НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Учителя дава песента "Божията Любов ме озари"

13.03.1943г.


Учителя дава песента "Божията Любов ме озари"

 

Песента е дадена на 13 март 1943 г. от Учителя на Лиляна Табакова.
 
Текст на песента:
 

Божията Любов ме озари
 
Божествена Любов
душа ми разшири
и изпълни сърцето ми с лъчи.
От дълбоки глъбини
повдигна Духа ми във висини
на крилата си благословени,
от Божия поглед озарени, озарени,
от Божия поглед озарени.

Любов ме озари,
Любов ме озари –
душа ми разшири,
душа ми освети,
душа ми разшири,
душа ми освети,
Духа ми укрепи
и благост в мен всели. (3)
 

Изпълнение на Симеон Симеонов, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ