НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо от Пеню Киров до Учителя, №20
02.07.1899г.


Писмо от Пеню Киров до Учителя

 

№20

гр. Бургас, 2 юлий 1899 г.


Любез. ми бр. Дънов,

Писмото Ви чрез бр. Миркович получих, но [се] забавих с отговора си.

Ний сега сме добре и от 27 юний Бог ни даде съобщение, с което ни ободрява. Снощи, на 1 юлий вечерта, имахме друго съобщение, в което между другото се казва, че чрез теб ще ни се съобщят важни работи. Съобщение имахме с Данаил — Бо­жий пратеник. Прочее, чакаме твоите съобщения, ако е Волята Божия.

Днес получих първо писмо от бр. П. Тихчев от гр. Русе. На Хараламби писах, но още нямам от­говор. Приеми сърдечните ни бр. поздрави.


Твой верен в Господа: П. Киров

С друго [писмо] ще ти пиша по-надълго., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ