НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Разговори с Учителя, записани от Ана Шишкова, 1 май

1.05.1940г.


Разговори с Учителя на 1 май 1940 г.,

записани от Ана Шишкова

 

Ана Шишкова (II.1886 -25.VIII.1958 г.) е живяла на Изгрева. Била е скромна, но твърда в следването си на Учителя. Д-р Вергилий Кръстев записва за нея в "Изгревът - Том 17":

 

Винаги си е носела някаква малка, тънка, измачкана тетрадка, понеже след записване на някоя мисъл и разговор с Учителя си я пъхвала в джоба на жилетката. Вървяла е след Учителя, била е до Него и е слушала и записвала думите Му. По-късно тя ги преписва в три тетрадки, обикновени, по 40 листа, и ги предава за съхранение на Борис Николов, като му казала: „Брат, предавам ти онова малко, което съм записала от Извора на Словото. Малко е, брат, по­неже съм много малка пред този Извор. Съхрани го, брат, и предай го на друг, за да го отпечати, та да се споменува името ми на Небето, че този път съм отстояла в Пътя. Два пъти съм се отклонявала и сега трети път се отклоних, но овреме се върнах на Изгрева и при Учителя. Тези три тетрадки са доказателство, че съм се върнала и съм отстояла и съм била вярна до края на Учителя."

 

1. Спомен на Ана Шишкова: Слизане на Земята и заминаване от нея

2. Спомен на Ана Шишкова: Съвети за ядене и пиене


Спомен на Ана Шишкова

 

99. Слизане на Земята и заминаване от нея


1. V. 1940 г. Разговор след гимнастичните упражнения


- Любовта е, което дава най-дълбокия подтик във всяко отношение.


Ако очистите калта от себе си, от нея ще направите най-хубавия порце­лан. Тука да се работи, че като заминете, нямате четки, бои.


Духовните хора ги дигат, те падат, дигат ги, те падат. Като ги изправят, вземат ги горе, родят се горе, както тук се роди малкото дете.


Растението показва пътя на човека, надолу слиза. Слизане - инволюи- ране; после се вдигаме пак нагоре, еволюираме. Млекопитающите показват равнодействующата. Краката на човека показват южния полюс - добродете­лите. Главата показва северния полюс - истината, човек да върви нагоре. Гла­вата се храни от Слънцето. Мислите идат от Слънцето. Светлината в електри­ческите крушки иде от друго място. Като завърта ключа и лампата светне, аз зная, че Слънцето ще изгрее. Щом мога да мисля, чувствувам и действувам, Слънцето грее.

 

Изгревът - Том 17

99. Слизане на Земята и заминаване от нея


Спомен на Ана Шишкова

 

101. Съвети за ядене и пиене


1. V. 1940 г., на обеда


- Щом има някой меланхолия, пуканки да яде. При пукането царевиците се разтварят - радиоактивната работа. Докато е меко житото, преди да узрее, лечебно е. Чесънът е полезен, събужда активността. Краставици и чесън оти­ват. Домати и чесън отиват. За сън вечер да се яде чесън и да се измиват краката с топла вода, да предизвика реакция, да снеме кръвта надолу, да се изтегли от мозъка, за да спи.


Вода - да се пече един ден на Слънце и втория ден да се пие за сън и против запек. Тя по-силно действува от варената. Да се изпива по 1 1/2 литър на ден. Все по една чаша на глътки, не наведнъж.


Не пий вода от северен извор, но от южен.


Сутрин изпивай по две чаши варена вода, когато нямаш слънчева, и пре­ди обед - две, и преди вечеря половин час - пак две, та всичко 1 1/2 литра. Тя е потребна за тялото. Топлата вода се разнася за 5 минути по тялото, а студена­та - за половин час, понеже се свиват капилярните съдове и кръвообращение­то не става правилно.


Лятно време става реакция и от студената вода, ако се пие по обяд.

 

 

Изгревът - Том 17

101. Съвети за ядене и пиене, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ