НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Георги Куртев (и Ц. Боздуганов), София

1.04.1913г.


София, 1 април 1913

Любез. Ц. Боздуганов и Г. В. Куртев,


Получих писмото ви. В тия времена на изпит потребна е пълна вяра в Господа, който направлява всичките работи на народите и тяхното повдигание и служение. Сега се намирате в една епоха, когато се ликвидират сметките на цели столетия. И всичко това, което гледате пред вас да става, това са вземаници и даваници на миналото. Както е казано, с каквато мярка си мерил, със същата ще ти се възмери. Държавите на земята трябва да се научат да управляват добре. Турция за своето вироглавство и несправедливост сега плаща кармичните последствия на тоя велик закон. Вий се радвайте, че сте в една струя, която носи тоя народ нагоре към доброто. Човешките несправедливости постепенно ще замрат. Когато се изтребят вълците от земята, няма да има вече кой да дави овцете. В сегашните времена се иска бодрост, сила, смелост, любов, правда за служение на правото дело на Господа, който иде да възстанови своето царство на земята ида научи хората как трябва да живеят. Бъдете радостни и весели. Господ е с нас. Той ще ни повдигне, Той ще ни укрепи и ний ще му бъдем народ предан да му служим с трудолюбие. Страданията, които гледате пред себе си, са уроци възпитателни за нас. Жертви трябват всякъде. Всяко дело, добро или зло иска своите жертви, иска своя труд и своята полза. Следователно вземайте поука в добрата страна на това, което гледате. А бъдещето пред вас след време ще ви разкрие тайните на живота. Струва си човек като умира, да знае защо умира и като напуща тоя свят, да знае защо го напуща. Аз ви следя на бойното поле. Всичко ясно пред моя поглед. Гледайте на великите дела, които Господ върши. Той оживява. Той умъртвява. Той дава радост и веселие и Той го взема, когато хората не слушат. Той повдига народите, благославя ги, праща ги да му вършат работата на земята и когато го не слушат ги наказва и ги лишава от своето благоволение. Като Господ люби един народ, Той му дава умни и добри ръководители, а когато ги наказва, дава им глупци. И добре е, когато слеп слепаго като води и двамата в ямата. Сегашните събития са отлични. Те поясняват много работи. На Турция й предложиха да даде права на тия народи. Тя отказа. Сега я бият за нейните безброй лъжи по минало оланджак* . И тъй лъжата не помага. Ако тя се бе завзела да тури едно добро управление на Справедливост, това не би й се случило. Но Турция вече си заминава. Нейната съдба от небето е издадена и тя ще се приложи докрай в своето изпълнение. На турците като народ остава едно -да възприемат Християнството и да тръгнат по един нов път на своя живот. Мохамеданството това ново пиле, излюпено на стария Еврейски закон.
Бог да ви благослови всички. В. В.

П. К. Дънов

 

Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 10


-----------------------------------------------------------------
*оланджак - тъй да се каже, един вид /тур./

 , , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ