НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Сутрешен наряд, 20 август

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Утринна молитва

Най-често използвани думи в беседата: ден, неделен, може, мото, произнасяме, молитва, иска, дни, сега, разбирам, закон, любов, сутрин, чете, неделята, разклонения, подразбирам, вътрешния ,

Съборни беседи , В.Търново, 20 Август 1921г., (Събота) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Размишления

1. Добрата молитва.

2. Благославен Господ, Бог наш.

3. Размишление за съшествието на Благия Божий Дух в нашите сърца и умове (коленичили на лявото коляно).

4. „Понеже сте очистили душите си с послушанието на Истината чрез Духа за нелицемерно братолюбие, възлюбете се усърдно един друг от чисто сърце. (Първо послание на апостол Петър 1:22) (три пъти)

5.„Защото Бог не е неправеден, че да забрави вашето дело и труда на Любовта, която показахте към Неговото Име, като послужихте и служите на светиите.“ (Послание към евреите 6:10) (три пъти)

6. „А целта на заръчането е: Любов от чисто сърце, от добра съвест и от нелицемерна вяра.“ (Първо послание към Тимотей 1:5) (три пъти)

7. Господи на Любовта, Ти си изпълнението на всичкия закон вътре в нас, Ти си радост на всички от сега за през всичките векове.


Това ще бъде мотото, което ще произнасяте всеки неделен ден сутрин през цялата година, и то преди молитвата. Този закон е много естествен. Кога иска детето хляб от майка си? Нали след като се събуди? Значи това е една молба. Мотото е свързано с молитва – не може без молитва. Значи молитвата считаме като връзка, която ще ни съедини с Бога. Ако няма Любов, не може да произнасяме това мото. Ние може да го произнасяме сутрин, на обед и вечер преди молитва, но само неделен ден. Абсолютно никакво отклонение, това или онова – нищо повече: само три пъти и то неделен ден!

Сега нека се разберем. Като казвам неделен ден, разбирам че той е ден на почивка. В света има само един неделен ден. Под неделен ден разбирам само деня, когато сме в Закона на Любовта. Само тогава имаме право да произнасяме това мото, а друг ден, даже и да иска човек да го произнесе, не може. Вечерно време не се чете на тъмно, нали? Чете се на светло. Неделята подразбирам само вътрешния закон – това е Денят на Любовта и на почивката или съботният ден, а всички други дни са разклонения на този ден, те са части от този ден.

Сега да не влиза в ума ви мисълта дали не може и през другите дни мотото да се произнася. Няма да питате защо и за какво – никакво философстване! Аз виждам, че за да се заглади нещо, притурят към даденото това-онова, но няма какво: на Божиите работи нито се притуря, нито се отнема!

8. „Отче наш“.

Гимнастически упражнения.

Най-често използвани думи в беседата: ден, неделен, може, мото, произнасяме, молитва, иска, дни, сега, разбирам, закон, любов, сутрин, чете, неделята, разклонения, подразбирам, вътрешния ,

Съборни беседи , В.Търново, 20 Август 1921г., (Събота) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ