НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Учителя участва в неделно събрание, София, 21 октомври, неделя

21.10.1907г.


Учителя участва в неделно събрание, София, 21 октомври, неделя

 

Протоколирано от Димитър Голев. Градът не е отбелязан в протоколите, но съдейки по писмата от тази година - в периода от 19 октомври до края на 1907 година, Учителя е бил в София. 

 

IV.21 октомври 1907 година, неделя


21 октомври 1907 година, неделя


Присъствуват: М. Георгиев, Д. Голов, Т. Бъчваров, П. ГумнероВ и Гина.
За М. Георгиев се прочете Битие 44;7. За Голов - Псалом 69;7, за Бъчваров
- Изход 5;7, за П. Гумнеров - Галатяном 2;7, а за Гина - Битие 30;7.
Г-н Дънов каза, че България ще бъде очистена от единия край до другия и само това ще спаси България. След това Духът ни попита:
- Знаете ли името Ми? Четете Исаия 61;10. Вие да не се боите и да не бъдете страшливи. Да бъдете смели и решителни. От кого има да се боите? Нека се боят грешните. Праведните да хвалят Господа. Да ви не смущават материалните ви работи. Работникът е достоен за своята заплата. Сега, като се измъкнете от калта на живота, още веднъж да не се каляте. Не може болният да се радва и който има да дава, да тържествува. На нивата - орало, на лозето
- мотика, а на жетвата - сърп. Така, ако Ме слушате, всичко ще преобърна да работи за ваше добро.
Даде се от Исаия 63;9. Това е заключението.

 

IV.21 октомври 1907 година, неделя

Изгревът - Том 11, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ