НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

4.11.1923г.


София, 4. XI. 1923 г.

  

Любезна Е.
  Бог е Любов пълна и разумна, тя носи всички блага. Да уповава человек на Господа всякога, това е смисълът на живота. Той може да е уверен в Истината. Трябва да се премине тоя живот в придобиване на висшето благо.

    Промени в тоя свят са възможни. Но трябва учение и сила в живота. Сега в тия времена на изпитания без страх. Само с Любов, Мъдрост и Истина. Само Божията Любов е Любов.

  (Свещеният подпис)Източник: Писма до първите ученици (1889-1906г.), , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ