НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до учениците, Бургас

28.06.1920г.


До обичните ученици,


„Бъдете съвършени както е съвършен Отец ваш небесни“, е казал Единия Учител, Който е отделил стария живот от новия.


Съвършени в какво? В Любов, в доброта, в правдивост, в Мъдрост, в Истина.


А Истината това е проявената Любов в живота. Може ли вие да проявите тази Истина на дело?


А знаете ли вие размерите на тая всеобемляюща Любов на Бога на боговете, на Господа, на господарите, на Учителят на учителите? Който казва, че седем пъти на ден по седемдесет трябва да се прощава, на брата, на приятелите, на ученика, който се обръща и иска прошка. Тази Любов в миналото е била ваш спътник, тя и днес е с вас. Мислите, че тя може да се измени и стане друга с ограничени предградия? Не.


Горко на богатия, който не е богат. Горко на бедния, на сиромаха, който не е сиромах.


Това е едно от правилата на Божието царство на великата Окултна Школа.


Богат, богат в Божественото и сиромах в човешкото.


Моят Мир да бъде с вас.Бургас    


/Свещеният подпис/

                                        

28. VI. 1920 г.


Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 7

    Писмо на Учителя, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ