НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Снимки на Паневритмия на II езеро, „Елбур" с Учителя - август, 1939 г.

08.1939г.


Снимки на Паневритмия на II езеро, „Елбур"

с Учителя - август, 1939 г.


220366.jpg
СНИМКА № 115. Паневритмия на II езеро - „Елбур - Бог е силният", август 1939 г.

220367.jpg
СНИМКА № 116. Паневритмия на II езеро - „Елбур". Учителят играе в средата на кръга., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ