НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София

3.05.1919г.


(дата от гръцките пощи: 18 май; получено на 31 май 1919 г.,

Микра, пленническия лагер)


Г.Д.

Гумнеров, Теодоси

Македонски, Райна 3 получ.

31.V. 1919 г.

Микра


Monsieur

Le Colonel

Sotiror M

3 R. J. 6e division bulgare

Camp qrossetti pres de Fiorina

Macedoine

Secteur Postal 517 В

[надпис на плика]


Л. М. Сотиров,


Писмата ви имаме на ръка. Завършването на добрите неща изисква време за тяхното осъществяване. За да придобие настоящия свят сегашната си физиономия са били потребни милиони векове. Търпението е велико качество на Бога. И живите хора в миниатюрна форма се стараят да подражават Нему по необходимост. Иде времето за добрите неща, за Любовта отгоре, за обичта отдолу и Духът отвътре навън и вън навътре.


Така се обновява човек в тоя временен живот. Господ ще доведе всичко до добрия край. В Неговото Царство ще престанат всички противоречия.


В. В.


(Свещеният подпис)

София 3.V.1919


Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 25, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ