НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

3.10.1916г.


София, 3. X. 1916 г.

  

Любез. Е. К. И.
  Пиша и на двама ви. Сега е време за живата Вяра и Любовта в Господа. Всичко, каквото става сега в света, е от Господа Бога. Той пречистя света и съди человеците и ги наказва, а когото Господ наказва, него и обича. Тази буря ще престане. Тя носи своите благословения за Божия народ. Ще дойде времето, хората ще се опомнят. Сегашното скарване ще изчезне. Това са братя, които се карат за наследство. Да бъде Божият Мир в сърцата на всинца ви. Молете се да ви пази Господ и крепи в пътя. Това като струвате, Аз ще бъда с вас и ще ви подкрепям в пътя на живота. Гледайте да бъдете полезни.

  Привет на всички.

  Ваш верен (Свещеният подпис)
Източник: Писма до първите ученици (1889-1906г.), , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ