НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Минчо Сотиров (снимка на писмото), получено на 9 октомври 1917 г.

9.10.1917г.


(получено на 9 октомври 1917 г. чрез Ст. Светозаров по войник)


Люб. М. Сотиров, Получих вашето писмо. Изпитите в живота раждат в живота опитността, а опитността ражда условията, при които вярата и надеждата в Бога растат. Вий сте поставени на тежък изпит, но Господ Бог Мой ще преобърне всичко за ваше добро. Прави сте, човек е заобиколен с видими и невидими врагове, но и техните действия Бог ще превърне да работи за добро. Трябва голямо търпение. Вий действувайте за вашето подобрение. Аз ще ви съдействувам. Често човек от свойте близки пострадва повече, отколкото от чуждите. "И неприятели човеку казва Христос ще му бъдат домашните." Но това е карма, съдба от миналото. С много страдания човек трябва да изкупи грешките на миналия си живот. Но добър е Господ. Той взема участие в нашия подвиг. Той ще доизкара Своето дело. Сегашните културни народи ще вземат поука за в бъдеще. Бъдете смел и решителен винаги. Войната е към своя край. Когато се изминат 42 месеца - 1260 дни, трите деня и половина, войната ще се свърши. Вий се намирате при последното действие на тази драма от четири акта. Най-после Господ Бог Мой ще упражни Своето влияние и Своята сила. Управляющите в България са слепи, те не знаят откъде иде тяхното спасение и тяхната помощ. Те не разбират великия закон, че народите това са само сечива в ръцете на Бога. Те не разбират защо един народ е силен, а друг слаб. Не е грубата сила, която управлява света и туря ред и порядък навсякъде. Това е разумната воля съчетана със силата и справедливостта.


Но всяко време носи своя отпечатък. В тази страна често най-добрите и полезни хора за самия народ се преследват и притесняват. "Аз съм решил да туря край на това." - Така говори Господ Бог Мой и българите ще познаят, че има жив Бог, Който не гледа на лице, но на сърдце. Господ да благослови всички добри труженици, които работят за доброто на човечеството и за доброто на своите близки. И Господ да вразуми всичките Европейски народи да се помирят и заживеят за добро. Те прокарват първите изпити на твоето посвещение в пътя на Живота и Истината. Сега ще разбереш що за хора са човеците, от какъв материал са направени, каква морална стойност имат, какво благородство на духа притежават. Всичко това ще ти се открие. Ще намерите, че в малките хижи се крият най-скъпоценните бисери. Ще забележите, че между простите войници се проявяват най- доблестните добродетели. Види се много сълзи, много кръв е потребна да се измият човешките грехове на миналото. От милиони сърдца трябва да се пусне кръв, да се внесе Божието обновление. Сегашните хора Аз ги наричам мъченици на икономическата война. Българите между своите ботювци трябва и те да плащат своя дан на времето. Бог Мой да ви закриля и ръководи според както е Нему угодно. Бъдете уверени всичко в скоро ще се превърне за ваше добро и за доброто на всички доблестни и истински български герои. "Аз съм решил да помагам и това, което съм решил То ще и да бъде." Моя привет вам и на всички други. Воювай доброто воювание.


Ваш верен. Пази всичко в душата си.


(Свещеният подпис) П. К. Дънов


Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 25Izgr_25_27.jpg


Izgr_25_28.jpg


Izgr_25_29.jpg


Izgr_25_30.jpg, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ