НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

7.11.1929г.


Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови

 

 

София, 7.X I. 1929 г.


Л. Е.
  Съзнателният живот всякога носи мир в душата. Съзнателното живеене е връзка на Божия Дух с Вечно Начало.

  Всяко добра мисъл, всяко добро чувство, всяко добро действие иде от свише. Животът на душата е живот на Бога.

  Изучавайте щателно Словото на живота. Непреривно дръжте връзка. Молете да имате Небесната виделина, за да ходите в светлина.

  Поздрав на всички приятели.

  С.Б.Л.

  (Свещеният подпис)
Източник: Писма до първите ученици (1889-1906г.), , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ