НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Учителя дава песента "Аин фаси"

7.10.1931г.


Учителя дава песента "Аин фаси"

 

Песента е дадена на 7 октомври 1931 г. Текстът е предаден на древен свещен език. Основната идея на тази песен е: Ти, който си основа на всичко, Ти, който проникваш и поддържаш всичко със Своята Любов, бъди благословен! Нека да живея в Твоята Светлина, в Твоята Любов! Колко желая да вървя в Твоите стъпки! Целият ми живот да бъде за Твоя слава!
 
Текст на песента:

 

Аин фаси
 
Аин фаси, мекри заси,
фин земру Ашан меру.
Суа си син месул.
Сума си зен фесул,
Суа си син месул.
Сума си зен фесул,
Сума си зен фесул.

Във небесните ширини,
във небесните глъбини,
във небесните висини,
де Светлина обитава
и в Живота вечно се проявява.

 
Песента в изпълнение на Симеон Симеонов, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ