НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Разговор на Учителя с жена от Норвегия, записан от Боян Боев. София

21.09.1938г.


Разговор на Учителя с жена от Норвегия. София

 

Този разговор е записан от Боян Боев:

 

Спомен на Боян Боев: Любовта ще съгради новата култура


Спомен на Боян Боев

 

ЛЮБОВТА ЩЕ СЪГРАДИ НОВАТА КУЛТУРА

Една норвежка, когато била в Загреб, научава за Учителя и на 21 септември 1938 г. го посети. При разговора с нея Учителя каза следното:

Сега за пръв път се прави разумна връзка с Любовта. Турим ли за основа Любовта, започваме еволюционно; а някои искат да вървят с Мъдростта, но човек, като не е научил пътя на Любовта, не би могъл да върви. Има движения, които вървят преждевременно в пътя на Мъдростта. А днес трябва да се започне с Любовта отдолу нагоре. Чрез Любовта хората ще научат смисъла на Мъдростта. Пътят на Любовта е път от малкото към голямото. Начинът, по който Любовта се изявява, е Мъдростта. Най-напред трябва да изучаваме вътрешната страна, а не външната. С Любовта ние изучаваме вътрешната страна на Природата.

Ние страдаме от един свят на безлюбие. Днес човешкия егоизъм наричат любов. Например вълкът, заекът мислят за себе си, те имат само едничка малка любов – рожбите си. Днес всичко има, но няма Любов. Като дойде Божията Любов, ще внесе единство между хората. Божественото обединява хората в едно, а човешкото ги разединява. Какво по-хубаво от това да влезеш в едно място, дето всички ще те обичат и ти всички ще обичаш. Докато не приложим закона на Любовта, не можем да влезем в Живота. Трябва да се внесат новите идеи, да се научат хората, че с всички други методи, които ще се приложат, няма да имат правилно разрешение на въпроса, ако любовта не дойде и не даде възможност на всички да живеят.

Допуснете, че сте на Северния полюс, водата е замръзнала. Какво трябва да правите? Трябва топлина, за да се стопи ледът. Та и днес Животът се е втвърдил и веднага трябва да го разтопим. Когато хората не се разбират помежду си, те са замръзнали. Любовта размразява. Никакви закони няма да оправят света, хората се спират на буквата на нещата, ала сега Любовта ще започне да функционира като принцип и това ще обнови нас и света. Досегашните форми на Любовта са внесли известни реформи, но не са били в състояние да обновят света. Сега иде новото разбиране на Любовта. Тя трябва да създаде един мощен подтик в света. Трябва да влезе в Живота като въздух. Както всички същества се ползват от въздуха, така трябва и да дишат и поемат любов; тогава непременно ще дойдат възможностите.

Чукаш желязото с чук и затова вдигаш много шум. Обаче, тури го в огъня и тогава без много шум ще му дадеш каквато форма искаш. Значи с Любовта нещата се постигат много лесно. Вие казвате: „Трябва да живеем добре!“ Не може да живеете добре, ако нямате Любов. Такива, каквито сме сега, в Царството Божие не можем да влезем. Ако човек не започне с Любовта, никъде не може да отиде. Любовта е най-лесният път. Другите два пътя – на Мъдрост и на Истина са много трудни и са за малцина. Пътят на Любовта е за всички.

Ние искаме да реализираме новото не насила, но като една необходимост. Да се види, че само така могат да се постигат нещата. Светът трябва да се обезвери, за да се увери! Жената ще повдигне света. Всички жени трябва да се сплотят, да разберат един ден своята задача. Мъжът ще върви подир жената. Той не може без нея. Тя е силата.

 

Акордиране на човешката душа - т. 1

Глава: 2_21.  Любовта ще съгради новата култура, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ