НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Мария Казакова, София

26.11.1907г.


София, 26.ХІ.1907г.Люб. с. М. Казакова,

Това, което съм ти казал, не може да се отмени. Желая да се учите на Божествено търпение. Ползувайте се от миналото и опитността, която си добила, не я изпускай от пред очи. Само по този начин е възможно да Ви помагам и да Ви съдействувам да се благославя труда Ви.

На твоята приятелка й дай да прочете от

Йоана: 14, 15,16, 20 гл.;

Псал.5, 15, 20, 23, 45, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150;

Исайя: 20, 30, 40, 50, 60;

Рим.: 8, 9, 10, 12;

Евре.: 5, 6, 7, 8, 9;

Бит.: 10, 20, 30, 40;

Изход: 15, 20, 30, 35, 37.

Първата седмица да прочете главите от Йоана и да размишлява върху Духа им. Втората седмица да прочете всичките отбелязани Псалми и да стори същото, третата седмица да прочете Исайя по същия начин. Четвъртата - Римляном, само отбелязаните глави, и да стори същото. Петата - Евре. Шестата - Бит. Седмата - Изход. Това да струва с Духа на молитва. След време ще й се даде да разбере думите на съня. Внимавайте само да не ставате проводници на человешки мисли и желания. Любете с всичката си душа Господния Дух, за да Ви благославя и да Ви просвещава със Своето присъствие. Защото там, гдето е Господ, има вътрешен мир, радост, веселие, Любов, вяра, надежда, кротост, свежест и бодрост на душата. Живейте в Господнята градина на благословенията и не давайте място на лукавия да Ви мами и лъсти с непотребните неща на света. Защото там, гдето се вмъкне той, веднага ще се проявят плодовете на плътта.

Поздрави Марийка и всички други приятели. Надявам се настоящето да е по-светло, отколкото миналото. И пекът на пустинята да се е сменил с почивката при брега на Йордан. Оттатък сега стои обетованата земя, която трябва да се завоюва. И то ще бъде. Всичките прегради на злото ще се съборят.

Ваш Верен: П.К.Дънов
Източник: Всемировият Учител Беинса Дуно и Велико Търново - том 1, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ