НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Храна, вода, топлина, светлина

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Храна, вода, топлина, светлина

Най-често използвани думи в беседата: сега, даде, брат, има, дойде, всичко, работи, бъде, всички, храна, бъдете, може, добре, направи, говори, иска, гроб, море, стане, закон ,

Извънредни беседи , София, 23 Април 1927г., (Събота) 5:30ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Обща молитва с Учителя, 6 ч. и 40 мин.

Добрата молитва

Молитвата на Царството

Псалом 81:91

"Благославяй, душе моя, Господа"

Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!

Бог царува на небето, Бог царува в живота, да бъде името Му благословено!

Отче наш

11.00 ч. в стаята на Учителя събрани всички ръководители

Тайна молитва

Едно важно правило: при едно ваше желание да придобиете, трябва да бъдете естествени. Всяко едно желание трябва да го нагласите според Божествения камертон, нито да го опвате повече, нито да го отслабвате - трябва да има нагласяне. А защо заспивате? Защото няма хармония, съгласие. Дойде един ваш нов брат. Иска да говори, окастри развитието на мисълта; дойде друг - същият резултат; и ето, окастрите дръвчето, дадете му висока корона и трябва да чакате 10-15 години, докато даде плод. Дойде вятър и го пречупи. Трябва да повикате майстор, за да го пореже. Но ще кажете вие: "Да не говори тоя брат." - Че защо да не говори? Нека говори. Законът е: онова, което Бог е съградил, никой не може да развали. Това да ви бъде като принцип, не че за Бога всичко е възможно. Вие трябва да бъдете изправни. Всяко чувство трябва да бъде нагласено. За да дадете на някого съвет, трябва да изберете часа, деня, седмицата, месеца. Търговците знаят този закон интуитивно, земеделците го знаят, а които не го знаят, страдат. Сега, първия закон ще спазвате за себе си. "Жътвата е голяма, работниците са малко." Господ ще изпрати работниците Си и тия работници трябва да знаят работата си. Вие пратите работник на лозето си, но като го пореже, и вие ще плачете с него заедно. Добрия работник пък ще оставите сам да върши работата си - не ще го учите, нито упътвате, нито ще му казвате: "Добре да ми порежете лозето", така че добре ще работите, ще се молите. Съвети не давайте - трябва да се спазват правилата, иначе борбата в църквата може да се пренесе и в окултното братство. Пример с двамата дервиши. Единият от тях си имал една магаричка с едно магаренце, работил си с нея нивата, лозето и много скромно се препитавал - все бил беден. Един ден магаричката умряла, той се отчаял, единственото средство за препитание изгубил. От благодарност към нея направил й един хубав гроб и го украсил. Минаващи пътници като видели тоя хубав гроб, помислили, че това е гроб на някой велик дервишин и започнали да правят молитви за него и да принасят дарове. Разчуло се, че на този гроб ставали и изцеления на болни. Дервишинът си направил наблизо колиба и прибирал даровете и тръгнало му на добре - забогатял и си казал: "Добре, че ми умря магаричката!" Научил се и другият дервишин, и го заобиколил, и го попитал: "Какво стана така, че ти тръгна на забогатяване?" Той не му казал истината, но му дал магаренцето, което вече пораснало, за да си служи с него. Той го взел, за да пооблекчи своето материално положение. Обаче магаренцето, вече израснало магаре, умряло. Отишъл той да се оплаче на съседа си, че му умряло магарето. Той му дал съвет да му направи гроб и го украси. И ето, че се разчуло, че един велик дервишин умрял на еди-кое си място и започнали да посещават гроба му и да носят дарове и изцеление ставало. Отишъл той и се похвалил на другаря си, че му тръгнало на добре, след като умряло магарето му. Първият дервишин му казал: "Твоето магаре мяза на майка си!" Та сега казвам на вас: Докато не умре вашето магаре, няма да се прочуете.

Това е окултен разказ, върху който размишлявайте. Законът е: когато има изобилие, чакайте, нека се прояви. Дойде някой, иска да работи, не го спирайте! Пратете го по селата да работи, с радост да замине. Пратете го да работи, като му кажете:"Навреме си дошъл, братко, отдавна те чакат по селата." Никога не подпушвайте Божествената енергия, когато се проявява - нека да излезе това, което тече. Обижда те някой - нека каже. Откритото зло е по-добро, отколкото нескритото добро. Откритото зло е по-силно. Разкритото зло е по-силно, по-голяма светлина ще дойде оттам, отколкото от едно открито добро. А от скритото добро ще получиш по-големи благословения. Така че този закон като пазите, ще си възстановите мира. Чувствата са камъни. Ако не започнеш да мислиш, твоите чувства не могат да се облагородят. Божествената мисъл като проникне, ще ти облагороди чувствата. Целият културен свят сега е попаднал под една мрежа и искат механически да оправят света, а законът е: без Божествената благодат нищо не може да се направи! Преди да почнете да правите нещо, ще се спрете и ще се помолите. Невидимият свят тогава ще ви помага, та и да направиш грешка, ще се коригираш - съдействат ти. А сега всеки гледа да използва света, да използва благата от другите за себе си. Ще ви дам пример, който и друг път съм казвал. Банда от 50 души разбойници пращат двама свои другари в града да им купят припаси, храна. Когато наближили да се завърнат, 48-те от тях рекли: "Хайде да ги убием, като си дойдат, и да си разделим техните пайове." Двамата пък рекли: "Хайде да турим отрова в храната, та като ядат 48-те, да се отровят и да си поделим дяловете." Така и сторили. Занесли отровна храна. Другарите им ги убили, но като почнали да се хранят, изтровили се всички.

Казвам ви: Трябва да се приложи Христовото учение. Всяка обратна мисъл действа болезнено - затвърдява сърцето и се явява болестта склероза. Та всеки ще се моли, за всяка мисъл, която ще реализирате, по-рано ще се молите. Вие искате да морализирате някой, но неговите дефекти един ден вие ще ги придобиете - такъв е законът. Когото обичате, ще придобиете неговите добри страни. Христос казва: "Любете враговете си!" т.е. иска да ви каже, да придобиете техните добри страни. Щом се привържете към нещо, вие ще придобиете неговите отрицателни страни и ще ви подейства разрушително. Трябва да постъпвате по Божественому, а не по човешки. В Божествената работа трябва да турим план. Ако искаме да поправим църквата, трябва да повикаме Христа. В Божественото учение ще слугувате и ще носите своите резултати. След вас ще дойдат други, те са определени. След като Христа дойде, много работници дойдоха! Та един ден като отидете в другия свят, ще ви посрещнат - те ви познават, а като дойдете втори път, ще ви изпратят и ще ви съдействат. Този въпрос ако не се разреши, ще получите помрачение, а то е едно лъжливо чувство.

Ние ще приложим този метод. 1. Молитвата - този метод е най-лесното нещо, а като се срещнем втори път, ще дам второто правило. Сега един бутон, а сетне втори. Ако ви дам и другите, ще започнете да бутате всички бутони. Ще практикувате сега първия бутон. Той е като че сте слуги при някоя кантора и ти питаш господаря за плана, за директиви, какво трябва да се направи, а за малките работи - вие сами можете да ги извършите. Но правилото е, че чрез молитвата ще получите напътване.

Сега, дойде някой и ми казва: "Охлаждане има." Отишла една сестра някъде на гости, хладно я приели, посрещнали. Тогава направете едно угощение, без да се досети тази сестра, и ще ви посрещнат весело. Тая сестра не е яла три дни, а като я нахраните, ще й дойде вдъхновение. Христос казва: "Пазете се от ония вълци", т.е. това са ония богати, които все пречат - от тях ще се пазите.

Трудно е като си ръководител, че настройват се против тебе и те обхванат като в обръч със своите мисли, та и нощем те наблягат и покой не ти дават. Какво ще направиш? Ще се молиш: "Господи, не им давай муниции, оръжие имат, но муниции да нямат." И в България партии и организации се делят все на по-малки единици. Това е хубаво. На 99 езика говорят, нека се цепят. Ако българите бяха чакали в голямата война да не се намесват, щяха да имат сега положението на Румъния. Бързина не трябва. Ако имаше окултисти управници в България, щяха да имат и Тракия, и Македония, и Добруджа. Сега иде време да се оправя тази грешка. Идва Конференцията на народите и ще стане по-добре, отколкото се очаква. Не Велика България, а умни българи се искат. Както вчера идва министър Ляпчев сам, за да се осведоми кой му е изорал нивата и я засял - дали не сме ние, понеже е съседна на нашето място, или други са сторили това. Ако не беше умен, щеше да прати стражар.

Сега, второто нещо, което искам от вас, е: Всеки месец, всеки един от вас ще ми пише по едно писмо за положението и аз или ще отговоря веднага, или по-късно - но да не ви смущава това закъснение от моя страна. Вие все ще ми пишете по едно писмо на месец.

Брат Д. Цанев: Искаме да ни се даде нещо повечко като членове на окултното общество.

Учителят: Всеки, който е бил в лошо положение и съм му давал съвети и ме е послушал, не е ли успял? Трябва прозрение духовно и още повече ще се даде, например брат Ватев нека да каже - на конец бе увиснал, щяха да го задигнат, нали се спаси?

Брат Г. Куртев: Стомахът му се бе подул - не се ли излекува?

Брат Д. Цанев пояснява мисълта си: Нещо осезателно искаме да ни се даде, да владеем някои сили, да се направи нещо или пък не е ли настанал моментът, за да се види онази велика благодат? Трябва ли да чакаме още?

Брат П. Ковачев изтъква своето семейно положение - болна жена му, дъщеря му, синът му, всичко това го спъва да работи.

Учителят: Ще пиете гореща вода, за да се разширят порите ви отвътре и да приемете праната отвън навътре. Не отвън порите да се разтварят, а отвътре. Това са методи за вас, а не за света! Аз ви давам съвети, казвате ги на света. Нека те отиват при лекарите, за да си платят. А вие сега ще приложите молитвата и след една година ще видите резултата. Ще очистите сърцето си да няма никакви киселини, отвън нека има: като минава водата през села, градове, омърсява се, но като влезе в океана, става чиста. Вашият извор трябва да бъде чист винаги. Най-малко два пъти в седмицата топли бани: 2-3 чаши топла вода, за да се изпотите и иначе пък да пиете вода, печена на слънцето. За децата ви: след залез слънце абсолютно никакво ядене. Смесване на храна никога да не правите. Например салата с яйца, чай и риба, риба и яйца, сирене и риба и пр. А най-добре е само една храна. После да имате спокойствие, сърцето да е сладко отвътре, киселините да останат навън. Трябва послушание и само послушание, за да имате успех в живота. Послушанието е принципиално - послушание на Бога! Вам ще дам едно правило да се държите винаги във връзка с живата природа, но трябва да поддържате едно строго държание с мене, без всякакво съмнение.

Ще се държите с Любовта, която ще ви даде силата.

Ще се държите с Мъдростта, която ще ви даде светлината.

Ще се държите с Истината, която ще ви даде свободата.

Така ще се свържете с други същества, които ще ви упътват, ще ви Подпомагат, ще ви подсещат и коригират в грешките ви.

Който не слуша със сърцето, ще получи паралич в сърцето си.

Който не слуша със стомаха си, ще получи паралич в стомаха си.

Който поддържа недоволството в себе си, то ще ви даде склероза.

Аз ще ви свържа със същества според вашето естество за всеки един от вас. Но всякога във всички непреривно ще пазите свръзката с мене и тогава ние ще наблюдаваме и ще коригираме.

В духовното лекуване трябва да се спазва методът: можеш да лекуваш оня, който иска да се лекува, а който не иска да се лекува, не можете да го излекувате.

Брат П. Епитропов пояснява и моли да ни се даде здраве, тъй необходимо за нас, за дома ни, както се излекува 38 години стоялият пред къпалнята.

Учителят: Всичко, каквото искате, ще бъде, то е станало вече, време не определяйте.

Ще ходите в топлината на Любовта.

Ще ходите в светлината на Мъдростта.

Ще ходите в свободата на Истината. И така ще бъде, ще го турите, че работи вече тоя закон - то е посято и ще го поливате по-скоро да расте.

Подлагам ви на първия изпит: да се молите. И тогава ще се определи кой от вас за какво е годен да работи. Ще ви дам метод, някои формули малки, които да приложите. Апостолът казва: "Мъртвите да възкръснат и живите да бъдат грабнати", умът да се повдигне на въздуха. Свидетели ще бъдете всички на всичко това.

Вие стягане имате още, щом се събуете, ще се освободите и ще бъдете нашироко. Вие трябва най-първо да оздравеете и тогава ще бъдете пратени да лекувате други - клосни, хроми, слепи, но тия от тях, които са избрани. Ще станат чудеса и с праведниците, но и с грешниците. Вие живеете на земята и без тъмнина не може - тя е едно естествено състояние на земята. Щом мръкне, ще запалите лампата, а вие за икономия, завъртите ключа, за да не гори лампата.

Има закони за лекуване чрез храната, чрез водата, чрез топлината, чрез светлината. Най-първо трябва да дадете светлина, после топлина и най-после храна. Христос събуди Лазаря от сън - не че бе умрял, а заспал в летаргичен сън.

"Ще бъдете грабнати на въздуха и турнати в нови тела." "Аз ще привлека всички към Себе Си" - това само по закона на любовта може да стане.

Сърдечните и умствените болести само мъчно се лекуват.

Нашите приятели си заминават в едно отношение, а са тук в друго отношение. До края на годината ще ви кажа: Ако можете да приемете еди-кой си брат (името му ще кажа - ето. Той е!) Но вие не пресилвайте нещата. Има един известен закон Божествен, по който стават нещата. Чакайте, всичко на времето си ще стане. Щом бързате, ще попречите, а външният свят е силен да произведе съблазън. През тая година има условия да се поправят всички досегашни грешки и да се турне всичко в ред. Това Божествено движение си има своите противници. От тях някои си мълчат, но щом им се дадат благоприятни условия, ще излязат. Тая година имате условия да постигнете много неща, но ако не постигнете, грешката ще бъде ваша. Нещата не се повтарят. На гроба на Елисея оживя един умрял.

Знания трябват. Еликсирът е като масло, което наливаш в кандило, което гори; а което е угаснало, и да налееш, не ще гори, а трябва кибрит да драснеш, за да се запали.

Та за здравето на вашите деца екскурзии ще правите. А чудеса могат да се правят само там, където има вяра. Христос в своите Си не можа да направи чудеса заради безверието им.


ХРАНА, ВОДА, ТОПЛИНА, СВЕТЛИНА
Отче наш

Часът е 13 ч. и 20 мин.

Очаквайте да станат неща, които е определено да станат, а не очаквайте да стане онова, което не е определено да стане.

Вечерта от 21.00 до 23.00 часа вечеря и разговор с Учителя и ръководителите върху бъдещето.

Учителят говори за появата на нов континент на мястото на Великия океан.

Средиземно море ще се съедини с Каспийско море, в Азия ще се образуват много и големи езера; Балканският полуостров постепенно потъва; Средиземното море ще се приближи до Родопите и защо тогава се борят българите за излаз на Бяло море - то само ще дойде при тях. Някои крайморски градове на Черно море ще потънат - пристанище може да бъде един по-вътрешен град.

Япония ще потъне съвсем. Но сега стават катаклизмите на по-далечните места, а Балканският полуостров е оставен за по-подир. Всичко си върви по строго изработен план. Бог е, Който управлява сега и нарежда новото човечество да се явява и да расте.

Събота, 23-ти април, 1927 г. - 3-и ден от срещата на Изгрев 5 ч. и 30 мин.

Най-често използвани думи в беседата: сега, даде, брат, има, дойде, всичко, работи, бъде, всички, храна, бъдете, може, добре, направи, говори, иска, гроб, море, стане, закон ,

Извънредни беседи , София, 23 Април 1927г., (Събота) 5:30ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ