НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

(известна е само годината) Учителя дава песента "Ставай, дъще!" ("В летен ден")

1934г.


Учителя дава песента "Ставай, дъще!"

("В летен ден")

 

Песента е дадена през 1934 г. като българска народна песен, възстановена в своята първична чистота. Много от българските народни песни имат окултен произход. В архивът на Пеню Ганев (Изгревът - т.16) е записано: "Текстът на 1 и 3 куплет е от Учителя, а на 2 куплет - от Весела Несторова."
 
Архив на Пеню Ганев: В летен ден (Ставай, дъще!)
 
Текст на песента:

 

Ставай дъще
 
В летен ден, в ранни зори
майка ми тихо се приближи.
Сладък глас блага дума
ми каза:“Ставай дъще,
на нива трябва да се ходи!
Ставай, че баща ти вънка
мен и тебе със колата чака.

Слънцето щом изгрей,
ти на нивата трябва да си.
С сърп в ръка, с песен ти
деня срещни. Ставай, дъще,
Слънце дома да не те завари.
Ставай, че моми и момци –
вси към нивата са веч тръгнали.

Нива е, дъще, животът,
де доброто семе се сей.
Кат израсне, живот внася
то във нас. Ставай, дъще,
Любовта днес мен и тебе чака.
Ставай, тя ни носи
своята нова, жива премяна.
Ставай, че животът вънка мен
и тебе с благост вече чака.“

 
Песента в изпълнение на Симеон Симеонов


Архив на Пеню Ганев

Izgreva_Tom__16-2.jpg

Текстът на 1 и 3 куплет е от Учителя, а на 2 куплет - от Весела Несторова.
2. Песента „В летен ден" от Учителя („Ставай, дъще!") -към № 3. Летен ден - Жътва е..., стр. 120 +122 в оригинала (109 +110 тук).
 
Изгревът - Том 16
В летен ден (Ставай, дъще!), , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ