НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Среща на педагозите от братството.

1.09.1942г.


Среща на педагозите от братството.

 

 

Сред учениците от Братството има много педагози. По тяхно желание се провежда среща на Изгрева - 1 септември. Учителя присъства и изнася беседата "Педагогическа лекция", която е записана от Елена Хаджи Григорова и публикувана от д-р Вергилий Кръстев в "Изгревът - том 17". Откъси от тази беседа са издадени в списание "Житно зърно", бр. 8, 1942 г. Ето някои документи за тази среща от спомените на Елена Хаджи Григорова.
 

1. До братята и сестрите учители, присъствуващи на събора

2. Дневен ред на педагогическата среща на 1.IX.1942 год. на Изгрева

3. Програма на педагогическата среща на 1.IX.1942 год. на Изгрева


 


Елена Хаджи Григорова


IX.Народни учители и Изгревът
1. До братята и сестрите учители,


присъствуващи на събора


След събора - духовният празник - по общо желание ще имаме учителска среща на първи септемврий в пет часа следобед, в малкия салон. Нека всеки помисли за общата работа и възможностите, които бихме могли да проведем като служители на една идея.


Нека бъдем точни и акуратни. Да присъствуват само учители и точно на време.


25.VIII. 1942 година

Изгрев

 

Изгревът - Том 17

1. До братята и сестрите учители, присъствуващи на събора


2. Дневен ред на педагогическата среща


на 1.IX.1942 год. на Изгрева


1. Откриване на срещата с няколко думи.

2. Слово на Учителя.

3. Споделяне на педагогическите опитности.

4. Какво може да се приложи от новото в педагогическата ни практика.

5. Раздаване на реферати за следната педагогическа среща.

6. Разни.

7. Слово от Учителя.

 

Изгревът - Том 17

2. Дневен ред на педагогическата среща на 1.IX.1942 год. на Изгрева


3. Програма на педагогическата среща


на 1.IX.1942 год. на Изгрева
1. „Аз мога да любя" (песен).

2. „Духът Божи" (песен).

3. Добрата молитва.

4. „Излязъл е сеяч да сее" (песен).

5. Откриване на срещата с няколко думи.

6. „Иде, иде" (песен).

7. Слово от Учителя.

8. Споделяне педагогическите опитности.

9. „Блага дума" (песен).

10. Какво може да се приложи от новото в педагогическата ни практика?

Развиване социални чувства, чувство на братство у децата. Преподаване Паневритмия, братски песни, дихателни упражнения и пр. През година да се правят френологични, физиогномични, хиромантични и други изучавания върху децата. Всеки да си избере по един том от беседите или лекциите, от които да изкара педагогическите идеи.

11. Разни.

Раздаване реферати за следната педагогическа среща. Кореспондиране между учителите в Братството. Образуване настройки за кореспондиране. Излизане с педагогически статии във вестниците и списанията, например във в. „Братство", в сп. „Житно зърно" и пр. Изнасяне на педагогически реферати в педагогическите конференции.

Избиране постоянно бюро, което да състави списъка на всички учители в Братството и да им направи достояние споделеното в педагогическата среща.

12. „Мога да постигна" (песен).

13. Слово от Учителя.

14. „Отче наш".

 

Изгревът - Том 17

3. Програма на педагогическата среща на 1.IX.1942 год. на Изгрева, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ