НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Разговор на Учителя с ръководителите - 20 април. София

20.04.1927г.


Разговор на Учителя с ръководителите -

20 април. София

 

От 19-ти до 25-ти април  Учителя провежда разговори с ръководителите на братските групи от страната. Тези разговори са протоколирани от Тереза Керемидчиева:

 

 

 

20 април 1927 год.,
сряда след пладне

„Дядо Иван" си е пуснал пояса и само чака някой да го настъпи. Англия е застъпила крайчеца му вече.
В китайския народ има вече побуждание духовно и национално - ще изгонят чужденците.
Ако не поумнеят европейските държави, ще предизвикат расова война - не така лесно се побеждава 430 милионен народ - ще наложат едно нашествие на жълтата раса.

 

Изгревът - Том 14
РАЗГОВОРИ И ПРОТОКОЛИ пред ръководителите 1927 година
I. Бележки от разговори 19. IV. 1927-25. IV. 1927

Протокола се записва от Тереза Керемидчиева., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ