Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ
I-ва година (1922)
II-ра година (1922–1923)
III-та година (1923–1924)
IV-та година (1924–1925)
V-та година (1925–1926)
VI-та година (1926–1927)
VII-ма година (1927–1928)
VIII-ра година (1928–1929)
IX-та година (1929–1930)
X-та година (1930–1931)
XI-та година (1930–1931)
XII-та година (1931–1932)
XIII-та година (1932–1933)
XIV-та година (1933–1934)
XV-та година (1935–1936)
XVI-та година (1936–1937)
XVII-та година (1937–1938)
XVIII-та година (1938–1939)
XIX-та година (1939–1940)
XX-та година (1940–1941)
XXI-та година (1941–1942)
XXII-та година (1942–1943)
XXIII-та година (1943–1944)


Теми, давани за писане в Младежкия окултен клас
477 броя теми

Заглавията на дадените теми за писане. Заглавие на лекцията, от която е извадена темата Темата, която е четена или обсъждана, в предна беседа. Дата на изнасяне на лекцията, от която е извадена темата
I-ва година (1922)НАГОРЕ
1. Най-разумният метод за работа?Двата пътя 24.2.1922г.
2. Превод на думите: ръка, дърво, планина, вълк, лисица, жаба, муха, комарСтрах и безстрашие / За страха и безстрашието
(втори вариант)
1. Най-разумният метод за работа?1.3.1922г.
3. Място на волята в живота?Сила на волята / Методи за укрепване на волята 1. Най-разумният метод за работа?8.3.1922г.
4. Произход на белия цвят?Качества и проявление на волята
(втори вариант)
3. Място на волята в живота?15.3.1922г.
5. Отличителните черти на доброто и злотоСтарият и новият живот
(втори вариант)
3. Място на волята в живота?
4. Произход на белия цвят?
29.3.1922г.
6. Всеки да напише само по една различна дума.Двете посоки 5.4.1922г.
Закон на движенията / Закон на движение
(втори вариант)
6. Прочетени са написаните думи.12.4.1922г.
Разбор на думи 19.4.1922г.
7. Мястото на красотата в природата
8. Приложението на кармата в живота
Проява на кармическия закон / Закон на кармата 26.4.1922г.
Красивото в живота / Красотата в природата
(втори вариант)
7. Мястото на красотата в природата3.5.1922г.
Закон на енергията / Закон за енергиите
(втори вариант)
8. Приложението на кармата в живота10.5.1922г.
9. Какво значи да даваш и какво значи да вземаш?
10. Защо трябва да обичаме и защо трябва да ни обичат
Методи за чистене 8. Приложението на кармата в живота17.5.1922г.
Страхът и съмнението. Обичта / Противоречията в живота 24.5.1922г.
11. Предназначението на ръцетеВръзки на знанието
(втори вариант)
10. Защо трябва да обичаме и защо трябва да ни обичат31.5.1922г.
Мисъл, чувство и действие 7.6.1922г.
12. Скъпоценните камъни
13. Най-силната добродетел на ученика
Какво се изисква от ученика / Изисквания от ученика 14.6.1922г.
Скъпоценните камъни
(втори вариант)
12. Скъпоценните камъни21.6.1922г.
14. Най-силната черта на светлината
15. Службата на човешкия палец
16. Високи и ниски хора и отличителните им черти
Прояви на съзнанието
(втори вариант)
13. Най-силната добродетел на ученика28.6.1922г.
17. Предназначението на човешкото сърцеПоложителни и отрицателни сили в ученика / Положителни и отрицателни сили 14. Най-силната черта на светлината (Отличителната черта на светлината)5.7.1922г.
Възможности
(втори вариант)
16. Високи и ниски хора и отличителните им черти (Значението на високите и ниските хора)26.7.1922г.
18. Значението на човешкото окоДеятелност на сърцето
(втори вариант)
17. Предназначението на човешкото сърце2.8.1922г.
II-ра година (1922–1923)НАГОРЕ
Допирните точки в природата 4.10.1922г.
1. Отличителните черти на животаОтличителни качества на волята 11.10.1922г.
Психическо наблюдение 1. Отличителните черти на живота18.10.1922г.
Отличителните черти на живота 1. Отличителните черти на живота25.10.1922г.
Нагласяване на силите 1. Отличителните черти на живота1.11.1922г.
2. Разлика между душа и дух?
3. Направете списък на 50 положителни и 50 отрицателни думи?
Хармонизиране на енергиите 8.11.1922г.
4. Предназначението на дихателната системаПредназначение на дихателната система 3. Прочита се направения списък на 50 положителни и 50 отрицателни думи?22.11.1922г.
Единство на съзнанието 4. Предназначението на дихателната система29.11.1922г.
5. Елементи на човешката реч
6. Самоопределението в Живота
Закон за съотношения 4. Предназначението на дихателната система13.12.1922г.
7. Признаци на човешкото съзнание, проявено в най-високата си форма.Самоопределение 4. Предназначението на дихателната система
5. Елементи на човешката реч
20.12.1922г.
8. Отличителни черти на физическото тялоПризнаци на проявеното човешко съзнание 5. Елементи на човешката реч
7. Признаци на човешкото съзнание, проявено в най-високата си форма.
27.12.1922г.
Прояви на съзнанието 7. Признаци на човешкото съзнание, проявено в най-високата си форма.3.1.1923г.
Окултна страна на живота 10.1.1923г.
9. Произход на юмрукаУстановени мерки 8. Отличителни черти на физическото тяло17.1.1923г.
10. Разлика между гордост и тщеславие
11. Регулиране на силите в човека
Гордост и тщеславие 9. Произход на юмрука24.1.1923г.
12. Предназначението на Слънцето, Луната и звездитеДобри навици / Образуване на добрите навици
(втори вариант)
9. Произход на юмрука
10. Разлика между гордост и тщеславие
11. Регулиране на силите в човека
7.2.1923г.
13. Първата мисъл, която се е родила в човешкия умПредназначение на слънцето, луната и звездите 12. Предназначението на Слънцето, Луната и звездите14.2.1923г.
Първата родена мисъл 12. Предназначението на Слънцето, Луната и звездите
13. Първата мисъл, която се е родила в човешкия ум
21.2.1923г.
14. Ползата от реките, моретата и океанитеРазвитие на мозъчните центрове 13. Първата мисъл, която се е родила в човешкия ум28.2.1923г.
15. Произход на огъняПедагогическа лекция 14. Ползата от реките, моретата и океаните7.3.1923г.
Силата на тъмнината и светлината 14. Ползата от реките, моретата и океаните14.3.1923г.
Бяла и черна светлина Четоха се резюмета на първа и втора лекция от първата година (за страха)21.3.1923г.
16. Ползата от съня
17. Разлика между съзнание и самосъзнание
18. Разлика между свръхсъзнание и подсъзнание
19. На какво са емблема пепелта и варта
Най-добрият метод / Най-добрият метод в природата за човека
(втори вариант)
Четоха се резюмета на пета и шеста лекция от първата година4.4.1923г.
20. Отличителните черти на силната воляЖитно зърно / Житното зърно
(втори вариант)
Четоха се резюмета от седма и осма лекция на първата година.
16. Ползата от съня
11.4.1923г.
Разпределяне на енергиите 16. Ползата от съня
Четоха се резюметата на девета и десета лекция от първа година.
17. Разлика между съзнание и самосъзнание.
18.4.1923г.
Четирите съзнания Четоха се резюмета на 11-та и 12-та лекции от първа година.
18. Разлика между свръхсъзнание и подсъзнание
25.4.1923г.
21. Полза и вреда от киселинитеЖивият кръг Четоха се резюмета на тринадесета и четиринадесета лекции от първа година.
17. Разлика между съзнание и самосъзнание
18. Разлика между свръхсъзнание и подсъзнание
2.5.1923г.
22. Разлика между мъдрост и знаниеДвижение на разумните сили Чете се резюме на петнадесета лекция от първа година.
19. На какво са емблема пепелта и варта
20. Отличителните черти на силната воля
9.5.1923г.
Отношение на природните сили / Отношение на природните сили към човешката душа
(втори вариант)
Чете се резюме на 19-та лекция от първа година.30.5.1923г.
24. Влияние на силните и слабите думи?Опити
(втори вариант)
23. Метод за правилно дишане (не е ясно кога е дадена)20.6.1923г.
25. Произход на силата и материята?
26. Произход на човешката душа.
27. Принцип ли е умът или не
Нежност и грубост 23. Метод за правилно дишане
24. Влияние на силните и слабите думи?
27.6.1923г.
III-та година (1923–1924)НАГОРЕ
1. Произход на яйцето и кокошкатаРазумният живот 21.10.1923г.
2. Произход на колелотоЖивите точки в природата 1. Произход на яйцето и кокошката28.10.1923г.
3. Отличителните черти на пчелатаОснова на знанието 1. Произход на яйцето и кокошката
2. Произход на колелото
4.11.1923г.
5. Отличителните черти на кротостта и въздържанието
6. Напишете седем думи със съответните им цветове
Превръщане на цветовете 3. Отличителните черти на пчелата
4. Ролята на червените и белите кръвни телца
11.11.1923г.
7. Отличителните черти на смелостта и твърдосттаГняв и страх 4. Ролята на червените и белите кръвни телца
5. Отличителните черти на кротостта и въздържанието
6. Прочетоха се седем думи със съответните им цветове
18.11.1923г.
8.Разлика между философските възгледи на Платон и Аристотел.
9. Разлика между страх и съвест.
Твърдост, смелост, изпълнителност 7. Отличителните черти на смелостта и твърдостта
6. Прочетоха се седем думи със съответните им цветове
25.11.1923г.
10. Ползата от богатството и сиромашията
11. Основната мисъл на личния ви живот
Пътят на ученика. Основната идея 8.Разлика между философските възгледи на Платон и Аристотел.
9. Разлика между страх и съвест.
2.12.1923г.
12. Разлика между нравствения и духовния човек.
13. Отличителни черти на мита и баснята?
Езикът на природата 9. Разлика между страх и съвест.16.12.1923г.
14. Произход на нравственосттаУпътвания и образи 10. Ползата от богатството и сиромашията
12. Разлика между нравствения и духовния човек.
23.12.1923г.
Единицата и вечността 12. Разлика между нравствения и духовния човек.
13. Отличителни черти на мита и баснята?
30.12.1923г.
15. Разлика между прилежание и трудолюбиеОтношения между проявите в природата 13. Отличителни черти на мита и баснята?
14. Произход на нравствеността
6.1.1924г.
16. Разлика между икономия и пестеливостПриливи и отливи на енергиите. Произход на ума и сърцето 14. Произход на нравствеността
15. Разлика между прилежание и трудолюбие
13.1.1924г.
17. Ползата от въображениетоПридобивки на съзнанието 15. Разлика между прилежание и трудолюбие
16. Разлика между икономия и пестеливост
20.1.1924г.
18. Произход на глаголните формиТрансформиране на енергиите 16. Разлика между икономия и пестеливост27.1.1924г.
19. Основните елементи в геометриятаЕлементи в геометрията 17. Ползата от въображението3.2.1924г.
20. Отношение между моралните чувства и умствените способностиСложни движения на съзнанието. Светла точка в съзнанието 18. Произход на глаголните форми? 
19. Основните елементи в геометрията
10.2.1924г.
21. Отличителните качества на моралния човек? (не е ясно къде е дадена)Морални чувства 19. Основните елементи в геометрията
20. Отношение между моралните чувства и умствените способности
17.2.1924г.
Моралният тип 20. Отношение между моралните чувства и умствените способности24.2.1924г.
Морален стремеж и морален устой. Значение на дробите 21. Отличителните качества на моралния човек?2.3.1924г.
За свободата 9.3.1924г.
Движение на енергиите. Закон за поляризиране 16.3.1924г.
22. Възможности на човешката душата?Мощните сили на разумната воля 23.3.1924г.
Добрите навици. Разумното сърце 22. Възможности на човешката душата?30.3.1924г.
23. Целите на съвременната наука
24. Приспособление на човешката душа
Добрата страна на страданията. Чистотата 22. Възможности на човешката душата?6.4.1924г.
25. Най-добрият метод за самонаблюдениеТърпение 23. Целите на съвременната наука13.4.1924г.
Предаване на мислите. Музикалност 23. Целите на съвременната наука
24. Приспособление на човешката душа
20.4.1924г.
Съграждане на доброто 24. Приспособление на човешката душа
25. Най-добрият метод за самонаблюдение
27.4.1924г.
26. Най-малката любов, която можем да приложим в ежедневния си живот (№24)Психически наслоявания. Закон за примирение 4.5.1924г.
Млади и стари 25. Най-добрият метод за самонаблюдение
26. Най-малката любов, която можем да приложим в ежедневния си живот (№24)
11.5.1924г.
28. Отличителни черти на човешкия дух, човешката душа и човешкото тяло? (№26)
29. Кой е най-добрият начин за запознаване
Противоречията като необходимост при всяко растене 27. Разлика и прилика в характерите и философията на Августин и Толстой? (не е ясно кога е дадена)18.5.1924г.
Малки придобивки в живота 25.5.1924г.
IV-та година (1924–1925)НАГОРЕ
1. Отношение между психология, логика и етика (№1)
2. Коя е съществената отличителна черта между човека и животните
3. Каква е разликата между положителния и отрицателния полюс
Новитѣ схващания на ученика 19.10.1924г.
Природа и геометрия 26.10.1924г.
4. Първата отличителна черта на мисълта (№2)
5. Една от основните черти на младия
Възпитателната сила на страданието / Възпитателната сила на страданията
(втори вариант)
1. Отношение между психология, логика и етика (№1)2.11.1924г.
6. Основните мисли на 1-та лекция от тази година (№3)Условия лежащи в триъгълника
(втори вариант)
4. Първата отличителна черта на мисълта (№2)9.11.1924г.
Каква роля играят противоречията в живота. Влияние на планетите / Ролята на противоречията. Влияние на планетите
(втори вариант)
6. Основните мисли на 1-та лекция от тази година (№3)16.11.1924г.
7. Основните мисли на 2-та лекция от тази година (№4)Светлина и знание. Музика 23.11.1924г.
8. Разлика между подсъзнателните, съзнателните и самосъзнателните действия
9. Хармоничните черти на подсъзнателните, съзнателните и самосъзнателните действия
10. Отношението на растенията, животните и човека в техните движения
12. Защо благоухаят цветята? (№6)
Съсредоточение 7. Основните мисли на 2-та лекция от тази година (№4)30.11.1924г.
11. Ролята на свръхсъзнанието (съзнанието?) (№7)Великата погрешка
(втори вариант)
9. Хармоничните черти на подсъзнателните, съзнателните и самосъзнателните действия7.12.1924г.
13. Предназначенията на гръбначния стълб в човешкия организъм (№8)Що е единица. Числа и дѣйствия 12. Защо благоухаят цветята(№6)14.12.1924г.
14. Защо човек се ражда и умира? (№9)Божественото буталце
(втори вариант)
11. Ролята на съзнанието (№7)
12. Защо благоухаят цветята (№6)
21.12.1924г.
15. Произход на съзнателните и подсъзнателните движения у човека (№10)Законът на внушението. Закон за равновесието / Закон за внушение и закон за равновесие
(втори вариант)
13. Предназначенията на гръбначния стълб в човешкия организъм (№8)28.12.1924г.
16. Какво зная аз? (№11)
17. Трите стълба на знанието (№12)
Насока и направление на енергията / Направление на енергиите
(втори вариант)
11. Ролята на свръхсъзнанието (№7)
13. Предназначенията на гръбначния стълб в човешкия организъм (№8)
14. Защо човек се ражда и умира? (№9)
4.1.1925г.
Квадратурата на кръга
(втори вариант)
14. Защо човек се ражда и умира? (№9) 
15. Произход на съзнателните и подсъзнателните движения у човека (№10)
11.1.1925г.
18. Най- важната буква в азбуката? (№13)Възможното у Бога, възможното у човека / Двете възможности
(втори вариант)
15. Произход на съзнателните и подсъзнателните движения у човека
16. Какво зная аз? (№11)
18.1.1925г.
19. Разлика между фантазия и въображение (№14)Изпититѣ на ученика. Житното зърно 16. Какво зная аз? (№11)
17. Трите стълба на знанието (№12)
25.1.1925г.
20. Кое е най-първото растение, което се е появило на земята (№15)Чудните предположения 17. Трите стълба на знанието
18. Най- важната буква в азбуката? (№13)
1.2.1925г.
Новото възпитание и самовъзпитание 18. Най- важната буква в азбуката (№13)
19. Разлика между фантазия и въображение (№14)
8.2.1925г.
21. Кой е най-мекият и най-коравият уд у човека (№16)Високите места и чистият въздух 19. Разлика между фантазия и въображение (№14)
20. Кое е най-първото растение, което се е появило на земята (№15)
15.2.1925г.
22. Най-важният мускул в човешкият организъм (№17)Най-важното 20. Кое е най-първото растение, което се е появило на земята22.2.1925г.
23. Отличителните черти на отривистата реч (№18)Честността 22. Най-важният мускул в човешкият организъм (№17)1.3.1925г.
24. Всеки да напише едно писмо до специалния клас и едно до общия клас в който и да е град в България. (№19)Равностранният триъгълник 22. Най-важният мускул в човешкият организъм (№17)
23. Отличителните черти на отривистата реч (№18)
8.3.1925г.
Вдлъбната и изпъкнала леща 23. Отличителните черти на отривистата реч15.3.1925г.
25. Най-обичното за мен число (№20)
26. Най-важната идея за мен в дадения случай (№21)
Слънчевите трансформатори 29.3.1925г.
Законътъ на внушението 25. Най-обичното за мен число (№20)5.4.1925г.
Влияние на вътрешната светлина 25. Най-обичното за мен число (№20)
26. Най-важната идея за мен в дадения случай (№21)
12.4.1925г.
28. Ролята на положителните и отрицателните сили (№22)Успоредните пътища 27. Най-важните идеи на учениците от класа (не е ясно кога е дадена)14.6.1925г.
Проявленията на ума 28. Ролята на положителните и отрицателните сили (№22)21.6.1925г.
29. Произход на песимизма(№23)
30. Обезсърчение на младите (№24)
Смяна на състоянията 28. Ролята на положителните и отрицателните сили28.6.1925г.
Преходни състояния на съзнанието 5.7.1925г.
Учтивиятъ човѣкъ/ Учтивият човек 29. Произход на песимизма(№23)19.7.1925г.
31. Ролята на водорода, кислорода, азота и въглерода в Природата (тема №25)Свободни движения 29. Произход на песимизма(№23)
30. Обезсърчение на младите (№24)
26.7.1925г.
V-та година (1925–1926)НАГОРЕ
Време и сила 15.11.1925г.
1. Най-новото в музиката.
2. Най-новото в математиката.
3. Най-новото във философията.
4. Най-новото в живота.
5. Любимият ми предмет [от сферата на науката, изкуството, културата]? Свободна тема
6. Еволюция на елементите
Най-малкото иждивяване и най-малкото съпротивление 22.11.1925г.
Трите състояния S, R и T
(втори вариант)
31. Ролята на водорода, кислорода, азота и въглерода в Природата (тема №25) (от предишната уч. година)
1. Най-новото в музиката.
2. Най-новото в математиката. } 3. Най-новото във философията. } 4. Най-новото в живота.
29.11.1925г.
6. Еволюция на елементите. (същата тема е дадена и на 22 ноември 1925 г.)
7. Най-умният бръмбар.
8. Какво мислят птиците?
Влияние на светлината и тъмнината / Какво приложение има числото две
(втори вариант)
5. Любимият ми предмет [от сферата на науката, изкуството, културата]? Свободна тема6.12.1925г.
Символи в природата / Живите символи в природата
(втори вариант)
5. Любимият ми предмет [от сферата на науката, изкуството, културата]? Свободна тема13.12.1925г.
Приложение на символите / Живите символи като методи за работа 20.12.1925г.
Пълнене и празнене 5. Любимият ми предмет [от сферата на науката, изкуството, културата]? Свободна тема
6. Еволюция на елементите.
27.12.1925г.
Десетте думи (Графология) / Десетте думи
(втори вариант)
6. Еволюция на елементите. 
7. Най-умният бръмбар
3.1.1926г.
9. Най-полезното растениеДействие и противодействие
(втори вариант)
7. Най-умният бръмбар.
8. Какво мислят птиците
10.1.1926г.
10. Най-силната гласна и най-меката съгласна в българската азбука?Изваждане / Изваждането
(втори вариант)
8. Какво мислят птиците
9. Най-полезното растение
17.1.1926г.
Гласни и съгласни букви / Гласните и съгласните букви 9. Най-полезното растение 
10. Най-силната гласна и най-меката съгласна в българската азбука?
24.1.1926г.
Математически задачи / Простите задачи в математиката 31.1.1926г.
11. За какво мисля сега
14. Десет най-важни въпроси?
Реални величини / Реалното в живота 7.2.1926г.
12. Свободна тема.
13. Най-важният метод как да се накара човек правилно да мисли?
Микроскопическите добрини
(втори вариант)
11. За какво мисля сега
14. Десет най-важни въпроси?
14.2.1926г.
Изразително лице / Красивото лице
(втори вариант)
11. За какво мисля сега
12. Свободна тема.
14. Десет най-важни въпроси?
21.2.1926г.
15. Изберете по една дума (съществително или глагол или нещо друго по закона на интуицията) и пред нея ще турите по едно свободно число.Страдание, търпение, опитност, знание
(втори вариант)
12. Свободна тема.
13. Най-важният метод как да се накара човек правилно да мисли?
28.2.1926г.
Духовна мекота
(втори вариант)
13. Най-важният метод как да се накара човек правилно да мисли?
15. Изберете по една дума (съществително или глагол или нещо друго по закона на интуицията) и пред нея ще турите по едно свободно число.
7.3.1926г.
Форми на съзнанието / Трите съзнания
(втори вариант)
15. Изберете по една дума (съществително или глагол или нещо друго по закона на интуицията) и пред нея ще турите по едно свободно число.14.3.1926г.
16. Жабата като символЖива реч / Живата реч 21.3.1926г.
17. Произход на десетичната система
18. Разнообразието и изобилието в природата
Добро и свобода
(втори вариант)
16. Жабата като символ28.3.1926г.
Групиране на сили / Трансформиране на енергиите
(втори вариант)
16. Жабата като символ
17. Произход на десетичната система
4.4.1926г.
19. Качествата на идеалния човек
20. Произход на синия цвят на окото. Какъв е биологическия произход на този цвят
21. Защо природата е турила по няколко чифта очи на някои насекоми, а на други – по-малко? Защо човек има само две очи?
Малкото съпротивление
(втори вариант)
17. Произход на десетичната система11.4.1926г.
Качествата на здравия човек / Качества на здравия човек
(втори вариант)
19. Качествата на идеалния човек18.4.1926г.
Работа в съзнанието / Съзнателна работа
(втори вариант)
20. Произход на синия цвят на окото. Какъв е биологическия произход на този цвят25.4.1926г.
Влияние на цветовете 19. Качествата на идеалния човек
20. Произход на синия цвят на окото. Какъв е биологическия произход на този цвят
21. Защо природата е турила по няколко чифта очи на някои насекоми, а на други – по-малко? Защо човек има само две очи?
2.5.1926г.
23. Мястото на добродетелите в човешкото тялоМясто на добродетелите 9.5.1926г.
Здраво мислене 21. Защо природата е турила по няколко чифта очи на някои насекоми, а на други – по-малко? Защо човек има само две очи?
23. Мястото на добродетелите в човешкото тяло
16.5.1926г.
Склонности и разнообразие 23.5.1926г.
Окултни познания / Окултни елементарни познания 30.5.1926г.
23. Мястото на добродетелите в човешкото тялоМузикално упражнение 6.6.1926г.
Когато страданията произтичат / Произход на страданията 13.6.1926г.
24. Да се извадят основните мисли от лекциите за 5-та година и да се види какво трябва да се приложи.Новите типове / Нови типове 27.6.1926г.
VI-та година (1926–1927)НАГОРЕ
1. Ролята на поезията, музиката и религията в живота
2. Най-важната работа след яденето 
3. Най-малкият подтик в живота
Посока на растене / Посока и растене 26.9.1926г.
Облагородяване на сърдцето
(втори вариант)
24. Да се извадят основните мисли от лекциите за 5-та година и да се види какво трябва да се приложи. (последна тема от предишната година)1. Ролята на поезията, музиката и религията в живота3.10.1926г.
Внушение / Внушението
(втори вариант)
1. Ролята на поезията, музиката и религията в живота
2. Най-важната работа след яденето
10.10.1926г.
Любов и вяра / Двата метода. Любовта и вярата
(втори вариант)
2. Най-важната работа след яденето 
3. Най-малкият подтик в живота
17.10.1926г.
4. Обяснение на думата щастие, какво представлява то
5. Разликата между будното и спящото съзнание
Ранните лъчи / Зората 24.10.1926г.
Път към свобода
(втори вариант)
4. Обяснение на думата щастие, какво представлява то31.10.1926г.
6. Какво мисля аз?Придобиване на търпение
(втори вариант)
4. Обяснение на думата щастие, какво представлява то7.11.1926г.
7. Ще нарисувате по едно от цветята и по едно плодно дърво.Поглед и движение
(втори вариант)
6. Какво мисля аз?14.11.1926г.
Освобождаване 21.11.1926г.
8. Произход на разнообразието в природата?
9. Най-красивата критика
Различаване 28.11.1926г.
Пулс / Веждите – пулсът – дишането 5.12.1926г.
Малките мъчнотии
(втори вариант)
9. Най-красивата критика12.12.1926г.
Благоприятният час / Изпитите. Духовна връзка и помагане 19.12.1926г.
Живот, сила и интелигентност 26.12.1926г.
Малката мисия 2.1.1927г.
Представа за трите свята 9.1.1927г.
Справяне с мъчнотиите 23.1.1927г.
10. Характерното за четиримата евангелисти Матей, Марко, Лука и Йоан в техните евангелия и отношението им към народите тогава и сега?Неизвестни величини / Слънцето 30.1.1927г.
Меки и твърди вещества 6.2.1927г.
Светото място / Святото място 13.2.1927г.
Трите зрънца 20.2.1927г.
11. Първата играчка от детинствоЗдрави връзки 27.2.1927г.
12. Първата учителка или учител, първият спомен от училищеВъзпитание и самовъзпитание / Мислете за слънцето!
(втори вариант)
11. Първата играчка от детинство5.3.1927г.
13. Причини на индивидуалните погрешкиРеализиране на желанията / Щастието
(втори вариант)
12. Първата учителка или учител, първият спомен от училище13.3.1927г.
14. Всеки да си избере една звезда и да напише какво знае за нея.Двете страни 20.3.1927г.
15. Таблица на плодовете в България – под какви планетни влияния попадатПланетни влияния
(втори вариант)
13. Причини на индивидуалните погрешки27.3.1927г.
Скрити сили 3.4.1927г.
Образи на реалността 10.4.1927г.
Справяне
(втори вариант)
15. Свободна научна тема17.4.1927г.
Хигиенични правила / Великденският подарък 24.4.1927г.
Координиране на силите / Координация на силите 8.5.1927г.
Светлият кръг 15.5.1927г.
16. Ще се разделите на групи и ще разпределите всички книги на Библията.Седмият кръг на живота 22.5.1927г.
Хармонични положения
(втори вариант)
16. Ще се разделите на групи и ще разпределите всички книги на Библията.29.5.1927г.
Трениране 5.6.1927г.
Типове и образи 12.6.1927г.
Три посоки 19.6.1927г.
VII-ма година (1927–1928)НАГОРЕ
1. Отличителните качества на великите хора
2. Отличителните качества на ученика
Божествената мисъл 4.9.1927г.
Великите хора 1. Отличителните качества на великите хора11.9.1927г.
Качества и линии на красотата 1. Отличителните качества на великите хора
3. Значението на красотата
18.9.1927г.
Линиите на ума и сърцето 3. Значението на красотата25.9.1927г.
Божествените условия 9.10.1927г.
4. Свободна темаЗначение на линиите 16.10.1927г.
Научни изследвания 4. Свободна тема23.10.1927г.
Съответствие на величините 30.10.1927г.
5. Произход на тъкачествотоПсихически анализи 6.11.1927г.
Целесъобразни среди 5. Произход на тъкачеството13.11.1927г.
7. Разлика между функциите на алгебричните числа и функциите на органическите силиСкритите сили 5. Произход на тъкачеството
6. Първият рудокопач
20.11.1927г.
Мерки в живота 6. Първият рудокопач
7. Разлика между функциите на алгебричните числа и функциите на органическите сили
27.11.1927г.
8. Разлика между химия и алхимияЛъч на пробуждане 7. Разлика между функциите на алгебричните числа и функциите на органическите сили4.12.1927г.
Химия и алхимия 8. Разлика между химия и алхимия11.12.1927г.
9. Причини за ограничениятаЕстествена среда 18.12.1927г.
Човешки и природни енергии 25.12.1927г.
Реалното в човека 10. Реферат върху Достоевски1.1.1928г.
Разумно ограничение 9. Причини за ограниченията8.1.1928г.
Творец на съдбата си 15.1.1928г.
Животът във формите 22.1.1928г.
11. Отношението на простото и сложно тройно правило към живота?По пътя на природата 25.3.1928г.
Практически правила 1.4.1928г.
Будният ден 20.4.1928г.
Смирението 27.4.1928г.
Двете посоки 4.5.1928г.
12. Предназначение и задача на храносмилателната система?Методи за хранене 11.5.1928г.
Растене и развитие 18.5.1928г.
Правилно дъвчене 25.5.1928г.
13. Причини за притъпяване на вкуса?Втичане и изтичане 1.6.1928г.
14. Отличителни черти на ученикаТънкият конец и дебелото въже 8.6.1928г.
Търпение и безстрашие 15.6.1928г.
Основна идея 22.6.1928г.
15. Условия за самовъзпитаниетоЗакони на красотата 29.6.1928г.
VIII-ра година (1928–1929)НАГОРЕ
Дейност и почивка / Лѣность и прилежание 24.8.1928г.
Гордост и ревност / Гордость и ревность 31.8.1928г.
Мъртвата точка 7.9.1928г.
1. По наклонената площВъншни и вътрешни влияния 14.9.1928г.
Възможни неща / Всичко е възможно 21.9.1928г.
Обхода към себе си и към природата / Правилна обхода към себе си и към природата 28.9.1928г.
Творческа линия / Творческата линия на битието 5.10.1928г.
Закон за постижение / Метод за реализиране на желанията 12.10.1928г.
Развиване на дарбите / Методи на природата за събуждане на дарбите 19.10.1928г.
2. Какви връзки могат да направят две разумни същества? Какви връзки могат да направят две разумни мравки, две разумни птици, два разумни елена, двама разумни човекаЕдинният / Единият. Основната идея на живота 26.10.1928г.
3. Основни разлики между книгите „Война и мир” на Толстой и „Клетниците” на В. ЮгоНай-високото място / Най-високото място. Закон на икономията в природата 2.11.1928г.
4. Сравнение на двамата писатели Толстой и Юго?Главният фактор / Основните идеи на Виктор Хюго и Толстой в „Клетниците“ и „Война и мир“ 9.11.1928г.
Не противи се на злото / Основните идеи на Виктор Хюго и Толстой в „Клетниците“ и „Война и мир“ (продължение)
(втори вариант)
3. Основни разлики между книгите „Война и мир” на Толстой и „Клетниците” на В. Юго
4. Сравнение на двамата писатели Толстой и Юго?
23.11.1928г.
5. Съществените различия на водорода, кислорода, азота и въглерода? Съществените различия на почвата, водата, въздуха и светлината?Дейност и замисъл на природата / Деятелност и замисъл на природата 30.11.1928г.
Хигиена на живота 7.12.1928г.
6. Противоречие и съгласие? Произход на противоречието и съгласието?
7. Задача и цел на съвременната наука? 
8. Любов към знанието
Учене и прилагане / Учение и прилагане. Господар и слуга 14.12.1928г.
9. Отличителни черти на господаря и слугата?Методи за наблюдения / Методи за наблюдения. Обикновени и научни
(втори вариант)
6. Противоречие и съгласие? Произход на противоречието и съгласието?21.12.1928г.
Пречупване на светлината / Трите неизвестни. Пречупване на лъчите, светлината
(втори вариант)
6. Противоречие и съгласие? Произход на противоречието и съгласието?28.12.1928г.
10. Защо вярвам и защо се съмнявамНаблюдение и интуиция 18.1.1929г.
11. Колко зърна има в 10 грама просо?Смяна на енергиите / Смяна на енергията
(втори вариант)
10. Защо вярвам и защо се съмнявам25.1.1929г.
Значение на смените / Смяна на състоянията 1.2.1929г.
Магическата пръчица 8.2.1929г.
Силата на движенията / Замисъл на природата 15.2.1929г.
12. Силите на противодействието и Законът на съпротивлението?Закон за действие и противодействие / Силите на противодействието и законът на съпротивлението 22.2.1929г.
13. Разлика между моралния и добродетелния човекНаука и знание 1.3.1929г.
Отворени форми 8.3.1929г.
Периодичност в живота 15.3.1929г.
Азбуката на природата 5.4.1929г.
14. Най-красивото лице? 
15. Най-добре оформената глава
Истинска опора 12.4.1929г.
Живите линии на съзнанието 16. Любимият ми цвят19.4.1929г.
17. Напишете любовно писмо до някой гостилничар, когото често посещавате?Преводи в природата 26.4.1929г.
Външни и вътрешни методи 17. Напишете любовно писмо до някой гостилничар, когото често посещавате?3.5.1929г.
Добрата дума 10.5.1929г.
Единство в живота 17.5.1929г.
Закон на доволството 31.5.1929г.
18. Полза от физическия трудЕстественото състояние 6.6.1929г.
Лесно и мъчнопостижими неща 14.6.1929г.
Светът на ограниченията / Светът на ограниченията. Физическият живот 28.6.1929г.
Обикновено и Божествено съзнание 5.7.1929г.
Специфичната светлина и топлина 12.7.1929г.
Верният образ 25.7.1929г.
Мълчание и говор 2.8.1929г.
Абсолютна и относителна реалност 9.8.1929г.
На планината 16.8.1929г.
IX-та година (1929–1930)НАГОРЕ
1. Отношение между положителните и отрицателните страни на природата?Служене, почит и обич 30.8.1929г.
Смяна на състоянията / Сменяне на състоянията
(втори вариант)
1. Отношение между положителните и отрицателните страни на природата?6.9.1929г.
2. Разлика между растителното и органическото царство?
3. Кой е най-добрият български поет?
Отношения към природата / Правилни физически отношения с природата 13.9.1929г.
Удължени и скъсени линии / Правата линия 20.9.1929г.
4. Произход на човешкото сърце?Три идеи / Последният опит 27.9.1929г.
5. Каква е разликата между животните и човека?
7. С какво се хранят гениалните хора?
8. Проучване и употреба на среброто?
Златото в кръвта / Органическо злато
(втори вариант)
4.10.1929г.
Правата и кривата линия 11.10.1929г.
Съпоставяне на нещата / Правилното съпоставяне 18.10.1929г.
Здраве, богатство и учение / Здраве и злато 25.10.1929г.
Външни и вътрешни условия / Силни и слаби външни условия 15.11.1929г.
Природни гами / Природни гами в живота 22.11.1929г.
Природна философия / Природни гами в живота (продължение и разбор) 29.11.1929г.
Психологически разбор на явленията / Психологически разбор върху положенията на нещата 6.12.1929г.
Смени в природата / Двете смени в природата 13.12.1929г.
Изпълнение и отлагане / Добро или зло като последствие от изпълнение или забавяне 20.12.1929г.
Собственик и наемател / Отличителна черта на наемателя и собственика 27.12.1929г.
9. Лесният път на страданиятаПътищата на природата 3.1.1930г.
10. Отличителните черти на вегетарианеца?Функции на човешкия организъм / Природните функции на човека 10.1.1930г.
Самосветещата лампа 17.1.1930г.
11. Изкуството като възпитателно средствоВъзпитание на волята / Вътрешното възпитание на волята
(втори вариант)
9. Лесният път на страданията24.1.1930г.
12. Отличителни черти на гръбначните животниНавреме и намясто
(втори вариант)
9. Лесният път на страданията?
11. Изкуството като възпитателно средство
31.1.1930г.
Напрежение / Пружините, товарът и светлината 7.2.1930г.
Човек и природа / Единност и общност на природата и човека 14.2.1930г.
Разумност и доброта / Разумност, доброта и здраве 21.2.1930г.
Закони на доброто / Доброто и времето 28.2.1930г.
Идеалният човек 7.3.1930г.
Дисонанси в живота / Дисонансите в живота (Усмивката и сладкото) 14.3.1930г.
Възпитателни методи / Възпитание чрез ръцете 23.3.1930г.
Органична и неорганчна материя / Границата между органическата и неорганическата материя 28.3.1930г.
Огъната плоскост 4.4.1930г.
13. Напишете изречение съставено от думите „благост”, „носи”, „душа”, „живот”, „младост”, „пълна”, „добрини”, „радост”Хармоничен избор / Първата задача 11.4.1930г.
Направления в живота / Задача и отклонение в младежкия клас
(втори вариант)
13. Напишете изречение съставено от думите „благост”, „носи”, „душа”, „живот”, „младост”, „пълна”, „добрини”, „радост”18.4.1930г.
Светлина и знание / Знание и светлина 25.4.1930г.
Показване / Демонстрация 2.5.1930г.
Състояние на материята / Четирите състояния на материята. Точност и работа 9.5.1930г.
Линията на живота / Правата линия на живота 16.5.1930г.
Музика и работа / Музиката като метод за смяна на състоянията. Работата - отглас на любовта 23.5.1930г.
14. Влиянието на светлината върху човешкия организъмКъртица, славей и пчела / Къртът, славеят и пчелата 30.5.1930г.
15. Влияние на човешката мисълОсновна мисъл / Основната мисъл (Същественото в живота)
(втори вариант)
14. Влиянието на светлината върху човешкия организъм6.6.1930г.
Методи за самовъзпитание / Образци за самовъзпитание 13.6.1930г.
16. Създайте една песен, каквато и да еРабота, музика и мисъл / Преводи в природата 20.6.1930г.
17. Предназначението на съня в природатаПревръщане и съпоставяне / Закон на сменянето. Съпоставяне на нещата 27.6.1930г.
Освобождаване / Абсолютно освобождение от лъжата в съзнанието
(втори вариант)
17. Предназначението на съня в природата4.7.1930г.
18. Отличителните черти на птиците и рибитеВлияние на светлината и топлината върху човека / Вложеното у човека
(втори вариант)
17. Предназначението на съня в природата11.7.1930г.
Обикновени, талантливи, гениални и светии / Четиритях етапа на развитието. Отлагането 18.7.1930г.
На езерата 1.8.1930г.
Първият ден / Три въпроса за Бога 8.8.1930г.
Упътвания и наставления / Поучения, преживявания и наставления на планината 15.8.1930г.
X-та година (1930–1931)НАГОРЕ
1. Произход на правата линия?Път към живота / Пътят на доброто. Жертвата на страната на Божественото 5.9.1930г.
2. Произход на сладкото?Светът на правата линия
(втори вариант)
1. Произход на правата линия?12.9.1930г.
3. Отличителни черти на физическия и духовния живот?Силата на доброто / Правата и кривата линия. Силата на думата добро 19.9.1930г.
4. Влиянието на сладките и киселите храни върху човешкия организъм?Милосърдие и користолюбие / Линиите на милосърдието и користолюбието. Отвесът на правата мисъл
(втори вариант)
3. Отличителни черти на физическия и духовния живот?26.9.1930г.
5. Предназначението на ноктите?Нов мироглед / Мироглед и човекът
(втори вариант)
4. Влиянието на сладките и киселите храни върху човешкия организъм?10.10.1930г.
6. Отношение на цели и дробни числа?Единица мярка / Линии на човешкото лице. Единицата – доброто 17.10.1930г.
7. Основните принципи на съвременната математика?Движение на силите / Посока на движението на световете. Развитие на линиите 24.10.1930г.
8. Органическата сила на човека?Правилни отношения / Правилните отношения. Добрата педагогика 31.10.1930г.
9. В какво седи силата на човешката мисъл?Постижими и непостижими неща / Идеалът на великите души! Органически и неорганически сили в природата
(втори вариант)
8. Органическата сила на човека?7.11.1930г.
Разумни промени / Разумно изменение на абсолютното равновесие. Пробуждане на известни сили 14.11.1930г.
Влизане и излизане / Влизане и излизане. Изборът на числата и природата 21.11.1930г.
Кръгово движение / Смяна на енергиите 28.11.1930г.
Елементи на планетите / Принципи и форми. Влияние на планетите. Скачените съдове 5.12.1930г.
10. Кога работите на човека са наред?Две реалности / Отвън и отвътре. Светлината и мисълта 12.12.1930г.
11. Кога човек страда най-много?Езикът на природата
(втори вариант)
10. Кога работите на човека са наред?19.12.1930г.
12. Ползата от доброто храносмилане?
13. Как се приготвя българската прахан?
Любов и милосърдие 26.12.1930г.
14. Условия на добрия живот?Съединителните нишки на живота 2.1.1931г.
Четирите положения / Д.У.С.Б.! Добър, умен, силен, богат богат
(втори вариант)
11. Кога човек страда най-много?9.1.1931г.
15. Направете една строфа, като започнете така: „Когато свещеното колело се движи…”Колелото на съзнанието / Закон на редуването. Функции на числата – колелото на човешкото съзнание 16.1.1931г.
16. Признаци на разумното?
17. Какво разбрах от настоящата лекция?
Разумното слово / Гладът – доброто – разумното слово
(втори вариант)
15. Направете една строфа, като започнете така: „Когато свещеното колело се движи…”23.1.1931г.
Разумността / Разумното
(втори вариант)
16. Признаци на разумното?30.1.1931г.
Методи за самовъзпитание / Методите на самовъзпитанието 6.2.1931г.
18. Какво е отношението между мисли и чувства?Няколко необходими неща / Три неща са потребни 13.2.1931г.
Живот и радост / Живот и радост. Принципи на здравето
(втори вариант)
17. Какво разбрах от настоящата лекция?20.2.1931г.
19. Какво мислят учените и простите хора за вятъра?
20. Произход на богатите и бедните?
21. Титлите на здравите и болните?
Живите сили в природата / Възпитателното действие на линиите в природата. Живите сили в природата 27.2.1931г.
Ханизе 6.3.1931г.
20. Произход на богатите и бедните?Справедливи 13.3.1931г.
22. Произход на положителните и отрицателните сили в живота?Действия на силите / Езикът на природата 20.3.1931г.
Знание и прилагане / Знание и приложение 27.3.1931г.
Тригон 3.4.1931г.
Човешките идеали / Постижимото, разумното и реалното! Идеалите на човека 10.4.1931г.
Разумност и светлина / Съотношение между разумността и светлината. Спане и тъмнина 17.4.1931г.
Опитности в живота / Знание и опитност 24.4.1931г.
Разумно прилагане / Разумното употребление 1.5.1931г.
23. Напишете (съчинете) един псалм?Обикновени и необикновени идеи / Обикновени и идейни мисли 8.5.1931г.
Новата епоха 15.5.1931г.
Скритите таланти / Физическа, духовна и умствена анализа. Окултният път и обикновените постижения. 22.5.1931г.
Правилна преценка / Еднаква оценка. Ритмус на музиката. Стъпка в музиката 29.5.1931г.
Трите отношения / Първите отношения 5.6.1931г.
Неизбежен път / Двете посоки – В и С 12.6.1931г.
Свиване и разширяване 19.6.1931г.
Красивите линии / Линиите на красотата в природата! 26.6.1931г.
XI-та година (1930–1931)НАГОРЕ
Живот и отношения / Свещ, нож и чешма. Съществувание, живот и отношение 2.10.1931г.
1. Произход на правите и кривите линии и отношението между тях?Опитност и знание / Десетях възпитани деца 9.10.1931г.
Прави и криви линии / Правите и криви линии. Начало и край на всяка работа и постъпка в линия
(втори вариант)
1. Произход на правите и кривите линии и отношението между тях?16.10.1931г.
2. Ролята на четните и нечетните числа?Методи за усилване на паметта / Памет. Методи за усилване на паметта 23.10.1931г.
Силови центрове / Отношение на силовите центрове 30.10.1931г.
3. Да сте точни!Везните на природата / Мене, мене, текел у фарсин. Везните на природата! 6.11.1931г.
Първият предвестник / Първият предвестник! – Срамът предшественик и предпазител на най-малкия грях. Срамът и радостта! 13.11.1931г.
4. Разликата между динята и чесъна?
5. Разликата между философията и науката?
6. Психологически разбор върху 4-те главни пророци Исая, Йеремия, Йезекил, Данаил?
Човешките косми 20.11.1931г.
На своето време / На време 27.11.1931г.
7. Мястото на прозата и поезията в живота?Щастливи числа 11.12.1931г.
8. Един от най-хубавите стихове от Библията?Стимул и любов 18.12.1931г.
Вътрешното богатство 25.12.1931г.
9. Какво означават катетите в триъгълника и защо се наричат така?
10. Геометрична проекция на настоящата лекция?
Бавни и бързи движения 8.1.1932г.
11. Произход на гръцката митология?
12. Предназначението на митологията?
Свободата / Свобода
(втори вариант)
8. Един от най-хубавите стихове от Библията?15.1.1932г.
Сенки на Битието / Сянка на нещата
(втори вариант)
11. Произход на гръцката митология?22.1.1932г.
Съзнателни и несъзнателни движения 29.1.1932г.
Свещеното място 5.2.1932г.
Силата на възможностите 12.2.1932г.
13. От какво зависи храносмилането?Фактори в природата / Фактори на храносмилането 19.2.1932г.
Човешкото лице 26.2.1932г.
14. Свойство на числата?Движения в природата / Съзнателни и механически движения 4.3.1932г.
Естествената гама 11.3.1932г.
15. Свободна тема?Петък и събота
(втори вариант)
14. Свойство на числата?18.3.1932г.
16. Слабите и силните страни на човешката природа?Значение на числата 1.4.1932г.
17. Отличителните черти на кротостта и въздържанието?Добрият поглед 8.4.1932г.
Живите числа / Живи числа 15.4.1932г.
Живот, мисъл и воля 22.4.1932г.
Пътят на възможностите 29.4.1932г.
Разумност в природата 13.5.1932г.
Новото знание / Ново знание 10.6.1932г.
Погледът на Бога 17.6.1932г.
18. Взаимоотношение между точка, линия и тяло?Разумен център 24.6.1932г.
19. Напишете три поетични точка куплета върху твърдата почва, водата и въздуха?Даване и вземане 1.7.1932г.
Разумният свят 8.7.1932г.
Тънки и дебели линии 2.9.1932г.
Божествени и човешки процеси / Човешки и Божествен процес 9.9.1932г.
20. Математически съотношения и геометрически съразмерности?Петте области в човека 16.9.1932г.
XII-та година (1931–1932)НАГОРЕ
1. Разлика между живите и мъртвите тела?Великата разумност / Разумност 23.9.1932г.
2. Признаци на сития и гладния човек?
3. Какво нещо е докачането?
Изворите на живота / Към изворите на живота 1. Разлика между живите и мъртвите тела?30.9.1932г.
Съзнание и свръхсъзнание / Знание - съзнание и свръхсъзнание 7.10.1932г.
5. Непознатото?Граници на възможности 14.10.1932г.
6. Непознатото в процеса на познаване?Възможности и постижения /Постижения и възможности (Кому да обещаваме) 21.10.1932г.
7. Постигнатият резултат?Постигнати резултати 28.10.1932г.
Дадено и установено / Движение, трептение и разширение 4.11.1932г.
8. Къде е бил човек преди да започне да живее?Контрасти в живота 11.11.1932г.
9. Къде не е бил човек и къде няма да бъде?Живот и благо 18.11.1932г.
10. Кои са качествата, които отличават слабия и силния?Силата на ума 25.11.1932г.
11. Ползата от спането?Зависимост в природата / Зависимост на мислите и чувствата от постъпките 2.12.1932г.
Музикален път 9.12.1932г.
12. Най-лесното изкуство в света?Терцата в живота / Една терца (Първата терца на живота) 16.12.1932г.
Положителното и отрицателното 23.12.1932г.
Економия на енергиите / Икономия на силите 6.1.1933г.
13. Колко занаята познавате досега?
14. Отношенията, които съществуват между числата „1“ и „4“?
Отношение между мисли и чувства / Отношение на мислите и чувствата 13.1.1933г.
Кратко писмо / Едно писмо 20.1.1933г.
Времето на доброто 27.1.1933г.
Точка и свобода / Точката и свободата 3.2.1933г.
15. Разликата между математически отношения и геометрически израз?
16. Какво разбирате под думата "обхода"?
Отношение между линиите / Отношение между прави, огънати и овални линии 10.2.1933г.
Съразмерност в природата / Съотношение на ухото към ума, дробовете и стомаха 17.2.1933г.
17. Най-малкото същество?Пътя на енергията / Прав път на енергиите 24.2.1933г.
18. Произход на мъчнотиите в света?Голямото и малкото
(втори вариант)
17. Най-малкото същество?3.3.1933г.
19. Причини за всеки неуспех?Затвор и освобождение 10.3.1933г.
20. Методи за придобиване на красота?Общи и частни положения
(втори вариант)
19. Причини за всеки неуспех?17.3.1933г.
Постоянни и променливи сили / Отношение между ума и сърцето 24.3.1933г.
21. Отношението на минералите към растенията?Закон на доброто 31.3.1933г.
Настъпване и отстъпване / Настъпване и отстъпване (Неразбраните работи в живота) 21.4.1933г.
Председател на фирмата / Кандидати за председатели на фирма 28.4.1933г.
22. Връзка между причини и последствия?
23. Отличителни черти на съзнателния и безсъзнателния живот?
Стотният път / Стотният ключ 5.5.1933г.
24. Равни величини?Трима господари 12.5.1933г.
Разнообразието в живота 19.5.1933г.
Пауза в живота 26.5.1933г.
25. Всеки да си нарисува горната и долната страна на дясната ръка.Координирани движения 2.6.1933г.
Трите посоки 9.6.1933г.
Свещеното сърце 16.6.1933г.
Три вида процеси 23.6.1933г.
26. Какво значи да не предизвиквате Природата против себе си?Живот и идеал 30.6.1933г.
Великата реалност 7.7.1933г.
27. Разлика между това, което е и това, което не е?Доволството в живота 14.7.1933г.
Сигурното място 21.7.1933г.
Обикновена и необикновена мисъл 28.7.1933г.
Най голямото число 20.10.1933г.
Което си ти 27.10.1933г.
Промяна в съзнанието 3.11.1933г.
Прости и сложни процеси 10.11.1933г.
Доброто като връзка 17.11.1933г.
Злато, сребро, мед 24.11.1933г.
XIII-та година (1932–1933)НАГОРЕ
Перпендекулярно отношение 1.12.1933г.
1. Резюме на 1-ва лекция от І г. на МОК, който може да я препише.Същественото в живота 8.12.1933г.
Познаване 1. Резюме на 1-ва лекция от І г. на МОК, който може да я препише.15.12.1933г.
Квадратът 22.12.1933г.
Закон за музиката 2. Писмо до квадрата?29.12.1933г.
Обичайте положителното 5.1.1934г.
Светът на Великите души 12.1.1934г.
Здравото въже 19.1.1934г.
Противоречията в живота 26.1.1934г.
Единственото право на душата 2.2.1934г.
Правото разбиране 9.2.1934г.
Смехът 16.2.1934г.
Любов и работа 23.2.1934г.
Съотношение между мисли и желания 2.3.1934г.
Постиженията 9.3.1934г.
Музика 16.3.1934г.
Музиката 23.3.1934г.
Музика - метод за работа 30.3.1934г.
Двете максими на живота 6.4.1934г.
Дробни отношения 13.4.1934г.
3. Добрите и слабите страни на сегашната култура?Опорна точка в живота 20.4.1934г.
4. Да се доразвие 28 лекция?Проводници на Божественото 27.4.1934г.
Слуга на доброто 4.5.1934г.
Влиянието на музиката 11.5.1934г.
Основният тон 18.5.1934г.
5. „Аз в живота ще благувам“. Да се научи песента от всички.Практическо приложение на музиката 25.5.1934г.
Първичната динамика 1.6.1934г.
Психологически анализа на сръднята 8.6.1934г.
Разменната монета 15.6.1934г.
Светията, слугата... 22.6.1934г.
Трите правила 6.7.1934г.
6. Методите и начините за освобождаване от страданията?Стремеж и постъпка 13.7.1934г.
Отношение на вътрешните състояния и външните условия 20.7.1934г.
Сянка и реалност 27.7.1934г.
Права обхода и права постъпка 24.8.1934г.
Перпендикулярни движения 31.8.1934г.
7. Пътят на праведния?Път на Божиите блага 7.9.1934г.
8. Влияние на човешката мисъл?Вдлъбнати и изпъкнали линии 14.9.1934г.
XIV-та година (1933–1934)НАГОРЕ
Силните и слабите степени 28.9.1934г.
1. Кои са били причините за писане на Евангелието на Матея? Какво е писано за Евангелието на Матея и какво съдържа Евангелието на Матея?Орехът и орехчето. Вода и пара. Слизане, хлъзгане и падане 19.10.1934г.
Правият ъгъл отвътре 26.10.1934г.
2. Коя е най-силната мисъл у човека?
3. Кое е най-силното чувство?
Законът на любовта 1. Кои са били причините за писане на Евангелието на Матея? Какво е писано за Евангелието на Матея и какво съдържа Евангелието на Матея?2.11.1934г.
Живият квадрат на човешките отношения 1. Кои са били причините за писане на Евангелието на Матея? Какво е писано за Евангелието на Матея и какво съдържа Евангелието на Матея?9.11.1934г.
4. Ползата от богатството и сиромашията?Променчиви величини 16.11.1934г.
5. Най-малката и най-голямата спънка в живота?Причини и условия 4. Ползата от богатството и сиромашията?23.11.1934г.
6. Съществените качества на свободата?Качества на реалното 4. Ползата от богатството и сиромашията?
5. Най-малката и най-голямата спънка в живота?
21. Отношението на минералите към растенията? (МОК, ХII-та година (1932–1933))
30.11.1934г.
7. Естествените размери на свободата?Помни го 6. Съществените качества на свободата?7.12.1934г.
8. Отличителните черти на грамадните животни?Философия на трептенията 6. Съществените качества на свободата?
21. Отношението на минералите към растенията? (МОК, ХII-та година (1932–1933))
14.12.1934г.
Естествено разположение 7. Естествените размери на свободата?21.12.1934г.
9. Разликата между птиците и рибите?
10. Ползата от изучаването на миналото?
Погрешка и спънка
(втори вариант)
7. Естествените размери на свободата?
8. Отличителните черти на грамадните животни?
4.1.1935г.
11. Понятията добро и зло?Естествени положения 11.1.1935г.
12. Отличителните черти на грозотата и хубостта?Обективни и субективни разсъждения 18.1.1935г.
13. Качествата на силния и слабия човек?Закон за освобождение 8.2.1935г.
Първото и последното място 15.2.1935г.
14. Функции на голямото и малкото?Практическа философия 13. Качествата на силния и слабия човек?22.2.1935г.
Голямото и малкото 14. Функции на голямото и малкото1.3.1935г.
15. Отношението между целите и дробните числа?Двата университета / Двата университета (Съживяване на царския син) 8.3.1935г.
Най-младият в света 15. Отношението между целите и дробните числа?15.3.1935г.
Да мисли 22.3.1935г.
16. Свойства на глаголитеЗнание и виждане 13. Качествата на силния и слабия човек?
14. Функции на голямото и малкото?
15. Отношението между целите и дробните числа?
29.3.1935г.
Математически отношения 16. Свойства на глаголите5.4.1935г.
17. Положителни и отрицателни състояния?Насока отвътре 12.4.1935г.
Разрешените задачи 3.5.1935г.
Органически, духовни и умствени сили в човека 10.5.1935г.
Условия и възможности / Условие и възможности 17.5.1935г.
18. Отличителните черти на умния човек?Фа–фа диез 31.5.1935г.
19. Да се напишат по 9 глагола.Малките желания
(втори вариант)
18. Отличителните черти на умния човек?7.6.1935г.
Аурата - кожата на духовното тяло 18. Отличителните черти на умния човек?
19. Да се напишат по 9 глагола.
14.6.1935г.
20. За следващия път всеки един от вас да извади, не каквото съм казал [в примера от 31 лекция], но общото заключение, което аз само засегнах. Извадете вашите конкретни заключения без теории, как трябва да се разбира фактът.Ферменти 21.6.1935г.
Двата закона / Двата закона. Влюбване. Закон на смените 28.6.1935г.
Двата полюса. Мъжът и жената 5.7.1935г.
Първата дума 12.7.1935г.
21. Какво нещо е злото? Опишете го.Двамата спътници / Двамата пътници 19.7.1935г.
22. Качества на голямото и малкото и на силното и на слабото?Незавършени, преходни и завършени процеси 26.7.1935г.
23. Изправянето на три физически погрешки?Отребване, разтопяване, отвяване 6.9.1935г.
Степени на числата 13.9.1935г.
XV-та година (1935–1936)НАГОРЕ
1. Зависимите условия на човешката сила?Господар и слуга 27.9.1935г.
2. Старите и новите методи на самовъзпитание?Чувство на сигурност 1. Зависимите условия на човешката сила?4.10.1935г.
3. Храненето като процес?
4. Връзката между органическия и неорганическия свят?
5. Кое е онова в природата, което заставило тия животни да станат месоядци?
Методи на самовъзпитание 2. Старите и новите методи на самовъзпитание?11.10.1935г.
Великите музиканти 3. Храненето като процес?18.10.1935г.
6. Силни и слаби впечатления, силни и слаби мисли?Неизменното в човека 4. Връзката между органическия и неорганическия свят?25.10.1935г.
7. Свойствата на четните и нечетните числа?
8. Свойствата на двойните и тройни числа?
9. Какви са здравословните методи?
Знание и чувствителност 6. Силни и слаби впечатления, силни и слаби мисли?1.11.1935г.
Божественият избор 8.11.1935г.
10. Разликата между физическите и духовните ограничения?Параметафизика 15.11.1935г.
11. Моралът?
12. Най-съществената мисъл за всеки едного от вас?
Подядане и ощетяване 10. Разликата между физическите и духовните ограничения?22.11.1935г.
Моралът 11. Моралът?29.11.1935г.
Същественото 12. Най-съществената мисъл за всеки едного от вас?6.12.1935г.
13. Причините на едноообразието?Неразбраното 13.12.1935г.
Разнообразието 13. Причините на едноообразието?20.12.1935г.
Съзнателно говорене 27.12.1935г.
Двата вида пеене 3.1.1936г.
Реализираната мисъл 10.1.1936г.
14. Разлика между честност и справедливост?Основният тон 17.1.1936г.
Музикално състояние 14. Разлика между честност и справедливост?24.1.1936г.
Придобиване на енергия 31.1.1936г.
Предпоследната врата. За това което е 7.2.1936г.
15. Духът и материята?
16. Знание и невежество?
17. Кои са причините за мъчнотиите, които се произвеждат в живота. Кои са причините за създаването на мъчнотиите в живота?
Възможности и условия на ума и сърцето 14.2.1936г.
Дух и материя 15. Духът и материята?21.2.1936г.
Естествената мярка 16. Знание и невежество?28.2.1936г.
Царят, богатият и момата 6.3.1936г.
Освобождаване на чувствата 13.3.1936г.
Самовъзпитание 20.3.1936г.
18. Кои са били ония условия, при които птиците се научиха да хвъркат?Организиране 27.3.1936г.
Качества на мисълта 10.4.1936г.
19. Кои са подбудителните причини човек да въздържа езика си или да въздържа духа си?Постижения на мисълта 17.4.1936г.
Увеличаване и размножаване 24.4.1936г.
Стара и нова българска песен 1.5.1936г.
До мажор и ре мажор 8.5.1936г.
Отношението на трите живота 3.7.1936г.
20. Влиянието на добрите мисли и чувства?Първата дума 4.9.1936г.
21. Ползата, която допринасят върбите?Първата светлина 20. Влиянието на добрите мисли и чувства?11.9.1936г.
22. Отличителните черти на правите и кривите линии?
23. Отличителните черти на горчивото и сладкото?
Правите и кривите линии 18.9.1936г.
XVI-та година (1936–1937)НАГОРЕ
1. Отличителните черти на правите и кривите линии?( от МОК, XVI-та година (1936–1937) - "Правите и кривите линии")Разумните същества
(втори вариант)
22. Отличителните черти на правите и кривите линии? (МОК, XVI-та година (1936–1937) - "Правите и кривите линии")25.9.1936г.
2. Отличителните черти на горчивото и сладкото? ( от МОК, XVI-та година (1936–1937) - "Правите и кривите линии")Функции на черния дроб
(втори вариант)
23. Отличителните черти на горчивото и сладкото? (МОК, XVI-та година (1936–1937) - "Правите и кривите линии")2.10.1936г.
3. Зависимостта на валежите?
4. Зависимост на богатството?
Двете колела 9.10.1936г.
Същественото за младите 16.10.1936г.
Син и баща / Баща и син 1.1.1937г.
5. Какво аз зная?
6. Откога се е родило мигането?
Което мислиш, става 8.1.1937г.
Гладни и сити. Единение и разединение / Гладни и сити – единение и разединение
(втори вариант)
5. Какво аз зная?15.1.1937г.
7. Отношението на нервната система към човешкия ум.Поводи на мисълта 22.1.1937г.
Грозота и красота 29.1.1937г.
8. Силата на човешката мисъл?Естествена хладина и топлина 5.2.1937г.
9. Геометрическата зависимост между правите и криви линии?Прави и криви линии
(втори вариант)
8. Силата на човешката мисъл?12.2.1937г.
Хигиена на сетивата
(втори вариант)
9. Геометрическата зависимост между правите и криви линии?19.2.1937г.
10. Най-добрият метод за развива­не на човешкото сърце?Съсредоточаване на човешкия ум / Концентриране на човешкия ум 26.2.1937г.
Двете течения
(втори вариант)
10. Най-добрият метод за развива­не на човешкото сърце?5.3.1937г.
11. На какво почива здраве­то или основите на здравето?Мускулно и нервно напрежение 12.3.1937г.
Основите на здравето
(втори вариант)
11. На какво почива здраве­то или основите на здравето?19.3.1937г.
Четирите хигиенични правила 26.3.1937г.
12. Най-лесният път?Тримата професори 2.4.1937г.
Мисълта – изходен път 12. Най-лесният път?9.4.1937г.
13. На какво разчита човек най много?Двамата господари 16.4.1937г.
15. Преимуществата на отъпкания и неотъпкания път?Гами на светлината и на топлината 13. На какво разчита човек най много?23.4.1937г.
Богатство, знание, свобода 15. Преимуществата на отъпкания и неотъпкания път?30.4.1937г.
16. Пишете върху двете думи – доблестен и сръчен?Хармония на чувства и способности 7.5.1937г.
17. Форма съдържание и смисъл?Трите системи 16. Пишете върху двете думи – доблестен и сръчен?14.5.1937г.
18. Материални и морални ценности на нещата?На място и не на място 17. Форма съдържание и смисъл?21.5.1937г.
Ценност и морал 18. Материални и морални ценности на нещата?28.5.1937г.
19. Отношение на нещата?Трите велики науки 4.6.1937г.
20. Най-добрият метод на самовъзпитание?Правилно отношение 11.6.1937г.
21. Функциите на стомаха?Поясът 20. Най-добрият метод на самовъзпитание?18.6.1937г.
22. Силни и слаби думи?Мъчение, труд, работа 25.6.1937г.
23. Причини, които произвеждат скръб и радост и законите, които ги оформят?Възпитание на сетивата 22. Силни и слаби думи?2.7.1937г.
Две състояния 23. Причини, които произвеждат скръб и радост и законите, които ги оформят?9.7.1937г.
Любов и безлюбие 23.8.1937г.
24. Влиянието на малките и големите дъждовни капки? Влиянието на росата и на дъжда?Божественият порядък 3.9.1937г.
Както горе, тъй и долу 24. Влиянието на малките и големите дъждовни капки? Влиянието на росата и на дъжда?10.9.1937г.
25. Външна и вътрешна зависимост на паметта?Аристократ и демократ 17.9.1937г.
XVII-та година (1937–1938)НАГОРЕ
1. Възможности в живота?Възможности в живота 25. Външна и вътрешна зависимост на паметта?(МОК, XVI-та година (1936–1937) - "Аристократ и демократ")24.9.1937г.
2. Разнообразие на възможностите?
3. Плодните и неплодните ябълки?
Възможности на красотата 1. Възможности в живота?1.10.1937г.
4. Възможности на вярата?
5. Възможностите на надеждата?
Вътрешна светлина 2. Разнообразие на възможностите?8.10.1937г.
6. Малкото, което спъва?Разумните движения 4. Възможности на вярата?
5. Възможностите на надеждата?
15.10.1937г.
Приближаване и отдалечаване 6. Малкото, което спъва?29.10.1937г.
7. От какво зависи успехът на човека?Идеален, реален и материален порядък 5.11.1937г.
Съгласуване 7. От какво зависи успехът на човека?12.11.1937г.
8. Защо гладът не се утолява?Организиран и неорганизиран свят 19.11.1937г.
9. Напишете седем силни думи по ваша преценка.Великата работа на водата, въздуха, топлината и светлината 8. Защо гладът не се утолява?26.11.1937г.
Начини на мислене 3.12.1937г.
Измерения 10.12.1937г.
10. Отношение на прави и криви линии?Възпитание на чувствата 17.12.1937г.
Криви и прави линии 10. Отношение на прави и криви линии?24.12.1937г.
Дишане 31.12.1937г.
Бъдете щедри 7.1.1938г.
11. Нарисувайте гълъб.
12. От какво се страхува младия?
Противоречията в живота 14.1.1938г.
Сърцето на природата 11. Нарисувайте гълъб.21.1.1938г.
13. От какво се страхува водата най-много?Разумен и неразумен страх 28.1.1938г.
Законът на хармонията в тялото 4.2.1938г.
Мозъчна и симпатична нервна системи 11.2.1938г.
14. Какво е допринесла човешката уста на човека?Програмата в живота 18.2.1938г.
Обич и любов 25.2.1938г.
15. Отношението на твърдите и течните тела?Учение 11.3.1938г.
16. Функции на черния дроб?Излизане, работа, молитва 15. Отношението на твърдите и течните тела?18.3.1938г.
17. Функции на бял дроб?Законът на музиката 16. Функции на черния дроб?25.3.1938г.
18. Ползата от историята като наука?Отворени и затворени очи 17. Функции на бял дроб?1.4.1938г.
19. Ползата от вегетарианството?Импулсът 18. Ползата от историята като наука?8.4.1938г.
Няколко въпроса 22.4.1938г.
20. Учението като метод за постижение?Една основна идея 29.4.1938г.
21. Разлика между честност и справедливост?
22. Кои са причините, които създават водните течения, обръщането на големи маси вода, които постоянно се движат. Кои са причините, които заставят водата да се движи?
Причина, среда, факти 20. Учението като метод за постижение?6.5.1938г.
23. Разлика между постоянство и твърдост?Честност и справедливост 21. Разлика между честност и справедливост?13.5.1938г.
24. Взаимните отношения на слуха и зрението?Опорна точка 21. Разлика между честност и справедливост?20.5.1938г.
25. Взаимното отношение на храненето и дишането?Мозъчни центрове 24. Взаимните отношения на слуха и зрението?27.5.1938г.
26. Отношенията, които съществуват между жидката (течната), твърдата и въздухообразната материя, какви промени стават?Правата линия 25. Взаимното отношение на храненето и дишането?3.6.1938г.
27. Какво се очаква от младите?Какво трябва на младите 24.6.1938г.
Законът на контраста 1.7.1938г.
Освобождаване 27. Какво се очаква от младите?8.7.1938г.
28. Произход на пиянството?Съзнание и самосъзнание 2.9.1938г.
29. Произходът на пеперудите или произход на модата?
30. Защо човек има две уши?
Господарят 9.9.1938г.
Самовъзпитание 29. Произходът на пеперудите или произход на модата?16.9.1938г.
XVIII-та година (1938–1939)НАГОРЕ
Скръб и радост 29. Произходът на пеперудите или произход на модата? (МОК, XVII-та година (1937–1938) - "Господарят")23.9.1938г.
1. Каква наука е геометрията?
2. Защо се скъсяват дните и защо се продължават?
Четвърто измерение 14.10.1938г.
Анализи 1. Каква наука е геометрията?21.10.1938г.
3. Кои неща спъват човека?Правилна преценка 3. Кои неща спъват човека?28.10.1938г.
Добро и зло 11.11.1938г.
4. Кое е новото сега, което трябва да дойде в света?Страдания и придобивки 18.11.1938г.
5. Най-малкият орган в човешкото тяло?
6. Полза от големите и малки неща?
Стани ти, който спиш! 25.11.1938г.
Сухота и влага 2.12.1938г.
7. По кой начин човек може да се подмлади?Младост и старост 5. Най-малкият орган в човешкото тяло? } 6. Полза от големите и малки неща?9.12.1938г.
Търпение 16.12.1938г.
8. Пишете върху една свободна тема.Трите закона 23.12.1938г.
Скръб и радост 30.12.1938г.
Основни положения на живота 6.1.1939г.
Организиран и неорганизиран свят 13.1.1939г.
9. Външни и вътрешни условия на здравето?Налягане и напрежение 20.1.1939г.
Организиран и неорганизиран живот 9. Външни и вътрешни условия на здравето?27.1.1939г.
Основен тон 3.2.1939г.
10. Напишете поетическо произведение върху карамфила, три куплета.Един опит 10.2.1939г.
Недоволството 10. Напишете поетическо произведение върху карамфила, три куплета.17.2.1939г.
11. Разлика между органическа и неорганическа материя?Ценност, съдържание и форма 10.3.1939г.
12. Пишете върху свободна тема?Благоприятни и неблагоприятни условия 11. Разлика между органическа и неорганическа материя?24.3.1939г.
Трите перпендикуляра 12. Пишете върху свободна тема?31.3.1939г.
13. Защо живее човек?
14. Идеалният живот от вашето лично гледище?
Дайте свобода 12. Пишете върху свободна тема?7.4.1939г.
15. Икономия в природата?Единният закон 14. Идеалният живот от вашето лично гледище?14.4.1939г.
16. Предпазливост и страх?
17. Самовъзпитание?
Самовъзпитание 15. Икономия в природата?21.4.1939г.
18. Защо глупавият човек […]?Опитване, проверяване и прилагане 16. Предпазливост и страх?28.4.1939г.
19. Неопределени идеи?
20. Свобода на съзнанието?
Свобода на съзнанието. Чистене на съзнанието 5.5.1939г.
Музикален живот 12.5.1939г.
Беден и богат 19.5.1939г.
21. Службата на светлината, на въздуха, на водата, на земята?Чисти мисли, чисти чувства и чисти постъпки 2.6.1939г.
Бял и черен кюп 21. Службата на светлината, на въздуха, на водата, на земята?9.6.1939г.
Нормалният човек 16.6.1939г.
22. Ползата от служенето?Обезсърчение и насърчение 23.6.1939г.
23. Качества върху противоположностите?Даване, вземане и прилагане 22. Ползата от служенето?7.7.1939г.
С вяра, без смущение / И в мене 21.7.1939г.
Търпение 4.8.1939г.
Господар и слуга / Служене 11.8.1939г.
Млади, възрастни и стари 25.8.1939г.
24. Ползата от добре употребените цветовеКрасиви движения 1.9.1939г.
XIX-та година (1939–1940)НАГОРЕ
Нито близо, нито далече / Близо и далеч 22.9.1939г.
Смяна на състоянията 24.(1.) Ползата от добре употребените цветове (МОК, XVIII-та година (1938–1939) - "Красиви движения")6.10.1939г.
2. Най- малкото постижение?Божественият ум, сърце и воля 13.10.1939г.
3. Най-малкото добро лишение?Отмерени отношения 2. Най- малкото постижение?3.11.1939г.
4. Функциите на правите и кривите линии?Прави и криви линии 3. Най-малкото добро лишение?10.11.1939г.
Разумни отношения 4. Функциите на правите и кривите линии?17.11.1939г.
5. Психологически синтез?
6. Произходът на късите и дългите носове?
7. Кое е онова, което занимава ума ви?
Психологически синтез 24.11.1939г.
Внушение 5. Психологически синтез?1.12.1939г.
Правото отношение 6. Произходът на късите и дългите носове?8.12.1939г.
Сиромашия и богатство 15.12.1939г.
Сила, усет, мисъл 22.12.1939г.
Право, добро, истинно 29.12.1939г.
8. Разликата между стар и млад?Идеален и реален живот 5.1.1940г.
Млад и стар 8. Разликата между стар и млад?12.1.1940г.
Реалността 19.1.1940г.
Нови насоки 26.1.1940г.
Пестене на енергията 8. Разликата между стар и млад?16.2.1940г.
9. От какво зависи успехът в живота?Разумни основи 23.2.1940г.
10. Право и безправие?Новото възпитание 9. От какво зависи успехът в живота?1.3.1940г.
11. Вероятности и възможности?Пътят към щастието 10. Право и безправие?8.3.1940г.
Жилище ще направим 22.3.1940г.
12. Каква била подбудителната причина на паяка, която го заставила да си направи първата нишка?
13. Коя е била причината да си тури човек шапка на главата?
14. Първият учител по готвачество кой е?
Страж на живота 5.4.1940г.
15. Малките добри и големите добри постъпки?
16. Ползата от тънките и дебелите въжета?
Методи за постижения 12.4.1940г.
Езикът на тоновете 15. Малките добри и големите добри постъпки?19.4.1940г.
Теория, реалност и приложение 3.5.1940г.
17. Причини и последствия от изкривяването на правата линия?Мозъчни центрове 10.5.1940г.
Разумни отношения 17. Причини и последствия от изкривяването на правата линия?17.5.1940г.
Светлина, топлина и сила 17. Причини и последствия от изкривяването на правата линия?24.5.1940г.
18. Разлика между топло и студено.Качествата на студа и топлината?Неподвижна точка 7.6.1940г.
19. Съобразности ?Студ и топлина 18. Разлика между топло и студено.Качествата на студа и топлината?14.6.1940г.
Физически, духовен и умствен свят 19. Съобразности ?21.6.1940г.
Основната мисъл 19. Съобразности ?28.6.1940г.
20. Предназначението на човешката глава?Хубавите неща 5.7.1940г.
Вътрешното добро 12.7.1940г.
Мъчение, труд, работа 20. Предназначението на човешката глава?19.7.1940г.
Млад и стар 26.7.1940г.
Умни, добри, здрави 2.8.1940г.
Зло и добро 9.8.1940г.
22. Причини за усилване и отслабване на човешката памет?
24. Какво е предназначението на човешката глава?
25. Предназначението на корените?
Най-добрият учител 23.8.1940г.
23. Какво нещо е самообладанието?Човешката мисъл 22. Причини за усилване и отслабване на човешката памет?6.9.1940г.
26. Цели (прости) и дробни числа – разлика?
27. Здравословни и болезнени състояния?
Две положения 13.9.1940г.
XX-та година (1940–1941)НАГОРЕ
1. Коя е най-лесната тема, по която може да се пише?Най-лесното 27.9.1940г.
Цяло и част 1. Коя е най-лесната тема, по която може да се пише? ( „Разлика между прости и десетични дроби.“)4.10.1940г.
2. Какво аз разбирам за светлината – свободна тема?Даване и вземане 1.11.1940г.
3. Разлика между животните и растенията?Проводници 2. Какво аз разбирам за светлината – свободна тема?8.11.1940г.
4. Пишете върху една свободна тема, която има практическо приложение.Обработване 3. Разлика между животните и растенията?22.11.1940г.
Реално и привидно 4. Пишете върху една свободна тема, която има практическо приложение.29.11.1940г.
5. Кой е най- лесният път за постижението на човешките мисли и желания?Трите връзки 6.12.1940г.
Математически отношения 13.12.1940г.
6. Изберете си едно число от 1 до 5 цифри?Обикновен, талантлив, гениален 20.12.1940г.
7. Превъзмогването?
8. Защо плачат децата?
Едно, две, три 27.12.1940г.
Превъзмогване 7. Превъзмогването3.1.1941г.
Чистене съзнанието 10.1.1941г.
9. Контраст между смеха и плача?Малки правила 17.1.1941г.
Метафизични разсъждения 9. Контраст между смеха и плача?24.1.1941г.
10. Най-добрият метод за възпитание?Голямата привилегия 7.2.1941г.
Живот, светлина и сила 10. Най-добрият метод за възпитание?14.2.1941г.
Отношение на цялото и частите 21.2.1941г.
Музикални тонове 28.2.1941г.
11. Най-приятният ден от седмицата?Силното число 14.3.1941г.
12. Защо хората не успяват в живота си?Обикновен, талантлив и гениален 11. Най-приятният ден от седмицата?21.3.1941г.
13. Произход на числата от 1 до 10?
14. Най-ценното в човешката мисъл?
Гениална воля 28.3.1941г.
Числата 13. Произход на числата от 1 до 10?4.4.1941г.
Три важни неща 11.4.1941г.
15. Самообразование и самовъзпитание?Свободен човек 14. Най-ценното в човешката мисъл?18.4.1941г.
16. Най-ценното за окото, най-ценното за ухото, най-ценното за вкуса?Самовъзпитание и самообразование 15. Самообразование и самовъзпитание?25.4.1941г.
Правата мисъл 2.5.1941г.
Неразбраното и разбраното 9.5.1941г.
Правилни съотношения 16.5.1941г.
17. На какво се дължи здравето в човека?Благодарност 23.5.1941г.
18. Човекът – здрав, без да е съдран или здрав, без да е болен?Новият морал 17. На какво се дължи здравето в човека?6.6.1941г.
Добро, справедливо, разумно 18. Човекът – здрав, без да е съдран или здрав, без да е болен?13.6.1941г.
Скръб и радост 20.6.1941г.
Тангентално и обкръжаващо 27.6.1941г.
Реална мисъл 4.7.1941г.
Механически, органически и психически процеси 11.7.1941г.
XXI-та година (1941–1942)НАГОРЕ
1. Всеки да напише по една/няколко дума/и. [няма я дадена като тема, по подразбиране]Двете Божествени посещения 26.9.1941г.
2. Систематизиране на думите от тема №1, да се види кои думи колко се повтарят.Правият ъгъл 3.10.1941г.
Баща, майка и дете 2. Систематизиране на думите от тема №1, да се види кои думи колко се повтарят.10.10.1941г.
3. Доброто в света?
4. Правдата в света?
Основният тон 17.10.1941г.
Основни отношения 24.10.1941г.
5. Прилежанието?Прилежание 31.10.1941г.
Отворен и затворен интервал 5. Прилежанието?7.11.1941г.
6. Отличителните черти на органическия и неорганическия свят?
7. Отличителните черти на ума и сърцето? } 8. Отличителни черти на добрия и лошия?
Център и периферия 14.11.1941г.
Същественото 6. Отличителните черти на органическия и неорганическия свят?21.11.1941г.
Ново възпитание 8. Отличителни черти на добрия и лошия?28.11.1941г.
Отношение на ума и сърцето 7. Отличителните черти на ума и сърцето?5.12.1941г.
9. Свойства на меките думи?
10. Силата и ползата от житеното зърно?
Махар Бену Аба 12.12.1941г.
Нищо и нещо 9. Свойства на меките думи?16.1.1942г.
Сто двадесет и три 23.1.1942г.
11. Ползата от твърдите и течните тела или ползата от твърдите и течните вещества?Силна вяра, силна надежда и всесилна любов 30.1.1942г.
12. Да се начертае един хубав триъгълник със страни по 10 сантиметра и един куб, пак със страни по 10 сантиметра.Организиране 11. Ползата от твърдите и течните тела или ползата от твърдите и течните вещества?6.2.1942г.
Гордост и смирение 12. Да се начертае един хубав триъгълник със страни по 10 сантиметра и един куб, пак със страни по 10 сантиметра.13.2.1942г.
Динамични движения 6.3.1942г.
13. Големите и малки подбудителни причини на противоречията?Инертност и движение 13.3.1942г.
14. Опишете поетично мотива: „Израснало едно бяло кокиче до една канара, дето текло изворче“?Припомняне 13. Големите и малки подбудителни причини на противоречията?20.3.1942г.
15. Най-добрата храна за младите?Постижения 27.3.1942г.
Умни, добри и справедливи 15. Най-добрата храна за младите?3.4.1942г.
16. Ползата от цветята? 
17. Как е създадена красотата в природата или основните подбудителни причини на красотата?
Разумни, справедливи и добри 10.4.1942г.
18. Нарисувайте едно цвете.Основна идея 16. Ползата от цветята?17.4.1942г.
19. Създайте два музикални мотива по темите „Прилежен бъди, добро прави“ и „Добре мисли, хубаво пиши“.Малки опити 18. Нарисувайте едно цвете.24.4.1942г.
Двата полюса 19. Създайте два музикални мотива по темите „Прилежен бъди, добро прави“ и „Добре мисли, хубаво пиши“.1.5.1942г.
Единицата 8.5.1942г.
Пълната чаша 15.5.1942г.
Обикновен, талантлив и гениален 22.5.1942г.
Тон и техника 29.5.1942г.
20. Пият ли рибите вода?Противоположности 12.6.1942г.
Мажорни и миньорни гами 10.7.1942г.
Химични елементи 17.7.1942г.
Правилно дишане 24.7.1942г.
Права и крива линия 31.7.1942г.
Добре възприета мисъл 7.8.1942г.
Две врати 14.8.1942г.
Идеално търпение 4.9.1942г.
XXII-та година (1942–1943)НАГОРЕ
Лъжата 25.9.1942г.
Скръб и радост 2.10.1942г.
1. Как е излязла думата „събиране“ и думата „събаряне“ – защото двете думи имат един произход?Минало, настояще и бъдеще 9.10.1942г.
Неможко и можко 16.10.1942г.
Едно, две, три 23.10.1942г.
2. Влиянието на белите и черните дрехи?Добър ден 6.11.1942г.
Бяло и черно 2. Влиянието на белите и черните дрехи?13.11.1942г.
Умът и сърцето 27.11.1942г.
Правилна мярка 4.12.1942г.
Разумни и неразумни линии 11.12.1942г.
Ориентиране 18.12.1942г.
3. Пътят на най-лесната работаДухай ветре 25.12.1942г.
Нова основа 1.1.1943г.
4. Начертайте профила на разумния, добрия и справедливия човек.Съотношение на тяло и продобивки 22.1.1943г.
5. Разлика между материален, идеален и реален живот?Причина, проява и резултат 4. Начертайте профила на разумния, добрия и справедливия човек.29.1.1943г.
6. Как се прави доброто в материалния свят, в реалния и в идеалния свят?
7. Как се поправят погрешките в материалния, реалния и идеалния свят?
Превезло, стени и дъно 5. Разлика между материален, идеален и реален живот? (това е темата дадена в предишната лекция)5.2.1943г.
Първата любов 6. Как се прави доброто в материалния свят, в реалния и в идеалния свят?12.2.1943г.
Дълги и къси вълни 19.2.1943г.
Добро и зло 26.2.1943г.
Контрастни думи 5.3.1943г.
Зло и добро 12.3.1943г.
Двете движения 19.3.1943г.
8. Най-малкото и най-голямото добро?Зачитане 26.3.1943г.
Най-малкото и най-голямото добро 8. Най-малкото и най-голямото добро?2.4.1943г.
Една мярка 16.4.1943г.
9. Отличителните черти на младия човек?Възходящ и низходящ порядък 30.4.1943г.
Удължена точка 7.5.1943г.
Нищо и нещо 14.5.1943г.
10. Напишете по едно стихотворение, само един куплет. Думите турете от близката природа, нещата да не са отвлечени, много близки да са.Чувство на величавост 21.5.1943г.
Геометрически съотношения 28.5.1943г.
Умът и сърцето 10. Напишете по едно стихотворение, само един куплет. Думите турете от близката природа, нещата да не са отвлечени, много близки да са.4.6.1943г.
Слаб и силен 10. Напишете по едно стихотворение, само един куплет. Думите турете от близката природа, нещата да не са отвлечени, много близки да са.11.6.1943г.
Четири вида освобождение 18.6.1943г.
11. Колко енергия човек изхарчва на ден за отварянето на очите си?Мисъл и здраве 25.6.1943г.
12. Да се направи едно резюме на петата лекция от третата година.Правилни отношения 2.7.1943г.
Червеният цвят 12. Да се направи едно резюме на петата лекция от третата година.9.7.1943г.
XXIII-та година (1943–1944)НАГОРЕ
1. Разлика между растителния, животинския и човешкия живот?Силите на природата 8.10.1943г.
2. Защо младият остарява?
3. Извадете от днешната лекция кратко, научно резюме, което може да се напечата в списанието „Житно зърно".
Сопран и бас 15.10.1943г.
Прими в музиката 22.10.1943г.
Млад и стар 29.10.1943г.
4. Полза и вреда от яденето?Добрата дума 5.11.1943г.
Закон на хармонията 12.11.1943г.
Доволен и благодарен 19.11.1943г.
Обикновени и необикновени процеси 24.11.1943г.
Най-голямото изкуство 3.12.1943г.
Музикални упражнения 10.12.1943г.
Активност 17.12.1943г.
Сянка и реалност 24.12.1943г.
За добро 31.12.1943г.
Ново разбиране
(втори вариант)
7.1.1944г.