НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Учителя и Братството организират лагера на Витоша - Яворови Присои, 9 август

9.08.1934г.


Учителя и Братството организират лагера на Витоша -

Яворови Присои, 5 август

 

Учителя с голяма група от учениците е на Витоша - Яворови Присои. Няма записан спомен точно за този ден. Има писмо на Боян Боев за разговор с Учителя на Витоша, но без дата:

 

Писма на Боян Боев: Плодовете на Божията Любов


Писма на Боян Боев

 

ПЛОДОВЕТЕ НА БОЖИЯТА ЛЮБОВ


Изгрев, 15 април 1957 г.


Любезни брат,

От известно време ние сме на летуване е палатки, на Яворови присои. Сега е месец август 1934 г. Днес изпълнихме паневритмията на едно възвишение над нашия лагер.

Денят е ясен и слънчев. Всички чувствуваме Божествената хармония, която изпълва света. Мирът в душите ни предразполага към размисъл и ние разбираме, че разумното и доброто проникват цялото битие и ни водят към велика цел. След паневритмията споделихме е Учителя тези мисли. Той каза:

Като те духа вятърът, да слушаш, че ти говори някой, който те обича. Растенията и всичко друго е проявление на любовта. Това са писма. Цялата природа е пълна с любовни писма, писма от Бога. Всеки плод е любовно писмо на Бога.

А който не знае, е сляп, не може да чете. Той знае, че писмото е грандиозно, но не знае да чете. Българите нали казват, че сляп човек не може да чете.

Във всичко, навсякъде трябва да виждаш Божията Любов. Любовта е правата мисъл. Средата, в която ние сме потопени, е Божията Любов.

Някой път ние разбираме средата в живота като условие.

Човек може да живее в една среда, без да бъде във връзка със своята среда. Когато човек живее в незнание, той пак живее в Бога, но не съзнава това.

Ние живеем в Бога. Въздухът и Слънцето излизат от Бога. Бог е средата и условието на всичко. Той едновременно става и среда, и условие. Той ни дава всичко. Там е същността и реалността на нещата. Затова човек трябва да дойде до основното начало, за да разбере истината.

Мощният вихър на живота ни повдига и ни влече към своите свещени обиталища, дето вечно цари и дето бликат изворите на вечния живот. Той ни кани да пием от тях, да се пробудим и осъзнаем красотата на всички души, които ни заобикалят. Тогава ще паднат превръзките от очите ни и ние ще схванем, че зад всичко е любовта и че ние самите сме любов.

Да познаваме Бога във всички Негови прояви. Във всеки човек, във всеки лист виждайте Бога. И в камъните, и в бистрата вода. Във всеки слънчев лъч виждайте Божието присъствие. Във всеки плод виждайте Божието присъствие. Във всеки извор виждайте Божието присъствие. Бог присъствува във всяко благо. Стоя с благоговение пред едно цветенце. Бог е скрит зад цветенцето.

Като казваме „Любовта произтича от Бога“ и „Бог е Любов“, това са различни неща. Има разлика между тези две изречения. Любовта у Бога е заставила Бога да изпрати Духа си и заради Любовта Духът слиза и тогава любовта сама се ограничава, за да стане плод на Духа.

Като вижда любовта на Бога, Духът излиза и слиза, за да реализира Божията Любов. Ако схванеш това, тогава другояче ще бъдат отношенията ти към всички хора. Това ще дойде спонтанно, без да става нужда от разсъждение, от само себе си, без да носи ни най-малко, противоречие. Ще имаш съвсем друго отношение към всички хора.

Въпросът за Любовта е решен в света, но хората не са го разрешили. Слънцето изгрява, всички цветя зреят и хората живеят благодарение на Любовта.

Светът е създаден по Закона на Любовта. Любовта е движещата сила, чрез която светът е създаден.

Всички животни, растения и пр. са проводници на Божественото. Ако разбереш това, ще се ползуваш. Една река тече и ако знае, че е проводник на Божественото, ще се ползува. Едно дърво расте и щом го разглеждаш като проводник на Божественото, ще се ползуваш. Това ще ти даде една нова идея. Камъните, дърветата, течението на реките, на въздуха, на облаците, слънчевата светлина това са образи, чрез които Божественото, Разумното в света, се проявява. И тогава ти ще се намериш в един свят, дето ангелите живеят. Светлината, дърветата, които растат, вятърът, който вее, това е езикът на Разумното.

Всичко, което виждаме, се дължи на Любовта. Реките текат по единствената причина - любовта. Вятърът духа по единствената причина - любовта. Онази малка птичка събира сламчици, за да направи гнездо. Причината е любовта към малките. Ако нямаше този вътрешен подтик, никакво гнездо нямаше да направи.

Ако не можеш да видиш Бога в доброто, в което Той се проявява, ти не Го разбираш. Бог се крие и в мечката, и в голямата змия - кобрата. Ако видиш Бога в тази змия, тя ще се спре, няма да ти направи нищо.

Един йога в Индия е потънал в съзерцание в гората, но ако спре да мисли за Бога, змията или звярът ще го нападнат.

Човек да вижда нещата, да вижда Любовта в нейната велика работа. Той трябва да вижда навсякъде как Бог работи. Зад всички неща седи Любовта.

Целият свят е построен върху Закона на Любовта.

Ако ние можем да влезем в сърцето на живата природа, на Бога, да ги възлюбим, да ни възлюбят, тогава, като минаваме през гората и срещнем мечка, сърцето ни ще затрепти и змията - и тя ще ни се усмихне.

Ако ние от Божията Любов, която се разлива във въздуха, не можем да възприемем нищо, и ако от Божията Любов, която се разлива в светлината, във въздуха, в храната, не можем да възприемем, как ще можем да прогресираме?

Навсякъде е Любовта. Няма място, където да няма любов. Ти казваш: „Защо не я чувствувам?“ Прекъснал си съобщенията. Ние с нашите мисли, чувства и воля спъваме пътя на любовта, която трябва да се прояви в нас.

Благодарение че съществува безкрайна любов в света, безкрайна доброта, безкрайна свобода и безкрайна истина.

Всичко онова, което виждаме в света, целият свят, е едно предметно учение за Божията Любов. Ще четете етикета на дървото, че то е любов, при камъните ще четете етикета им. че те са любов, също и при изворите, в Слънцето, навсякъде ще видиш, че единственото реално нещо, което въздига човека, е любов. И когато ние съзнаем това, ще се освободим от съвременното робство, в което се намираме, от съвременното ограничение, в което се намираме.

Любовта изпълва всичко. Няма място, което Любовта да не изпълва.

Не мислиш право, като казваш, че не те обичат. Слънцето те обича, водата те обича, звездите те обичат, ангелите те обичат. Бог те обича.

Има някои, които ни обичат. Те са, които образуват тази светлина. И благодарение на тях, като дойдем тук, тази светлина ни свети.

Всички вие сте галени. Въздухът ви гали, светлината ви гали. Всичко, което вие виждате в природата, е език на Бога.

Със сърдечен братски поздрав:

Ваш верен Б. Боев




BB_pisma_24.jpg
Екскурзия на Витоша

 

 

Писма на Боян Боев -Том 2

Глава: Плодовете на Божията Любов



, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА



НАГОРЕ