата“. От малките неща хората се изменят лесно.
14 ч.

Има слънчеви урагани, които изхвърлят на 180 000 км вън от слънчевата повърхност огромни енергии, и пак се повръщат на Слънцето тия урагани.
Луната има към Земята само едната си страна. Какво има на другата ѝ страна, не се знае. „Тайна сия велика есть.“
За в бъдеще новата култура ще има да развие и открие много неща. Ще се установят съобщения с Луната.
Има космически течения към Слънцето и Луната и обратно към Земята. Като се вземат тия течения, хората ще ги използуват за пътуване.
Кокошките не знаят, че има звезди. Те само орела виждат нагоре.

19 ч. и 30 мин.
30 декември 1920 г., четвъртък
Русе, дома на брат Никола Ватев

Най-често използвани думи в беседата: има, земя, зимата, може, хора, луната, век, вода, урагани, вълна, голяма, натоварени, слънце, падат, страна, сол, всичко, слънчеви, сегашните ,

 Извънредни беседи , Русе, 30 Декември 1920г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ