НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови

22.03.1915г.


22.ІII.1915 г.София

Пътят на живота към Христа е светлина приятна. Ц.Б.И.1

П.К.Дънов

Източник: Всемировият Учител Беинса Дуно и Велико Търново - том 2


----------------------------------------------------------------------------
1  Ц.Б.И. - cъкращението най-вероятно се чете: Царството Божие иде (бел. ред.), , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ